Sağlık sektörü açısından , sağlık bakım atıkları iyi yönetilmedikleri taktirde çevre ve insan sağlığı açısından riskler oluşturmaktadır.Sağlık  kuruluşlarında verilen hizmetlerin nihai sonucu olarak başta Tıbbi Atık olmak üzere bir çok Atık Kolu oluşmaktadır.

Hastanemizde bulunan Servislerden, Ameliyathanelerden, Yoğun Bakım Ünitelerinden, Polikliniklerden, Teknik  Servis  Biriminden,  Laboratuarlardan, Mutfak, Yemekhane ve Kantinlerden Evsel atık, Tıbbi Atık, Geridönüşümsel Atık ve Tehlikeli Atıklarımız oluşmaktadır.

Hastanede yapılan işlemler sonucunda oluşan Atıklar ile bu Atıkların üretildikleri yerlerde ayrı  toplanması, Geçici Depolanması, Taşınması ve Bertaraf  edilmesi  sürecine kadar olan işlemlerin yapıldığı bir birimdir.

Hastanemizi ayda bir atıkların kaynağında ayrıştırılmasını sağlamak için hastane genelini gezmek ve kayıtlarını tutmak.

Hastane personeline atıklar konusunda eğitim vermek

Belediye tarafından alınan atıklar için düzenlenen ulusal atık taşıma formlarını saklamak yeşil nüshalarını Çevre İl Müd göndermek her yıl sonunda pembe nüshalarını (3) üç yıl boyunca saklamak.

Ayrıca Hastanemizin yılda iki defa içme suyu analizinin yapılması için Altındağ Top.Sağ.Mer.Görevlilerine talepte bulunarak su analizi için num almalarını sağlayıp ve bu numuneleri Ankara ili Hıfsısıha Müd götürmek.

Yılda bir defa Atık Su Analizinin yapılması ve Büyükşehir Belediyesinden Hastanemiz ve bağlı Semt polikliniklerine kanal bağlantı ruhsatı alınmasını sağladık.

Ankara Halk Sağl. Müd.Elemanlarınca lejyonella Analizi için alınan num. leri Etimesgut Halk Sağlığına götürmek.

Tehlikeli Atıkların bertarafını sağlamak.

Çevre Bakanlığının  ve Belediyenin Hastaneler ile ilgili yasalar doğrultusunda çalışmalarımızı  yapmak uygun olmayan koşulları yasalara göre uygun hale getirmek.

2015 yılı tıbbi atık miktarı 409.480 kg      Bertaraf Bedeli    815,000 .00 tl  (kg birim fiyatı 2 tl olarak  bertaraf ediliyor.)

2016 yılı tıbbi atık miktarı 364.111 Kg    Bertaraf Bedeli  764,633.00 tl ( kg birim fiyatı 2.10 krş.olara bertaraf ediliyor.)

2016  yılı Tehlikeli Atık Miktarı 15.367 kg   Bertaraf bedeli ise 47,351.00 tl ‘dir.(kg birim fiyatı 3.09 tl olara bertaraf ediliyor.)

43 kg pil bedelsiz olarak bertaraf edilmiştir.

2016 yılı geri dönüşüm atık miktarı   86.622 kg( ücretsiz)

2016 yılı evsel atık miktarı   534 000  kg (ücretsiz)

 

SAĞLIK KURULUŞLARININ TABİİ OLDUĞU YÖNETMELİKLER:

TIBBİ ATIK:

Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği’ne göre ise tıbbi atık, sağlık kuruluşlarından kaynaklanan enfeksiyon atık, patolojik atık ve kesici-delici atıkları ifade etmektedir. Daha geniş bir tanımlamayla “tıbbi atık” tanımı,

-Mikrobiyolojik laboratuvar atıklarını

-Kan kan ürünleri ve bunlarla kontamine olmuş nesneleri

-Kullanılmış ameliyat giysilerini (kumaş, önlük ve eldiven v.b)

-Diyaliz atıklarını (atık su ve ekipmanlar)

-Karantina atıklarını

-Enfekte deney hayvanı leşleri, organ parçaları, kanı ve bunlarla temas eden tüm nesneleri,

-Vücut parçaları, organik parçalar, plasenta, kesik uzuvlar v.b.ni, (insani patolojik atıklar)

