Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ar-Ge ve Proje Birimi tarafından tasarlanan “Sağlık Personeline Yönelik Eğitici Eğitimi” Projemiz Ankara Kalkınma Ajansı 2017 Teknik Destek programı kapsamında desteklenmeye uygun bulunmuştur. Projemizin sözleşmesi Hastane Yöneticimiz Prof. Dr. Murat ALPER tarafından 10.10.2017 tarihinde imzalanmıştır.

Bu eğitim programının amacı kurumlarda eğitim veren eğitmenlere veya verecek olan eğitmen adaylarına bilgi, beceri ve bakış açıları kazandırmaktır. Katılımcılar eğitim, eğiticilik ve eğitim yöntemleri ile ilgili temel kavram ve ilkeleri kavrayabilecek ve böylece eğitimcilik niteliklerini geliştirebilecektir.
Bu eğitimde katılımcılar,

  • Yetişkin eğitiminin temel ilkelerini kavrayabilecek,
  • Yetişkin eğitimiyle öğrenme bağlamı arasında bağ kurabilecek,
  • Eğitim ihtiyaç analizi oluşturabilecek ve uygulayabilecek,
  • Etkin bir eğitim programı içeriği ve görsel malzemesi tasarlayabilecek,
  • Eğitim sunumunda nelere dikkat etmesi gerektiğinin farkına varabilecek,
  • Zor katılımcılarla başa çıkabilecek,
  • Katılımcı merkezli, akılda kalıcı ve zevkli bir eğitim programı dizaynının ve sunumunun nasıl yapılacağının farkındalığını yaşayabilecek
  • Eğitim sonrası etkin bir değerlendirmenin nasıl yapılacağı konusunda bilgi sahibi olabileceklerdir.

facebook