GÖREVİ Kadrosu İlgilendiği Alan
İDARİ VE EĞİTİM   SORUMLU Prof. Dr. E. Bahar Kurt Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Profesörü, Eğitim Sorumlusu Akciğer ve Plevra Maligniteleri
EĞİTİM GÖREVLİSİ Doç. Dr. İ.Hikmet Fırat Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Uzmanı Uyku Hastalıkları (Uyku hekimliği sertifikası var)
UZMAN Uzm. Dr. Emine Sevgi Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Uzmanı Evde bakım, Pulmoner Rehabilitasyon, Deri Prick Test Uygulaması
UZMAN Uzm. Dr. Arif Keleşoğlu Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Uzmanı Meslek Hastalıkları
UZMAN Uzm. Dr. Bilge Dayıcan Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Uzmanı
DOÇENT Doç. Dr. Melike Bağnu Yüceege Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Uzmanı Uyku Hastalıkları, (Uyku hekimliği sertifikası var)
UZMAN Uzm. Dr. Hülya Toker Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Uzmanı Uyku Hastalıkları, (Uyku hekimliği sertifikası var)
UZMAN Uzm. Dr. Mehmet Sönmez Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Uzmanı Evde bakım,  Pulmoner Rehabilitasyon
DOÇENT Doçent. Dr. Serap Duru Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Uzmanı Girişimsel bronkoskopi (EBUS)*
UZMAN Uzm. Dr. Firdevs Kervan Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Uzmanı
 UZMAN  Uzm. Dr.Alev TAŞKIN
DOÇENT Doç.Dr. Serdar Akpınar
ASİSTAN Dr. Şilan IŞIK
ASİSTAN Dr.Kerem ENSARİOĞLU
ASİSTAN Dr. Selma YALÇIN
ASİSTAN Dr.Deniz AKÇAYÖZ
ASİSTAN Dr. Seda Rabia TOKSOY
ASİSTAN Dr.Ayşe Kevser ERDÖL
ASİSTAN Dr.Çise TÜCCAR
ASİSTAN Dr.Melek CİHANBEYLERDEN
ASİSTAN Dr.Faruk BOLU
ASİSTAN Dr.Kübra ECER
ASİSTAN Dr.Esma YILMAZ
ASİSTAN Dr.Maşide TÜTER

HEMŞİRE ve DİĞER PERSONEL: Göğüs Hastalıkları servisimizde 1 Sorumlu Hemşire, 2 Bronkoskopi Hemşiresi, 6 klinik hemşiresi ve 5 Hizmetli Personel çalışmaktadır. Uyku Kliniğinde ise 2 gündüz teknisyeni, 7 gece teknisyeni, 1 sekreter ve 1 hizmetli personel görev yapmaktadır. 4 tane Solunum Fonksiyon teknisyenimiz vardır, Dışkapı Merkez Hastanesi ve Etlik semt polikliniği içindeki “Solunum Fonksiyon Testi” bölümünde görev yapmaktadırlar.

Çalışma Alanları

Göğüs Hastalıkları Ünitesi içinde 25 yataklı servis (2012’de 18 yatak iken, 2013’den itibaren 25 yatağa çıkmıştır ) ve 9 yataklı Uyku Kliniği mevcuttur.

Serviste yatan ve ayaktan hastalara tanısal fiberoptik bronkoskopi  yapılabilmektedir.

Serviste yatan ve ayaktan hastalara torasentez, plevral sıvı boşaltılması, plevral biyopsi, plöredez gibi plevral girişimler yapılabilmektedir.

Göğüs hastalıkları kliniğinde yatan hastalara Non-invaziv mekanik ventilasyon uygulanabilmektedir.

Göğüs Hastalıkları Ünitesi içinde Dışkapı Hastanesi’nde 2, Etlik Semt Polikliniğinde 2, Hasköy’de 1, Pursaklar’da 1, Şentepe’de 1 adet poliklinik ile hizmet verilmektedir. Bunlar dışında Etlik Semt Polikliniği’nde Sigarayı Bırakma Polikliniği, Dışkapı’da Uyku Polikliniği de hizmet vermektedir.

