KADROSU İLGİ ALANI
İDARİ SORUMLU Doç.Dr.Julide ERGİL Anesteziyoloji ve Reanimasyon Doçenti
EĞİTİM SORUMLUSU Doç.Dr.M.Murat SAYIN Anesteziyoloji ve Reanimasyon Doçenti, Eğitim Görevlisi Yoğun Bakım, Erişkin Kardiyak Anestezi
EĞİTİM GÖREVLİSİ Prof.Dr.Taylan AKKAYA Anesteziyoloji ve Reanimasyon Profesörü, Eğitim Görevlisi Ağrı Tedavisi,
EĞİTİM GÖREVLİSİ Uz.Dr.İ.Haluk GÜMÜŞ Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı,
EĞİTİM GÖREVLİSİ Uz.Dr.H.Alp ALPTEKİN Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı,Eğitim Görevlisi Ağrı Tedavisi,Yan Dalı Var
EĞİTİM GÖREVLİSİ Doç.Dr. Demet EROL
EĞİTİM GÖREVLİSİ Prof.Dr. Aslı DÖNMEZ Anesteziyoloji ve Reanimasyon Profesörü,Eğitim Görevlisi Erişkin ve Pediatrik Kardiyak Anestezi
BAŞASİSTAN Uz.Dr.Emine ARIK Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı
BAŞASİSTAN Uz.Dr. Ceyda ÖZHAN ÇAPARLAR Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı
BAŞASİSTAN Doç.Dr. Gözde BUMİN AYDIN Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı
DOÇENT Doç.Dr.Dilek YAZICIOĞLU Anesteziyoloji ve Reanimasyon Doçenti
UZMAN Uz.Dr.Meliha ARICAN Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı
DOÇENT Doç.Dr.Reyhan POLAT Anesteziyoloji ve Reanimasyon Doçenti
UZMAN Uz.Dr. Songül UYGUR Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı
UZMAN Uz.Dr.İlkay BARAN AKKUŞ Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı
EĞİTİM GÖREVLİSİ Doç. Dr. Derya ÖZKAN Anesteziyoloji ve Reanimasyon Doçenti
UZMAN Uz.Dr.Gülten ÜTEBEY Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı
UZMAN Uz.Dr.Oya KALE Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı
UZMAN Uz.Dr. Fatma ÖZKAN SİPAHİOĞLU Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı
UZMAN Uz.Dr.Yurdakadim AYAZ Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı
UZMAN Uz.Dr.Gülten KORKMAZ Anesteziyoloji ve Reanimasyon Doçenti
 UZMAN  Uz.Dr. Fatma KAVAK AKELMA  Anesteziyoloji ve Reanimasyon Doçenti
 UZMAN  Uz.Dr. Emine ÜNAL CERAN  Anesteziyoloji ve Reanimasyon Doçenti
 UZMAN  Uz.Dr. Mukaddes Tuğba KOKULU  Anesteziyoloji ve Reanimasyon Doçenti
 UZMAN Uz.Dr.  Damla YÜRÜK  Algoloji Uzmanı
UZMAN Uz.Dr.Selma ÖLMEZ Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı
UZMAN Dr. Bahar SAKIZCI UYAR Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı
UZMAN Dr. Filiz AKASLAN Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı
UZMAN Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı
UZMAN Dr. Hakan DAYANIR Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı
UZMAN Dr. Özkan PEKDEMİR Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı
UZMAN Dr. Savaş ALTINSOY Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı
ALGOLOJİ YANDAL ASİSTAN  Dr. Onur KARAOSMANOĞLU
ALGOLOJİ YANDAL ASİSTAN Dr. Özgür Emre POLAT
ASİSTAN Dr. Reyhan İŞLEK
 ASİSTAN  Dr. Elif Şule ÖZDEMİR
ASİSTAN Dr. Selime Elif İŞLEK
ASİSTAN Dr. Altan Ecem ÖZBAY
 ASİSTAN Dr. Melis SUMAK
ASİSTAN Dr. Merve NAMLI
ASİSTAN Dr. Dilhan KAZANCI
ASİSTAN Dr.Selime Elif İŞLEK
ASİSTAN Dr.Yavuz SAYGILI
ASİSTAN Dr. Gökçen KÜLTÜROĞLU
ASİSTAN Dr.Atakan SEZGİ
ASİSTAN Dr. Cansu GÜN
ASİSTAN Dr. Sibel ÇATALCA
 ASİSTAN  Dr. Didem Nur TOPARLI
ASİSTAN Dr. Burak NALBANT
ASİSTAN Dr. Başak DEMİR GÜLEL
 ASİSTAN  Dr. Sevda Gökçe ERTÜRK
ASİSTAN Dr. Mustafa YILDIRIM
ASİSTAN Dr. Aylin PERDİ
ASİSTAN Dr. Erdi ÇELİK
ASİSTAN Dr. Merve TEKE
ASİSTAN Dr. Hilal GÜREL
ASİSTAN Dr. Yusuf ÖZGÜNER
ASİSTAN Dr. Nuriye ALMERAL
 ASİSTAN  Dr. Aras METİN
ASİSTAN Dr. Burcu Ayçahan YILMAZ
ASİSTAN Dr. Yakup YILDIZ
ASİSTAN Dr. Veli ATEŞ
ASİSTAN Dr. Özge YAMAKILIÇ MUMCU
ASİSTAN Dr. Bengü KOCAMAN
ASİSTAN Dr. İbrahim KUZU
ASİSTAN Dr. Hakan TUZLALI
ASİSTAN Dr. Pelin MUTLU
ASİSTAN

