KADROSU  İLGİLENDİĞİ ALANLAR
Eğitim ve İdari Sorumlu Doç. Dr. Müzeyyen Gönül Dermatoloji Doçenti, Eğitim Görevlisi Psoriasis, Behçet Hastalığı, Büllü Hastalıklar, Genodermatozlar
Eğitim Görevlisi Doç. Dr. S. Pelin Kartal Dermatoloji Doçenti, Başasistan Psoriasis,Behçet Hastalığı,Akne,Büllü Hastalıklar,Mikozis Fungoides
Eğitim Görevlisi Doç. Dr. Filiz Canpolat Dermatoloji Doçenti, Başasistan Psoriasis, Mikozis Fungoides, Nevüs (Dermoskopi), Behçet Hastalığı, Kollagen doku hastalıkları, Vitiligo
Uzman Dr. Okan Yeşilli Dermatoloji Uzmanı Kozmetik Dermatoloji
Uzman Dr. Damla Atacan Dermatoloji Uzmanı Psoriasis, Behçet Hastalığı
Uzman Dr. Havva Kaya Akış Dermatoloji Uzmanı Psoriasis, Behçet Hastalığı
Başasistan Dr. Bengü Çevirgen       Cemil Dermatoloji Uzmanı Psoriasis, Liken Planus, Akne, Vitiligo
Uzman Dr. Hatice Ataş Dermatoloji Uzmanı Behçet Hastalığı, Vitiligo
 Uzman Dr. Bilgen GENÇLER Dermatoloji Uzmanı
Asistan Dr. Gamze TAŞ Dermatoloji Asistanı
Asistan Dr. Betül ERDEM Dermatoloji Asistanı
Asistan Dr.Fatma Nur GÜÇYILMAZ Dermatoloji Asistanı
Asistan Dr.Necip Enis KAYA Dermatoloji Asistanı
Asistan Dr.Ahmet Tuğrul SU Dermatoloji Asistanı
Asistan Dr.Şensu TUFAN Dermatoloji Asistanı
Asistan Dr.Beyza Nur DEVECİ Dermatoloji Asistanı

Hemşire ve Diğer Personel:

Sorumlu Hemşire: Hülya GÜNGÖR
Servis Hemşiresi: Hatice AKBAŞ
Servis Hemşiresi: Zeliha YILMAZ
Servis Hemşiresi: Cemile KAÇMAZ
Servis Hemşiresi: Sare KURT
Puva Hemşiresi: Neşe ŞAR
İşlem Hemşiresi: Şerife DOĞRAMACI

Servis Sekreteri: Nurşah AYDINLI
Lazer Sekreteri: Pakize ALTINKÜPLÜ
Personel: Murat TOPAL
Personel: Gülhan AYRANCI

 


Mevki Ek Binasındaki yataklı servisimiz

Mevki Ek Binasında servisimizdeki çift başlıklı eğitim mikroskopu

Kist Eksizyonu

Tırnak çekimi ve yatak onarımı

Kriyoterapi uygulaması

Radyofrekans cihazı

Mevki Ek Binasında servisimizdeki bilgisayarlı dermoskopi ünitesi

Mevki Ek Binasında servisimizdeki lazer ünitesi

Lazer ünitesinde vasküler lazer uygulaması

Mevki Ek Binasında kozmetik ünitemizde iğnesiz mezoterapi uygulaması

Kozmetik ünitesinde saç dökülmesi için iğneli mezoterapi uygulaması

PRP hazırlığının yapıldığı santrifüj cihazı

 

Çalışma Alanları:

Kliniğimiz Dışkapı SSK hastanesinin kurulduğu 1964 yılında Klinik Şefi Dr. İbrahim Badal tarafından kurulmuştur. Daha sonra Dr. Memduh Hızal görev yapmış,  Dr. Fatma Eskioğlu ve Dr. Rüstem Şaşmaz hocalarımız kliniğimizin eğitimini devam ettirmişler ve pek çok asistan yetiştirmişlerdir. Kliniğimize emeği geçmiş hayatta olmayan hocalarımızı rahmetle, hayatta olanları saygı ve sevgiyle anıyoruz.

