Aşağıdaki tabloda belirtilen günlerde meslek gruplarına göre konferans salonunda Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı konusunda eğitimler planlanmıştır. Tüm sağlık çalışanlarının belirlenen tarihlerde eğitimlere katılımaları rica olunur.

Tablo . Eğitim verilecek grup ve eğitim tarihleri

 

Eğitim Grubu Tarih Saat
Doktor 18.04.2018 11:00-12:00
Hemşire 12.04.2018 14:00-15:00
Stajyer öğrenciler 13.04.2018 / 16.04.2018 11:00-12:00

11:00-12:00

Temizlik Birimi 16.04.2018 15:30-17:00
Güvenlik Birimi , Bilgi İşlem Birimi, Yönlendirme Birimi, Yemekhane Şirketi ve diğer kadrolu personel 16.04.2018 15:30-17:00

 

 

facebook