TEKNİSYEN, HEMŞİRE VE DİĞER PERSONEL:

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği 24 uzman hekim, 16 asistan hekim, 47 tekniker ve teknisyen, 21 hemşire, 1 ebe, 10 temizlik elemanı, 3 klinik sekteri ile hizmet

vermektedir.

ÇALIŞMA ALANLARI:

Hastanemizde 23 adet ameliyathane, 3 tane Postoperatif Derlenme Ünitesi, fiziksel olarak 6-6 yatak şeklinde bölünmüş 12 yataklı 3. basamak Reanimasyon Ünitesi

(Yoğun Bakım), 1 adet dializ imkanı olan yatağı, 1 adet Algoloji Kliniği ameliyathanesi, 2 yataklı Algoloji Kliniği Servisi bulunmaktadır. Ayrıca operasyon öncesi

hastaların ameliyathanelere,

operasyon sonrası yataklı ünitelerine transferleri de kliniğimiz tarafından gerçekleştirilmektedir.

Anesteziyoloji  Kliniği tüm branşlarda ve tüm modern anestezi yöntemlerini uygulayabilecek kapasitede ve 23 adet ameliyathanesi ile hizmet vermektedir.

 

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği içerisinde bir adet “Ameliyathane dışı anestezi” uygulama ekibi vardır. Manyetik Rezonans Görüntüleme, anjiografi ile

girişimsel işlemler, anjiografi ile kardiyolojik işlemler, gastroenterolojik endoskopik girişimler, psikiyatrik işlemler için anestezi uygulamaları bu ekip ile yapılmaktadır.

Reanimasyon Ünitesi ekibimiz acil resüsitasyon ekibinin ana parçasını oluşturmakta, ayrıca hastane genelinde talep edilen santral kateterizasyon ve mekanik

ventilasyon takibi ihtiyaçlarına cevap vermektedir.

Algoloji Kliniği

KLİNİK İSTATİSTİKSEL ANALİZ RAPORU:

Ortalama aylık poliklinik sayısı: 1400

Ortalama günlük poliklinik sayısı: 70

Ortalama yıllık ameliyat sayısı: 24000

Genel anestezi uygulama sayısı: 17000

Rejyonal anestezi sayısı: 2000

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı sayısı: 24

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Asistan sayısı: 16

Ortalama aylık Algoloji Kliniği işlem sayısı: 42 adet girşim, 17 adet RF (Radyo Frekans Ablasyon) uygulaması

Reanimasyon Ünitesi yatak sayısı: 12

2012 yılında tedavi gören hasta sayısı: 494

Ortalama yatış süresi: 26 gün

Doluluk oranı: %130

Yoğun Bakım Hasta Profili: Her türlü postoperatif cerrahi hasta, ileri mekanik ventilatör desteği gerektiren her türlü patoloji, sepsis ve ARDS tedavisi

uygulanmaktadır.