Kliniğimizde halen biri eğitim ve idari sorumlu olmak üzere 3 doçent ve 1 başasistan eğitim kadrosunda hizmet vermektedir. İlaveten birisi ücretsiz izinde toplam 5 uzman doktor ve ikisi ücretsiz izinde olan toplam 7 asistan doktor görev yapmaktadır. Kliniğimizde 1 sorumlu hemşire, 4 servis hemşiresi , 1 PUVA ve 1 işlem hemşiresi olmak üzere 7 hemşire,  2 tane sekreter ve 2 personel çalışmaktadır.

Deri ve Zührevi Hastalıklar kliniği olarak hastalarımıza yataklı servisimizle ve polikliniklerimizle hizmet vermekteyiz. Kliniğimizin yataklı servisi Mevki Ek Binasında yer almaktadır ve 16 yatak kapasitesine sahiptir.  Mevki Ek binasında ayrıca PUVA odası , lazer ve kozmetik ünitesi de bulunmaktadır.

Kliniğimizin Dışkapı merkezde (H blokta) biri Özel Poliklinik olmak üzere 3 adet merkez polikliniği, Mevki ek binasında 2 adet, Hasköy’de ve Pursaklar’da birer adet olmak üzere toplam 4 semt polikliniği bulunmaktadır. Toplam günlük bakılan hasta sayımız 550-600 hastayı bulmaktadır.

Dışkapı H blokta yer alan özel polikliniğimizde ise   Psoriasis ( sedef ) , Behçet hastalığı, Mikozis Fungoides , Otoimmun Büllü Hastalıklar ( pemfigus , büllöz pemfigoid ) ve  Hidraadenitis Supurativa gibi kronik, takip gerektiren hastalıkların dosyalama sistemi ile takibi yapılmaktadır.

Polikliniklerimizde muayene olan hastalarımıza gerekli görüldüğünde

Dışkapı H bloktaki müdahale odamızda

 • Deri biyopsisi
 • Kriyoterapi
 • Elektrokoterizasyon
 • İntralezyonel enjeksiyon
 • Mantar arama
 • Tzanck yayması
 • Wood ışığı muayenesi
 • Paterji testi
 • Yama testi uygulamaları

yapılmaktadır.

 

Mevki Ek Binasında yer alan

 • Fototerapi ünitesinde Darbant UVB, PUVA tedavisi ve Lokal PUVA uygulamaları yapılmaktadır.
 • Lazer ünitesinde vasküler lezyonu olan hastalara ND yag lazer uygulaması ile tedavi hizmeti verilmektedir.
 • Kozmetik ünitemizde ise
 • İğneli ve iğnesiz mezoterapi ( saç dökülmesi , yüz gençleştirme , leke tedavisi , skar tedavisi , bölgesel incelme ve selülit tedavisi)
 • PRP (plateletten zengin plazma ; yüz gençleştirme ve saç dökülmesi )
 • Botilinum toksin uygulaması( terleme ,gençleştirme ,kırışıklık önleme )
 • Dermapen – Dermaroller uygulamalar
 • Bilgisayarlı dermatoskopi ünitesi ile nevüs (ben) takibi yapılabilmektedir

Ayrıca kliniğimizde tırnak çekimi , tırnak yatağı revizyonu , nevüs ve kist eksizyonu, gerekli görüldüğünde eksizyonel ve insizyonel deri biyopsisi de uygulanmaktadır.

 

Kliniğimizin İstatistiksel Analiz Raporu:2016 yılına ait Dermatoloji Kliniğinin Analizi:

Toplam Poliklinik Sayısı: 161890

Aylık ortalama poliklinik sayısı: 13490

Yatan Hasta Sayısı: 523

Doluluk oranı %85

Yılda yapılan kriyoterapi uygulama sayısı: 7000

Yılda yapılan koter uygulama sayısı: 3000

Yılda alınan biyopsi sayısı: 4800

Yılda yapılan intralezyonel enjeksiyon uygulama sayısı: 4800

Yılda yapılan yama testi sayısı: 500

Yılda yapılan lazer uygulama sayısı: 800

 

Klinik İş Akış Süreci:

