EĞİTİM SORUMLUSU  

Prof.Dr.İrfan

ŞENCAN

 

 

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Eğitim Sorumlusu Tularemi,Hastane enfeksiyonları,Leptospiroz
 

İDARİ SORUMLU

 

Doç.Dr.Yunus  GÜRBÜZ

 

 

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji İdari Sorumlusu, Başasistan Viral Hepatitler,Hastane enfeksiyonları,Dezenfeksiyon antisepsi sterilizasyon
 

EĞİTİM GÖREVLİSİ

 

Doç.Dr.E.Ediz TÜTÜNCÜ

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Eğitim Görevlisi Viral Hepatitler, Yoğun Bakım enfeksiyonları, Enfeksiyon Surveyansı
 

EĞİTİM GÖREVLİSİ

 

Uz .Dr.M.Cihat DİRİ

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Eğitim Görevlisi Enfeksiyon Epidemiyolojisi
EĞİTİM

GÖREVLİSİ

 

Doç.Dr.Ali ACAR

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Viral Hepatitler ve Hastane Enfeksiyonları.
 

BAŞASİSTAN

 

Doç.Dr.F.Aybala ALTAY

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Başasistan Diyabetik Ayak ve Yumuşak doku enf, İmmun suprese konakta enfeksiyon
 

BAŞASİSTAN

 

Uz.Dr.G.Çiçek ŞENTÜRK

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Başasistan HIV,Hastane enfeksiyonları, İmmun Suprese Konakta Enfeksiyon
 

UZMAN

 

Uz.Dr.Nilgün ALTUN

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dirençli Gram(-) bakteri enfeksiyonları
 

UZMAN

 

Uz.Dr.Aslı HAYKIR SOLAY

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Bruselloz-immunmodulator kullanan hastalarda gelişen enfeksiyonlar,  bildirimi zorunlu hastalık surveyansı birim sorumlusu
 

UZMAN

 

Uz.Dr. Fatma

ESER

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dirençli Gram negatif bakteri enfeksiyonları, Sepsis, Influenza
 

ASİSTAN

 

Dr.Tuğba ÖZDEMİR

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Asistanı
 

ASİSTAN

 

Dr.Hanife UZAR

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Asistanı
 

ASİSTAN

 

Dr.Müzeyyen Tuğçe BENLİ

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Asistanı
 

ASİSTAN

 

Dr.Derya TUNÇ

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Asistanı
 

ASİSTAN

 

Dr.Feray AYCAN

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Asistanı
 

ASİSTAN

 

Dr.Rıdvan TAYŞİ

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Asistanı
ASİSTAN Dr.Orçun SOYSAL Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Asistanı
ASİSTAN Dr.Merve SİFİL Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Asistanı
 ASİSTAN  Dr. Ezgi Gizme SOYLU
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Asistanı

 

HEMŞİRE VE DİĞER PERSONEL: Serviste 1 sorumlu hemşire, 1 ebe hemşire, 10 hemşire ve 8 şirket elemanı görev yapmaktadır.

ÇALIŞMA ALANI: Kliniğimizde 8 hasta odası, 15 yatak mevcuttur.  Bu odalardan yedisi 2 yataklı olup, biri negatif basınçlı izolasyon  odasıdır. Bir oda ise tek kişilik odadır.

KLİNİĞİN İSTATİSTİKSEL ANALİZ RAPORU

2015 yılında kliniğimiz istatistiksel analiz oranları:

Poliklinik Sayısı: 2 (Merkez Polikliniği, Etlik  Polikliniği (mevki 2016):22407

Günlük Ortalama Poliklinik Hasta Sayısı:112.035

Poliklinikte Uzman Başına Düşen Günlük Ortalama Hasta Sayısı:12.48

Yatan Hasta Sayısı: 273

Yatak Doluluk Oranı: %81.75

Ortalama Hasta Yatış Süresi: 16 gün

Ağırlıklı Hasta Profili: Kronik Hepatit, Akut Hepatit, Diyabetik Ayak Enfeksiyonları başta olmak üzere diğer yumuşak doku enfeksiyonları; Sıtma, Brusella gibi spesifik enfeksiyon hastalıkları, cerrahi alan enfeksiyonları ; Menenjit, ansefalit,  endokardit, akut gastroenteritler, kan dolaşımı enfeksiyonları, üriner enfeksiyonlar, immun sistemi baskılanmış konak enfeksiyonları vb.

KLİNİK İŞ AKIŞ SÜRESİ: Polikliniklerimiz  08:00′ da açılır.  Poliklinik hizmetleri  08:00-17:00 saatleri arasında yapılır. Başvuran hastaların muayenesi uzman doktor tarafından yapılır. Uzman doktor tarafından istenen tetkikler  değerlendirilip hastaya sonuçlara göre yatış, konsültasyon veya ev tedavisi önerilir. Ayrıca  Dışkapı merkez polikliniğinde uzman hekimle birlikte bir  asistan doktor görev  almaktadır.

Yatış verilen hastanın yatışı yapılarak  servise gönderilir. Burada servis sekreteri tarafından dosya düzenlenerek hastayı takip edecek asistan doktora verilir. Asistan doktor hastayı hazırlar ve klinik uzmanına haber verir. Hasta uzman tarafından muayene edilerek takip ve tedavisi düzenlenir. Hastanın doktor tarafından ordırına uygun olarak tedavisi hemşireler tarafından yürütülür. Gerektiğinde hastaya damar yolu açılır. Hemşire ön değerlendirme formu doldurulur dosyası düzenlenir. Doktorun istediği tetkikler bilgisayardan doktor tarafından istenir.  Tetkikler hemşire tarafından alınır ve ilgili laboratuara gönderilir. Uygulanacak ilaçlar doktor tarafından bilgisayardan istenir. İlaçlar hemşire tarafından eczaneden alınır ve uygulanır.

