Kurs Tarihi:  14 Ağustos 2018-24 Aralık 2018

Başvuru  Tarihi: 23 Temmuz 2018-03 Ağustos 2018

Ekte bulunan Hemodiyaliz Hekimlik  Sertifika Eğitim Programı Standartları’nda yer alan katılımcı niteliklerini taşıyan kişiler kursa başvurabilecek olup, adaylar istenilen  tüm belgeler ile  merkezimiz Hasköy Hemodiyaliz  Eğitim Merkezine  elden teslim etmeleri ya da taratarak havva.ozkan5@saglik.gov.tr adresine göndermeleri gerekmektedir.  Kursa katılmaya hak kazananlardan tüm belgelerin asılları daha sonra istenecektir. Sonuçlar 06-08 Ağustos 2018 tarihleri arasında web sitemizden ilan edilecektir.

Adayların başvuru yapmadan önce ekteki tüm dokümanları dikkatlice okumaları gerekmektedir.

Ekler:

 

Başvurular İçin ;

 

  • Personel tarafından doldurulacak ve bağlı olduğu kurum amirince onaylanacak Diyaliz Eğitimi Başvuru Formu
  • Başvuru Dilekçesi
  • Kamu kurum ve kuruluşlarında ve özelde çalışan personel için, ilgili kurum amirince onaylanmış diploma ve uzmanlık belgeleri
  • Kamuda çalışan personel başvuruları ile ilgili İl Sağlık Müdürlüğünün uygun görüş yazısı
  • Herhangi bir resmî ve özel kuruluşta çalışmayan personel için, bu durumu belgeleyen kayıtlar ile diploma ve/veya uzmanlık belgelerinin örneği
  • Özel diyaliz merkezleri veya kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenecek gerekçeli ihtiyaç yazısı.

 

           Tel: 0312 596 2000/555

 E.Posta: havva.ozkan5@saglik.gov.tr

Language »