-Biyolojik deneylerde kullanılan kobay leşlerini,

-Enjektör iğnelerini,

  • Tıbbi Atıkların oluşumunun ve miktarının kaynağında en aza indirilmesi
  • Tıbbi Atıkların, Tehlikeli,Geridönüşümsel ve Evsel Atıklar ile karıştırılmaması
  • Tıbbi Atıkların kaynağında diğer atıklardan ayrı olarak toplanması, biriktirilmesi,taşınması ve bertarafı esastır.
  • Kesici – Delici Atıklar ; Kesici delici özelliği olan atıklar diğer tıbbi atıklardan ayrı olarak sarı atık kutularında toplanır
  • Tıbbi Atık torbalarının üzerine barkot yapıştırılmalı atık kaynağı belirtilmelidir.
  • Kırmızı renkli üzerinde siyah renkle tıbbi atık amblemi olan torbalara atılmalıdır.

1-Mutfak, kantin, yemekhane atıkları

2- yiyecek içecek tüketimi

3- Doktor ve Hemşire odaları, İdari birimler,Depo,Ambar,Lavabolar ile genel kullanım sonucu çıkan atıklar

4- Yarım kalan serumlar kan ile kontamine olmamış ise seti ayrıldıktan sonra evsel atığa atılmalıdır

5-EVSEL  Atık torbalarının üzerine barkot yapıştırılmalı atık kaynağı belirtilmelidir.

  • Siyah renkli torbalara atılmalıdır

 

AMBALAJ ATIKLARI

– Kağıt atıklar

–  Karton

–  Boş  cam şişeler

–  Serum  seti ayrıldıktan sonra  boş şişeleri 

 – Boş pet şişeler

–  Boş içecek kutularını

Geri Dönüşüm   Atık torbalarının üzerine barkot yapıştırılmalı atık kaynağı belirtilmelidir.

GERİ  DÖNÜŞÜM ATIK KUTUSUNA  MAVİ POŞETE ATALIM

 

TEHLİKELİ ATIKLAR

  • Tedavi sırasında yarım kalan ampulerin ağızları bantla kapatılarak tehlikeli atık kutusuna atılır.Yarım kalan flakonlarda tehlikeli atık kutusuna atılır.Tamamen boşalmış flakonlar geri dönüşüm kutusuna, ampuller ise delici kesici atık kutusuna atılır.
  • Katlarda bulunan SARI renkli tehlikeli atık kutusunda biriktirilir görevli arkadaşlar tarafından alınarak tehlikeli atık deposunda muhafaza edilir.
  • Tehlikeli atıklar SARI RENKLİ POŞETLERE atılır

Tüm Atıklar depoya geldiğinde hangi birimden çıkdığını belirten bir etiket yapıştırılmalıdır

 

  TEHLİKELİ ATIK TIBBİ ATIK GENEL ATIK  
  Lab.lar dan kimyasal mad.kaplar Delici-Kesici Atık Kutusu EVSEL ATIK GERİ DÖNÜŞÜMSEL ATIK
  Lab.lar dan çıkan Tehlikeli sıvılar İzolasyondaki Hastaların Enfekte Mutfak, kantin,yemekhane atıkları Kağıt atıklar
DIŞKAPI YILDIRIM BEYAZIT Patoloji lab.dan çıkan parafin atıkları Atıkları Organik atıklar(Yiyecek,içecek Ambalaj atıklar
EĞT.VE ARŞ. HAS. Servislerde yarım kalan ilaçlar Kontamine olmuş Diyaliz,Cerrahi Atıkları) Boş pet şişeler ve cam şişeler
  Eczanelerde tarihi geçmiş ilaç veya ve Lab atıkları Ofislerden  ve lavabolardan genel Boş içecek kutuları
   ambalajı kontamine olmuş ilaçlar Kültür Atıkları ,Petri kutuları kullanım sonucu çıkan atıklar Serum seti ayrıldıktan sonra şişeleri
  Radyolojide kullanılan yarım kalmış otoklav dan çık. sonra Tıb. At.at. Enfekte olmayan Hastaların alt bezleri  
  opak maddeler Revizyon ameliyatı sonrası çıkan Kontamine olmamış  Alçılar  
  Diş pol.den Amalgam Atığı malzemeler Enteral beslenme kabı  
  Has. gen.çıkan piller Patoloji Atıkları Hava filitreleri  
  Has. gen.çıkan Floresanlar Tüm Organ,Doku ve vücut Parçaları  
  Jeneratör bak.çıkan yağ ve filitre Serum Setleri , Enjektörler  
  Bitkisel Yemeklik Yağlar Eldiven,vakoteynır iğne ucu  
  Stotoksik Atıklar Ameliyathanelerden çıkan tüm  
    Atıklar  
    Kan ve kan ürünleri    
       