Klinikde görevli personelin mesaisi 08.00 de başlar. Her asistan doktor her sabah kendi hastasını vizit öncesi muayene eder, ayrıca kıdemli asistan tarafından tüm hastalar muayene edilir ve değerlendirilir. Yeni yatan hasta varsa kıdemli asistan tarafından belirlenen asistan doktor tarafından hazırlanır. Saat 09:00 dan önce tüm hastaların ilaç orderları sistemden istenir,istemler her hastanın takip eden doktoru tarafından yapılır ve yazılı istem ordırı imzalanarak hemşirelere verilir. Saat 09.30 da servis sorumlu uzmanı ile birlikte servis viziti yapılır. Vizit sonrası her hastanın belirlenen istemleri ve tetkikleri sorumlu asistanı tarafından takip edilir. Acilden istenen konsultasyonlara servis kıdemli asistanı ve bir asistan birlikte bakarlar ve servis sorumlu uzmanına danışarak takip ve tedavisine karar verirler. Servis laboratuarından ise her ay belirlenen bir asistan doktor sorumlu olur. Laboratuardan sorumlu uzman denetiminde her sabah saat 08:30da laboratuarda çalışmaya başlar.

Öğleden sonra yeni yatan hasta ve sabah vizitte konuşulan hasta işlemleri yapılır. Hastaların takibi ve tedavisi ile ilgili literatür çalışmalarına ağırlık verilir. Yoğun bakım konsültanı olan hekimler öğleden sonrasını buraya ayırır. Diğer kliniklerden gelen konsültasyon istekleri  görevli uzman hekimler tarafından gün boyunca karşılık verilir. Ayrıca Ulus  ek binasına da konsültasyon hizmeti verilmektedir.

Çarşamba ve Cuma günleri sabah viziti sonrası seminer saatidir. Her gün saat 16:00da servis sorumlu uzmanı ve asistanlarca akşam viziti yapılır. Gün içerisinde yapılan işler değerlendirilir ve nöbetçiye hastalar devredilir. Mesai saatleri dışında yatan hasta ve acilden başvuran hastalardan nöbetçi klinik asistanı ve icapçı uzman sorumludur.

Kliniğimizin temizliğinden ve yemek dağıtımından şirket personelleri sorumludur. Bu kişilerin verdikleri hizmetin denetimi klinik sorumlu hemşire ve klinik idari sorumlusu tarafından yapılır. Klinik laboratuarından o ay için görevli hekimler dışında sürekli görev yapan bir laboratuar teknisyenimiz mevcuttur. Bu teknisyenin görevi labortuvarın malzeme ihtiyacını karşılamak, temizliğini ve düzenini sağlamak ve rutin testleri yapmaktır. Bu testlerin sonuçlarını otomasyona işlemekte teknisyenin görevidir.

 

KLİNİK EĞİTİM PROGRAMLARI: Kliniğimizde Eğitim aylarında(eylül-haziran) her hafta Çarşamba ve Cuma günleri saat 11.00-12.00 arası seminer yapılmaktadır. Seminerlere tüm asistan ve uzman hekimler katılır. Konuyla ilgisi olduğunda diğer yardımcı sağlık personelide katılmaktadır. Ayrıca sağlık bakanlığı tarafından yapılması istenen zoonoz eğitimleride kliniğimiz uzmanları tarafından tüm hastaneye verilmektedir. KLİMİK ve EKMUD gibi uzmanlık derneklerince hazırlanılan aylık bilimsel toplantılara konuşmacı ve dinleyici olarak katılmaktayız. Her yıl klinik uzmanlarımız ulusal kongrelerde konuşmacı veya oturum başkanlığı gibi akademik faaliyetlere katılmaktadır. Kliniğimiz uzmanları Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği ve Yoğun Bakım Hemşireliği gibi sertifikasyon proğramlarınında düzenleyici ve konuşmacı olarak yer almaktadır.

LİNİK OLARAK BENZER YADA BAŞKA KLİNİKLERE ÖRNEK TEŞKİL EDECEK UYGULAMA VE ÇALIŞMALARI

Konsültasyon hizmetleri aynı gün içinde ve uzman hekimlerce sağlanmaktadır

Hergün düzenli olarak yoğun bakımlarda yatan tüm hastalara bir uzman ve asistan hekim tarafından enfeksiyon hastalıkları konsültasyonu yapılmaktadır.

Kliniğimizde çalışan dört uzman hekim Enfeksiyon kontrol komitesi faaliyetlerini yürütmektedir (biri komite başkanı, diğeri üçü Enfeksiyon Kontrol Hekimi)

Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği ve Yoğun Bakım Hemşireliği sertifikasyon kurslarında kliniğimiz uzmanları görev almaktadır

 

KLİNİK OLARAK SAHİP OLDUĞUMUZ FIRSAT/AVANTAJLAR:

Kliniğimiz bünyesinde bulunan klinik mikrobiyoloji laboratuarı kliniğimizde yatan hastalara ve mesai saatleri dışında tüm hastalara hizmet vermektedir.

Kliniğimizde otomatize kan kültürü sistemi

Kliniğimizde -80 dereceye kadar inebilen soğutma dolabı

Kliniğimizde fotoğraf çekme olanağı sağlayan eğitim mikroskobu bulunmaktadır

Kuduz ve diğer aşıların uygulandığı aşı merkezi

 

facebook

Language »