Sağlık Bakanlığına bağlı ikinci ve üçüncü basamak Sağlık Kurumlarında Görevli Personele Döner Sermaye Gelirinden Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönergenin, Döner Sermaye Komisyonunun Teşkili başlıklı “6. Maddesi” gereğince, seçimle belirlenmesi gerekir; buna istinaden ekte bildirilen hizmet gruplarına ait üyeler, 07-08 Şubat 2019 tarihlerinde, 14:00-15:30 saatleri arasında kendi aralarında yapacakları seçimle 1 asil 1 yedek üye olarak belirlenecektir.
Aday olmak isteyen personelin seçimden 1 bir gün önce 06/02/2019 tarihi mesai bitimine kadar adaylığını 1 asil 1 yedek olarak personel servisine bildirmesi gerekmektedir.Seçim günü yapılan adaylık başvuruları kabul edilmeyecektir. ( Vekaleten oy kullanılmayacaktır.)
Komisyonun seçilmiş üyeleri bir yıl süre ile görev yapacaklardır.

Prof Dr. Selim Selçuk ÇOMOĞLU
Başhekim

 

1.Grup Seçimler 07/02/2018  Tarihinde Yapılacaktır.

 

Bir Sağlık Lisansiyerleri Temsilcisi : ( Psikolog- Diyetisyen- Fizyoterapist-Sosyal Hizmet Uzmanı- Biyolog ve  4 yıllık Laborant- Eczacılar v.b.) Merkez yemekhane

14:00- 15:30

Bir Sağlık Hizmetleri Sınıfı Temsilcisi:

( Hemşire, Ebe, Sağlık Memuru, 2 yıllık Laborant v.b.)

Merkez Yemekhane 14:00-15:30
Bir Teknik Hizmetler Temsilcisi Merkez Yemekhane

14:00-15:30

Bir Yardımcı Hizmetler Sınıfı Temsilcisi Merkez Yemekhane

14:00-15:30

Bir Genel İdari Hizmetler sınıfı Temsilcisi Merkez Yemekhane

14:00-15:30

Bir Asistan Hekimler Temsilcisi Merkez Yemekhane

14:00-15:30

 

 

  1. Grup Seçimler 08/02/2018 Tarihinde Yapılacaktır.

 

Bir Dahili Klinikler Temsilcisi: (Uzman Hekimler, Eğitim Görevlileri ve Eğitim/İdari Sorumluları) Merkez yemekhane

14:00- 15:30

Bir Cerrahi Klinikler Temsilcisi:  (Uzman Hekimler, Eğitim Sorumluları ve Eğitim/İdari Sorumluları) Merkez Yemekhane 14:00-15:30
Bir Diş Tabipleri Temsilcisi Merkez Yemekhane

14:00-15:30

Bir Pratisyen Hekimler Temsilcisi Merkez Yemekhane

14:00-15:30

Laboratuvar Birimleri Temsilcisi: (Biyokimya, Mikrobiyoloji ve Genetik Hast.Tanı Merkezi Uzman Hekimleri, Eğitim Görevlileri ve Eğitim/İdari Sorumluları) Merkez Yemekhane

14:00-15:30

Radyoloji Birimleri Temsilcisi: (Radyoloji, Nükleer Tıp ve Radyasyon Onkolojisi Uzman Hekimleri) Merkez Yemekhane

14:00-15:30

 

Language »