Polikliniklerde hasta kayıtları resmi kayıt bölümünden yapılır ve 08:00-17:00 saatleri arasında uzman doktorlarca ya da uzman doktorun eşliğinde  asistan hekimlerle  birlikte poliklinik hizmeti verilir. Hastalara, yapılan dermatolojik muayene ve yardımcı tanı yöntemleri sonucuna göre; medikal tedavi gerekli görülürse tetkik ve konsültasyon istenir  ya da küçük cerrahi işlemler yapılarak cerrahi tedavi uygulanır. İşlem yapılması gereken hastalara müdahaleler, randevu verilmeden aynı gün içinde yapılmaktadır. İşlem odasında yapılan müdahaleler öncesi işlem  hastaya anlatılır ve aydınlatılmış onam formu imzalatılır. Özel takip gerektiren kronik hastalığı olanlar, dosya kaydı ve takibi yapılmak üzere özel polikliniğe yönlendirilir.

Serviste yatarak izlenmesi gereken hastalar yatak uygunluk durumuna göre aynı gün yatırılır veya yatış randevusu verilerek   sırasına göre hastalar çağrılır. Yatışı yapılan hastanın ayrıntılı anamnezi alınıp tüm sistemik muayeneleri yapılır ve hastanın dosyasına işlenir. Hemşire tarafından ön değerlendirme formu doldurulur dosyası düzenlenir. Hasta yatışı yapıldığı an hastanın tanıtım barkodunu içeren bilekliği hastanın koluna takılır. Klinik asistanları her sabah 08.00-09.00 arasında hastalara vizit yaparak progresleri düzenleyerek klinik vizitine hazırlık yaparlar. Her sabah saat 09.00-10.00 arasında Eğitim sorumlusu gözetiminde eğitim görevlisi, klinik uzmanları ve asistan doktorlar ile  klinik viziti yapılır. Hastanın doktoru tarafından verilen tedavisi, uygun olarak  hemşireler tarafından yürütülür. Doktorun istediği tetkikler bilgisayardan doktor tarafından istenir.  Tetkikler hemşire tarafından alınır ve ilgili laboratuara gönderilir. Uygulanacak ilaçlar doktor tarafından bilgisayardan istenir. İlaçlar hemşire tarafından eczaneden alınır ve uygulanır.

 

Klinik Eğitim Programı:

Kliniğimizde her Salı ve Perşembe günleri 12:15 -13.15  arasında tüm klinik doktorlarının katıldığı seminer, derleme ve olgu sunumu, tanınız nedir sunumu ve klinik araştırmaların tartışıldığı eğitimler yapılmaktadır

Vizit sırasında hasta başı eğitimler yapılmakta  ve vizit sonrası klinik asistanları ile yatan hastaların tanı ve tedavi konuları tartışılmaktadır.

Asistan eğitiminin bir parçası olarak yılda 4 ila 6 kez asistan değerlendirme sınavları yapılmaktadır

Uzmanlık sınavına girecek asistan ile sınav öncesi yaklaşık 2 ay süre ile sınava hazırlık amacıyla genel dermatoloji tekrarı yapılmaktadır

Akademik çalışmalar

2016 -2017 temmuz ayına kadar toplam 18 adet pubmedde yayınlanmış yayınımız bulunmaktadır. Yurt içi ve yurt dışı tüm kongrelere sözel ya da poster bildirileri ile ya da hocalarımızın bilimsel oturumlardaki konuşmaları ile katılım yapılmaktadır. ‘2016-2017 Temmuza kadar yurt dışı kongrelerde toplam  32 adet ve yurt içi kongrelerde toplam 30 adet sunum yapılmış ve bazıları ödül almıştır.

Klinik olarak sahip olduğumuz avantajlar

 • Doktorlarımız ve hastalarımız için her gün tüm polikliniklerimizde bakılan yaklaşık 600 hasta ve yataklı ünitemiz ile çok fazla sayıda tanı, takip ve tedavi imkanı sağlanmaktadır. Tüm güncel tedaviler takip edilerek kliniğimizde uygulanmaktadır.
 • Hem uzman hem de asistan doktorların hem yurt içi hem de yurtdışı kongrelere katılımları sağlanarak kendilerini geliştirmelerine olanak verilmektedir.
 • Tüm doktorların araştırma, kongre bildirisi ve yayın yapmaları teşvik edilmektedir.
 • Kliniğimiz pek çok hastanede bulunmayan cihazlara (lazer, bilgisayarlı dermoskopi, radyofrekans, dermapen ve iğnesiz mezoterapi cihazı gibi) sahiptir
 • Kliniğimizde yine çok az hastanede yapılan Tzanck smear, botulinum toksin uygulaması, mezoterapi ve PRP gibi uygulamalar yapılabilmektedir.
 • Çevre illerden hatta uzak illerden hasta refere edilen bir klinik durumundayız.