KLİNİK İŞ AKIŞ SÜRECİ:

Ameliyathane’de günlük hazırlıklar 07:00 de başlar. Preoperatif Anesteziyoloji polikliniğince hazırlanmış hastalar, tekrar incelenir, eksikleri tamamlanır ve

uzman/asistan ile değerlendirilir. Hastalar transfer hemşiresi eşliğinde ameliyathaneye alınırlar. Premedikasyon bölümünde, uygun premedikasyonları uygulanır.

08:00 itibariyle operasyon salonlarına alınırlar.

Operasyon sonunda anesteziden uyandıktan sonra “Operasyon Sonrası Derlenme” bölümüne alınarak, bir anestezi teknisyeni eşliğinde tam olarak

derlenmeleri sağlanır ve ağrı kontrolü yapılır.

Yine buradan odalarına transfer ile görevli bir anestezi teknisyeni eşliğinde odalarına alınırlar. Yoğun Bakım Ünitesine çıkması planlanan hastalar ise

anestezi ve cerrahi uzmanı/asistanı eşliğinde trasfer edilirler. Bu sırada operasyon odası temizlenir, diğer ameliyat için hazırlanır.

Ameliyathane 08:00-16:00 arasında kesintisiz hizmet vermektedir. Bunun dışında acil operasyonlar için anestezi uzmanı, anestezi asistanı ve

anestezi teknisyen / teknikerlerinden oluşan bir ekip nöbet sırasında hizmet vermektedir.

Yoğun Bakım (Reanimasyon) Bölümünde günlük işler 08:00-09:30 arasında yapılan rutin toplu (Eğitim görevlisi, uzmanlar, asistanlar,

hemşireler ile birlikte) vizit ile başlar. Hastaların tedavileri düzenlenir. Bu arada yatak başı asistan dersleri, pratik eğitim yapılır.

Günlük yapılacak işlerin belirlenmesinden sonra hastaların hemşire bakımları ve tedaviler uygulanır.

İstenilen elektif konsültasyonlar ve klinikte yatan hastaların tedavileri yapılır. Yoğun Bakım hasta ziyareti zamanında; hasta yakınlarına bilgi verilir.

15:00-16:00 arasında yapılan vizit sonrasında, yoğun bakım nöbetçi doktorlarına hastalar devir edilir. Reanimasyon Ünitesi’nde akşam

bir nöbetçi asistan hekim bulunur. Gerektiğinde nöbetçi Anesteziyoloji uzman hekimi ile hastaları konsülte eder.

Algoloji Kliniği doktorları her sabah 08:00’de yatan hastalara vizit yaparlar, polikliniğe başvuran hastaları muayene etmeye başlarlar.

Saat 10:00 – 15:00 arasındabir hekim muayenelere devam ederken diğer hekim de girişimsel işlemleri uygular.

KLİNİK EĞITİM PROGRAMI:

Kliniğimizde eğitim programı teorik ve pratik eğitimler ile sürdürülür. Teorik eğitim hastada 2 saat Cuma günleri 15:00-17:00 arasında eğitim

görevlileri, uzman hekimler, asistan hekimlerin katıldıkları toplantı ile yapılır. Bu toplantıda görsel ve teorik eğitimin yanısıra asistan hekimlere

topluluk önünde seminer verebilme eğitimi verilir.

Pratik eğitim anesteziyoloji için hasta başında eğitim görevlileri ve uzman hekimler tarafından verilir.

Yine yoğun bakım eğitimi hasta başında günlük vizitlerde, konsültasyonlarla diğer yoğun bakım ünitelerinde, acil serviste pratik

asistan eğitimi verilmektedir.

Algoloji Kliniği için asistanlar belli sürelerle rotasyonlar yapabilmekte ve hem pratik hem de teorik eğitimi alabilmektedirler.

AKADEMİK ÇALIŞMA VE PROJELER:

Kliniğimizde yürütülen pek çok çalışma vardır. Bunlardan bir kısmı Etik kurul onayı almıs, bir kısmı projelendirme aşamasında olup,

etik kurul onayı beklemektedir. Yine pek çok tez çalışması da yapılmaktadır.

