Etik Kuruluna yapılacak araştırma ile ilgili başvuru formları eksiksiz şekilde tamamlanarak en geç toplantı tarihinden 1 Ay önce eğitim koordinatörlüğüne Tıb.Tek. Fatma ERDURAN’a teslim edilmelidir…

 

Üyeler:
Prof. Dr. Güleser SAYLAM (Başkan)
Prof. Dr. İbrahim AKDAĞ (Başkan Yrd.)
Uz. Dr. S. Dinçer YETİŞ (Üye)
Prof. Dr. Bahadır KÜLAH (Üye)
Uz. Dr. Ali YALÇINDAĞ (Üye)
Yrd.Doç. Dr. Burcu KÜÇÜK BİÇER (Üye)
Prof. Dr. Sibel ÖRSEL (Üye)
Doç. Dr. Jülide ERGİL (Üye)
Prof Dr. E. Pelin KELİCEN UĞUR (Üye)
Avk. Harun KOZAN (Üye)
Uz. Dr. Ferda ALPASLAN PINARLI (Üye)
Hülya DEMİRCİ BALA (Üye)
Biyo. Müh.  Burcu DEMİR (Üye)

Tel: 0312-596 20 26

ETİK KURULU BAŞVURUSU VE KULLANILACAK FORMLAR
İçindekiler
Araştırma Başvuru Formu
Araştırma Protokolü
Başhekimlik ve Ünite Amirlerinin Onayı
Aydınlatılmış Onam ve Gönüllü Bilgi Formu
Onam Formu Kontrol
Arastırma Bütçesi
Taahhütname (İKU ve Helsinki Bildirgesi )
Özgeçmiş (imzalı ve güncel tarihli )
Kaynaklar (3 makale )

Not: Başvurular yapraklı sunum dosyası olarak hazırlanarak Eğitim Koordinatörlüğüne (Etik Kurulu Sekreterliğine) yapılacak olup tarih, sayı alındıktan sonra elektronik ortamda arşivlenmesi için dosya etikkuruldiskapi@gmail.com email adresine gönderilecektir. Başvurular toplantıdan 1 ay öncesine kadar yapılmalıdır, etik kurulu her ayın son haftası toplanır…

Okunması Zorunlu Taahhütname:

Dünya Tıp Birligi Helsinki Bildirgesi 2013
İyi Klinik Uygulamaları Kılavuzu

 

 

Attachment

facebook