Tüm klinik çalışanları olarak referans klinikler arasında olmaktan mutlu ve gururluyuz. Daha kaliteli hizmet sunabilmek için elimizden geleni yapmaya kararlıyız

 

Kliniğimizin pubmedde yayınlanmış yazıları

1: Gönül M, Ayvaz HH, Ataş H, Gökçe A, Köklü NÖ. A rare cause of alopecia:

Lipedematous alopecia. Australas J Dermatol. 2017 Jul 10. doi: 10.1111/ajd.12689.[Epub ahead of print] PubMed PMID: 28691318.

2: Ataş H, Gönül M. Insulin resistance, diabetes mellitus and thyroid dysfunction in patients with palmoplantar pustulosis: a case-controlled study. Postepy Dermatol Alergol. 2017 Jun;34(3):268-272. doi: 10.5114/pdia.2016.61630. Epub 2017 May 29. PubMed PMID: 28670258; PubMed Central PMCID: PMC5471368.

3: Ataş H, Kocabıyık M, Gönül M, Öztürk Y, Kavutçu M. Usefulness of ischemia-modified albumin in predicting oxidative stress in patients with vitiligo. Biomark Med. 2017 May;11(6):439-449. doi: 10.2217/bmm-2016-0259. Epub 2017 Jun 9. PubMed PMID: 28598198.

4: Ataş H, Gönül M. Increased Risk of Metabolic Syndrome in Patients with

Vitiligo. Balkan Med J. 2017 May 5;34(3):219-225. doi: 10.4274/balkanmedj.2016.1005. Epub 2017 Apr 6. PubMed PMID: 28443562; PubMed Central PMCID: PMC5450861.

5: Ataş H, Gönül M. Evaluation of the Efficacy of Cryosurgery in Patients With Sebaceous Hyperplasia of the Face. J Cutan Med Surg. 2016 Dec 1:1203475416685076. doi: 10.1177/1203475416685076. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 28300439.

6: Gönül M, Keseroglu H, Hacınecipoğlu F. A case of methotrexate intoxication in  a patient with psoriasis who drank beetroot juice during methotrexate treatment.  Clin Exp Dermatol. 2016 Dec;41(8):893-895. doi: 10.1111/ced.12930. Epub 2016 Oct  19. PubMed PMID: 27859605.

7: Gonul M, Benar H, Gokce A. Multiple eruptive milia on scalp. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2016 Nov;30(11):e170-e172. doi: 10.1111/jdv.13476. Epub 2015 Nov 9. PubMed PMID: 26551833.

8: Gönül M, Özenergün Bittacı A, Ergin C. Omalizumab-induced triphasic anaphylaxis in a patient with chronic spontaneous urticaria. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2016 Nov;30(11):e135-e136. doi: 10.1111/jdv.13439. Epub 2015 Oct 7. PubMed PMID: 26446412.

9: Cemil BC, Ayvaz HH, Ozturk G, Ergin C, Akıs HK, Gonul M, Arzuhal E. Effects of isotretinoin on body mass index, serum adiponectin, leptin, and ghrelin levels in acne vulgaris patients. Postepy Dermatol Alergol. 2016 Aug;33(4):294-9. doi: 10.5114/pdia.2016.56928. Epub 2016 Aug 16. PubMed PMID: 27605902; PubMed Central PMCID: PMC5004210.

10: Ergin C, Çorum Şirin S, Gönül M, Aksoy Khurami F. Generalized follicular mucinosis treated with narrow band ultraviolet B radiation. Kaohsiung J Med Sci. 2016 Aug;32(8):434-5. doi: 10.1016/j.kjms.2016.04.002. Epub 2016 May 12. PubMed PMID: 27523458.