PİL TOPLAMA  FAALİYETİ

 HASTANEMİZ GENELİNDE OLUŞAN ATIK PİLLERİ HASTANEMİZDE BELİRLİ NOKTALARDAKİ ATIK  KUTULARINA  ATALIM  DOĞAYI KORUYALIM

2015 Yılı Tıbbi Atık Miktarları 2016 Yılı Tıbbi Atık Miktarları
Ò  Ocak –      36.019 kg                      

 

Ò  Ocak      30.816  kg
Ò  Şubat-      34.236 kg                                        Ò  Şubat              29.364 Kg                        
Ò  Mart—      44.372 kg Ò  Mart                32.278 Kg                        
Ò  Nisan-      41.032 kg Ò  Nisan               30.766 kg                        
Ò  Mayıs-      38.818 kg Ò  Mayıs              30.083  Kg                       
Ò  Haziran-   35.305 kg Ò  Haziran           29.612  Kg                        
Ò  Temmuz-  34.350 kg Ò  Temmuz         26.317 Kg                         
Ò  Ağustos-  32.973 kg Ò  Ağustos          31.798 Kg
Ò  Eylül   –    28.508 kg Ò  Eylül                27,349 kg
Ò  Ekim   –    29.429 kg Ò  Ekim                30,575 kg
Ò  Kasım–    27.144 kg Ò   Kasım             32,434 kg
Ò  Aralık –     30.087 kg Ò   Aralık              32,719 kg
Ò  TOPLAM—409.480 Ò   TOPLAM  —   364,111 kg

2016 YILI BERTARAF ETTİĞİMİZ TEHLİKELİ  ATIK MİKTARLARI

                 MERKEZ HASTANE         

     18 01 09 Farmasotik Atık :         230 kg

     18 01 06 Tehlikeli Sıvı :               9.248 kg

     18 01 08  Stotoksit  Atık :               1.426  kg

     18 01 10  Amalgam Atık:             1 kg

     15 01 10   Kontamine Ambalaj: 3.912 kg

     12 01 12  Parafin:                         253 kg

     20 01 21 Florasan :                       69 kg

     16 06 03  Pil :                                43 kg

    

                 MEVKİ HASTANESİ

     20 01 21  Floresan :                     34 kg

    18 01 06 Tehlikeli Sıvı:                203 kg

    15 01 10  Kontamine Ambalaj : 48 kg

     BİRİM FİYATI : 3.09    TOPLAM KG : 15.367  KG  BEDELİ: 47,351. 00TL

43 kg pil bedelsiz olarak bertaraf edilmiştir.    

 

 

Atık Yöneticisi: Alattin Dinler

Atık Sorumlusu: Gülten Yıldız

Çevre Sağ. Tek.: Hilal Abacı

 

HİZMET ALIMI DESTEK PERSONEL

Fatih ONAY               Ekip Şefi

Eray ASLAGÜL          Depo Sorumlusu

Yılmaz GÜLSEVEN    Tıbbi Atık

Cüneyt ATİK              Tıbbi Atık

Cemil UZUN               Tıbbi Atık

Yüksel ELMACI          Evsel- Tıbbi Atık

Ali KOÇ                      Evsel    Atık

Bayram RAHMET        Evsel Atık

Abdullah GÖK             Evsel Atık

Mesut KARAKAYA    Mevki Tıbbi Atık

Ülker CESUR              Anıttepe Tıbbi Atık

Erol ORTAK               Aziz Sancar Araştırma Merkezi Tıbbi Atık

Ali Kemal ERSOY      İskitler Ek Bina

 

 

ÇEVRE ATIK BİRİMİ TLF    : 0312 596 28 25

TIBBİ ATIK PERSONEL TLF:  0312 596 27 04

 

Attachment

facebook

Language »