Katılımcı niteliklerini taşıyan sağlık personelleri kursa başvurabilecek olup, adayların başvuru formunu doldurup Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü ve Hastane Yöneticisine onaylattıktan sonra hastanemiz eğitim hemşireliği birimine elden teslim etmeleri ya da taratarak gulcin.gulesen@saglik.gov.tr adresine göndermeleri gerekmektedir. Kursa katılmayı hak kazananlardan başvuru formlarının asılları daha sonra istenecektir. Sonuçlar makam oluru sonrası web sitemizden ilan edilecektir.

Kurs Tarihi: 01 Nisan – 10 Mayıs 2019
Başvuru  Tarihi: 25 Şubat – 8 Mart
Başvuru Sonuçlarının Açıklanması 18 – 29 Mart 2019
Programın Süresi (30 iş günü) Teorik Eğitim:15 İş Günü
Uygulamalı Eğitim: 15 İş Günü
KATILIMCI NİTELİKLERİ
  Çocuk ve Erişkin Acil Servislerinde çalışan veya çalıştırılması planlanan hemşireler, hemşire yetkisi almış ebeler ve sağlık memurları (toplum sağlığı) katılabilirler.
BAŞVURUDA İSTENECEK BELGELER
1.      Sertifikalı eğitim başvuru formu  (Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü ve Hastane Yöneticisi tarafınca imzalı ve mühürlü)

2.      Diploma fotokopisi

3.      Başvuru formuyla diploma arasında soyadı değişikliği varsa nüfus cüzdanı fotokopisi

4.      Hemşire yetkili ebe ise “yetki belgesi” veya görev yaptığı hastanenin “hemşire yetkili ebe” olduğunu belirten yazısı

5.      Kurs katılımcısı Acil Bakımda çalıştırılması planlanan personel ise, görev yaptığı hastanenin bu personeli Acil bakımda çalıştırmayı planladığını belirten yazısı

Program Sorumlusu Gülçin GÜLEŞEN
Ayrıntılı Bilgi İçin İrtibat: 0312 596 2032

gulcin.gulesen@saglik.gov.tr

Hizmet İçi Eğitim Hemşireliği Birimi

 

Adayların başvuru yapmadan önce ekteki tüm dokümanları dikkatlice okumaları gerekmektedir. Ekler:

facebook

Language »