11: Ataş H, Cemil BÇ, Kurmuş GI, Gönül M. Assessment of systemic inflammation with neutrophil-lymphocyte ratio in lichen planus. Postepy Dermatol Alergol. 2016 Jun;33(3):188-92. doi: 10.5114/pdia. 2016.56930. Epub 2016 Jun 17. PubMed PMID: 27512353; PubMed Central PMCID: PMC4969409.

12: Atacan D, Ergin C, Çelik G, Gönül M, Adabağ A. Oral isotretinoin: A new treatment alternative for generalized lichen amyloidosis. Australas J Dermatol. 2016 Aug;57(3):246-7. doi: 10.1111/ajd.12316. PubMed PMID: 27469487.

13: Keseroglu HO, Taş-Aygar G, Gönül M, Gököz O, Ersoy-Evans S. A case of bullous pemphigoid induced by vildagliptin. Cutan Ocul Toxicol. 2017 Jun;36(2):201-202. doi: 10.1080/15569527.2016.1211670. Epub 2016 Aug 11. PubMed PMID: 27460861.

14: Gönül MZ, Keseroglu HO, Ergin C, Özcan I, Erdem Ö. Bullous pemphigoid successfully treated with omalizumab. Indian J Dermatol Venereol Leprol. 2016 Sep-Oct;82(5):577-9. doi: 10.4103/0378-6323.183628. PubMed PMID: 27297272.

15: Gençler B, Gönül M. Cutaneous Side Effects of BRAF Inhibitors in Advanced Melanoma: Review of the Literature. Dermatol Res Pract. 2016;2016:5361569. doi: 10.1155/2016/5361569. Epub 2016 Mar 3. Review. PubMed PMID: 27042173; PubMed Central PMCID: PMC4794559.

16: Gönül M, Bilen G, Gökce A, Alper M. A case of papular elastorrhexis. Postepy  Dermatol Alergol. 2016 Feb;33(1):70-2. doi: 10.5114/pdia.2016.57766. Epub 2016 Feb 29. PubMed PMID: 26985184; PubMed Central PMCID: PMC4793062.

17: Ataş H, Gönül M, Koyuncu D, Alper M. Pityriasis rotunda: a case from Turkey. Int J Dermatol. 2016 Jun;55(6):e362-4. doi: 10.1111/ijd.13190. Epub 2015 Dec 23.  PubMed PMID: 26695453.

18: Ataş H, Cemil BC, Canpolat F, Gönül M. The Effect of Colchicine on Mean Platelet Volume in Behcet’s Disease. Ann Clin Lab Sci. 2015 Fall;45(5):545-9. PubMed PMID: 26586706.

19: Gönül M, Atay S, Cemil BC, Akış HK, Gökçe A. A case of unilateral linear lichen planus: related to orthopedic prosthesis or not? Postepy Dermatol Alergol. 2015 Aug;32(4):310-1. doi: 10.5114/pdia.2015.48046. Epub 2015 Aug 12. PubMed PMID: 26366158; PubMed Central PMCID: PMC4565834.

20: Ünal E, Gönül M, Çakmak S, Yalçınkaya Iyidal A, Kılıç A, Gül Ü, Doner P. Serological test results of sexually transmitted diseases in patients with condyloma acuminata. Postepy Dermatol Alergol. 2015 Aug;32(4):286-9. doi: 10.5114/pdia.2015.48065. Epub 2015 Aug 12. PubMed PMID: 26366153; PubMed Central  PMCID: PMC4565835.

21: Baysak S, Gönül M, Atacan D, Ergin C. A Case Report of Allergic Contact Dermatitis due to Mandragora Radix. Case Reports Immunol. 2015;2015:591438. doi:  10.1155/2015/591438. Epub 2015 Aug 4. PubMed PMID: 26347280; PubMed Central PMCID: PMC4539445.

22: Gönül M, Unal E, Iyidal AY, Çakmak S, Kılıç A, Gul U, Doner P. Mucocutaneous warts in Middle Anatolia, Turkey: clinical presentations and therapeutic approaches. Postepy Dermatol Alergol. 2015 Jun;32(3):179-83. doi: 10.5114/pdia.2015.48054. Epub 2015 Jun 15. PubMed PMID: 26161058; PubMed Central PMCID: PMC4495115.

