Hastanemizin sağlık alanındaki çalışmalarının; tanıtılması için yerel ve ulusal basın yayın organları ile koordineli çalışarak hastanemizden kaliteli ve doğru haber akışını sağlamaları amacıyla hizmet vermektedir.

Birimin Görevleri:

• Hastanemiz tarafından düzenlenen etkinliklerin ve yürütülen faaliyetlerin tanıtılması için yazılı ve görsel basın yayın organları ile iletişim halinde bulunmak.
• Hastane İdari Birimi ‘ nin düzenleyeceği basın toplantılarını organize etmek.
• Düzenlenen etkinliklerde ve hastanemizin tanıtım amaçlı fotoğraf ve kamera çekimlerini yapmak ve yaptırmak.
• Hastanenin medya ile gerçekleşecek randevularını ayarlamak.
• Hastanemiz web sitesi için gerekli olan görüntülü veya görüntüsüz haberleri hazırlayıp yayınlamak, sitenin güncel kalmasını sağlamak.
• Hastanenin hizmet ve faaliyetlerini sözlü, yazılı ve görsel basın – yayın yoluyla kamuoyuna tanıtmak, bunun için basın toplantıları düzenlemek, afiş, haber bülteni hazırlayıp yayınlamak, duyurular yapılmasını sağlamak.
• Hastane birimlerinin hizmet ve faaliyetlerine ilişkin sözlü, yazılı ve görsel basında çıkan haberlerin takip ve tespitini yapmak, bu haberlerin arşivlenmesini sağlamak.
• Hastane sosyal ağ hesaplarını oluşturmak ve bunların  güncellenmesi sağlamak.
• Hastanemiz Konferans Salonunda Toplantı programlarını ayarlamak ve organize etmek.

 

 

Basın Yayın İletişim Birimi Sorumlusu – Başhekim Yardımcısı: Dr. Atilla Oğuz BOYALI

Birim Çalışanları:

Musa Demirci

 

Telefon: (0312) 596 31 57

 

facebook