2012 yılında yayınlanan bilimsel makalelerimiz;

Ozkan D, Ergil J, Alptekin A, Aktürk N, Gümüs H. Target controlled remifentanil infusion for smooth laryngeal mask airway removalduring emergence from desflurane-remifentanil anesthesia. J Anesth 2012 Jun; 26(3): 369-74.

Ozyaylalı I, Yazicicoglu D, Kulacoglu H. Outpatient simultaneus repair of ventrl and groin hernias in local anesthesia: Case report.

Acta Clin Croat 2012; 51: 103-105.

Ergil J, Akkaya T, Gozaydin O, Gunsoy B, Alicura S, Aladag E, Gumus H, Akin I. Vasoconstrictive and analgesic efficacy

of locally infiltrated levobupivacaine in tonsillectomy patients.

Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2012 Oct; 76(10): 1429-33.

Yilmaz ER, Kertmen H, Gürer B, Kanat MA, Arikok AT, Ergüder BI, Hasturk AE, Ergil J, Sekerci Z.The protective effect

of 2-mercaptoethane sulfonate (MESNA) against traumatic brain injury in rats. Acta Neurochir (Wien) 2012 Sep 29.

Özkan D, Ergil J, Taş C, Gümüş H. Pemfigus vulgarisli hastada spinal anestezi uygulaması (Olgu sunumu) Anestezi dergisi 2012; 20 (2): 103-105

Bedirli N, Demirtas CY, Akkaya T, Salman B, Alper M, Bedirli A, Pasaoglu H. Volatile anesthetic preconditioning attenuated
sepsis induced lung inflammation. J Surg Res

2012 Nov;178(1):17-23.

Gülen G, Akkaya T, Ozkan D, Kaydul M, Gözaydin O, Gümüş H. Comparison of spring-loaded, loss of resistance and hanging
drop techniques in lumbar epidural blocks.

Agri 2012; 24(1): 37-41.

 

KLİNİK OLARAK BENZER YA DA BAŞKA KLİNİKLERE ÖRNEK TEŞKİL EDECEK UYGULAMA VE ÇALIŞMALARIMIZ:

 • Kliniğimizde dünyada uygulanmakta olan tüm cerrahi operasyonlar için anestezi uygulaması yapılabilmektedir.
 • Her türlü havayolu ekipmanı bulunduğu için zor havayolu hastaları tedavi edilebilmektedir.
 • Parkinson hastalarının cerrahi tedavisi için uyanık kraniotomi anestezisi uygulanmaktadır.
 • Her türlü pediatrik kardiyak cerrahi için anestezi uygulanabilmektedir.
 • Kliniğimize ait ultrasonografi cihazları ile rejyonal anestezi uygulamaları ve her türlü vasküler girişimler yapılmaktadır.
 • Tam donanımlı Reanimasyon Ünitesi’nde üst düzey mekanik ventilasyon uygulamaları, dializ, perkütan trakeotomi uygulamaları
  yapılabilmektedir.
 • Algoloji Kliniği’nde kronik ağrı tedavisinde santral blokların yanısıra, floroskopi ve ultrasonografi eşliğinde ağrı tedavisi yapılmakta
  ve gerekirse hastalara yataklı

tedavi imkanı da verilebilmektedir.

 • Modern algoloji tedavisinde kullanılan Radyo frekans ve lazer tedavileri özel olarak algoloji kliniğine ayrılmış bir
  ameliyathanede uygulanmaktadır.

 

KLİNİK OLARAK SAHİP OLDUĞUMUZ FIRSAT / AVANTAJLAR:

 •           Tam donanımlı, modern anestezi cihazları ile donatılmış ameliyathaneler
 •           Kliniğe ait 3 adet ultrasonografi cihazı
 •           Pediatrik ve erişkin kullanım için fiberoptik bronkoskoplar
 •           Tam donanımlı, her yatağında mekanik ventilatör olan 12 yataklı Reanimasyon Ünitesi
 •           Her türlü hemodinamik monitörizasyon imkanı
 •           Yoğun Bakımda kullanılan portable rontgen cihazı

 

facebook

Language »