23: Ergin C, Acar M, Kaya Akış H, Gönül M, Gürdal C. Ocular findings in alopecia areata. Int J Dermatol. 2015 Nov;54(11):1315-8. doi: 10.1111/ijd.12897. Epub 2015 Jul 3. PubMed PMID: 26147700.

24: Ataş H, Cemil BÇ, Gönül M, Baştürk E, Çiçek E. Serum levels of homocysteine, folate and vitamin B12 in patients with vitiligo before and after treatment with narrow band ultraviolet B phototherapy and in a group of controls. J Photochem Photobiol B. 2015 Jul;148:174-180. doi: 10.1016/j.jphotobiol.2015.04.005. Epub 2015 Apr 17. PubMed PMID: 25941975.

25: Bulur I, Keseroglu HO, Saracoglu ZN, Gönül M. Symmetrical drug-related intertriginous and flexural exanthema (Baboon syndrome) associated with infliximab. J Dermatol Case Rep. 2015 Mar 31;9(1):12-4. doi: 10.3315/jdcr.2015.1190. eCollection 2015 Mar 31. PubMed PMID: 25932057; PubMed Central PMCID: PMC4410885.

26: Gönül M, Gül Ü, Kılıç A, Soylu S, Koçak O, Demiriz M. A case of pachyonychia congenita with unusual manifestations: an unusual type or a new syndrome? Int J Dermatol. 2015 Mar;54(3):334-7. doi: 10.1111/j.1365-4632.2012.05851.x. Epub 2013 Oct 29. PubMed PMID: 25713981.

27: Benar H, Gönül M. A case of ectopic cilia. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2016 Mar;30(3):532-3. doi: 10.1111/jdv.12930. Epub 2014 Dec 22. PubMed PMID: 25530183.

28: Yayla D, Külcü Çakmak S, Oğuz ID, Gönül M, Ozhamam E, Colak A, Gül U. Two cases of unilateral lichen planus following the lines of blaschko. Ann Dermatol.  2014 Oct;26(5):636-8. doi: 10.5021/ad.2014.26.5.636. Epub 2014 Sep 26. PubMed PMID: 25324660; PubMed Central PMCID: PMC4198595.

29: Gönül M, Külcü Çakmak S, Ozcan N, Oğuz ID, Gül U, Bıyıklı Z. Clinical and laboratory findings of pigmented purpuric dermatoses. Ann Dermatol. 2014 Oct;26(5):610-4. doi: 10.5021/ad.2014.26.5.610. Epub 2014 Sep 26. PubMed PMID: 25324654; PubMed Central PMCID: PMC4198589.

30: Gönül M, Cevirgen Cemil B, Keseroglu HO, Kaya Akis H. New described dermatological disorders. Biomed Res Int. 2014;2014:616973. doi: 10.1155/2014/616973. Epub 2014 Aug 28. Review. PubMed PMID: 25243162; PubMed Central PMCID: PMC4163364.

31: Kurmuş GI, Gönül M. Chronic radiodermatitis developing after iridium-192 exposure: a case report. Cutan Ocul Toxicol. 2015;34(3):242-4. doi:10.3109/15569527.2014.944648. Epub 2014 Sep 8. PubMed PMID: 25198404.

32: Gönül M, Gönül E. A case of multiple bone fractures due to the use of topical corticosteroid therapy for psoriasis. J Dermatolog Treat. 2015 Jun;26(3):215-6. doi: 10.3109/09546634.2014.933164. Epub 2014 Jun 20. PubMed PMID: 24913132.

33: Ataş H, Cemil BÇ, Gönül M, Baştürk E, Çiçek E. Serum levels of homocysteine,folate and vitamin B12 in patients with vitiligo before and after treatment with narrow band ultraviolet B phototherapy and in a group of controls. J Photochem Photobiol B. 2015 Jul;148:174-180. doi: 10.1016/j.jphotobiol.2015.04.005. Epub 2015 Apr 17. PubMed PMID: 25941975.

34: Cemil BC, Cengiz FP, Atas H, Ozturk G, Canpolat F. Sex hormones in malepsoriasis patients and their correlation with the Psoriasis Area and Severity Index. J Dermatol. 2015 May;42(5):500-3. doi: 10.1111/1346-8138.12803. Epub 2015 Feb 27. PubMed PMID: 25728622.

 

 

 

facebook