Dışkapı Merkez polikliniğinde, Etlik Semt polikliniğinde, Hasköy Semt polikliniğinde, Pursaklar Semt polikliniği ve Şentepe Semt polikliniğinde Solunum Fonksiyon Testi yapılabilmektedir. Hasköy’de, Pursaklar’da, Şentepe’de bu hizmeti uzman doktorlar vermektedir.

Kliniğimiz Preop değerlendirmelerde rutin istenen konsültasyonlara da uzman düzeyinde  hizmet vermektedir.

Kliniğin İstatistiksel Analiz Raporu

2012 yılında kliniğimiz istatistiksel verileri:

Poliklinik sayısı:54,518

Günlük ortalama poliklinik sayısı: 208,8

Poliklinikte Uzman Başına Düşen Günlük Ortalama Hasta Sayısı: 34,8

Yatan Hasta Sayısı: 3508

Yatak Doluluk Oranı: % 82,7

Ortalama Hasta Yatış Süresi: 9,66 gün.

Ağırlıklı Hasta Profili: Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı ve Uyku apnesi.

Yapılan fiberoptik bronkoskopi: 377

Yapılan torasentez sayısı: 654

Yapılan plevral biyopsi sayısı: 12

Arter ponksiyonu:4999

Klinik İş Akış Süreci:

Poliklinik 07:30’da açılır. 08:00’de hastalar resmi kayıt bölümünden giriş yapar ve sıra numarası alır. Poliklinik hizmeti, 08:00-17:00 arasında yapılır. Başvuran hastaların muayenesi uzman doktor tarafından yapılır. Uzman doktor gerekli tetkikleri ister. Dışkapı Merkez polikliniklerinde  uzman doktorun yanında sekreter vardır, diğer ünitelerde poliklinikte doktorun yanında sekreter bulunmamaktadır.

Poliklinikte girişimsel işlem yapılmaz; gerekli olan işlemler için hasta servise yönlendirilir (ör. Arter kan gazı alınması, plevral girişimler, fiberoptik bronkoskopi). Tetkik sonuçlarını değerlendiren doktor tedavisini planlar, gerekirse ilaç raporunu hazırlar. Poliklinikten yatış verilen hastaya kartı doldurulur, yatış kartını servis sekreterine bırakması söylenir. Yatış için boş yatak olduğunda telefonla hasta çağrılır. Yatış yapılırken acilden başvurup yatış endikasyonu konulan hastalara ve nöbette diğer servislere yatırılan hastalara öncelik verilir.

Yatış yapılan bütün hastalara doktor ve hemşire eşliğinde bilgi verilir, onamları alınır. Yatan hastayı asistan doktor hazırlar, uzman doktora danışarak tedavisi belirlenir. Acil servisten yatış verilen hastalar acil arabasıyla personel tarafından servise getirilir.

08:00’de hemşire viziti, 09:00’da eğitim görevlisi eşliğinde asistan ve uzmanların katıldığı genel akşamları ise kıdemli asistan tarafından asistanların katıldığı nöbetçiye devir  viziti yapılır. Hastaların günlük tedavi kararları alınır. Vizitte hemşire de bulunur. Hasta taburcu değilse 2 günde bir yatak takımı değiştirilir.

Servisin atık kontrolü sorumlu hemşire ve diğer hemşireler tarafından takip edilir; hastane standartlarına uygun olarak günde üç defa toplanır.

Hastanede preoperatif rutin göğüs hastalıkları konsültasyonu istenmektedir. Opere olacak hemen hemen bütün hastalar hastalar göğüs hastalıkları konsültanı tarafından değerlendirilir.

Girişimsel olan her işlem için hasta onayı alınır.

Klinik Eğitim Programı

Göğüs Hastalıkları Kliniği’nde her Çarşamba 12:30-13:30 arasında seminer saati, Salı ve Perşembe aynı saatlerde literatür saati vardır. Eğitim programına eğitim sorumluları, asistanlar, rotasyoner asistanlar ve uzman doktorlar katılırlar.

Akademik Çalışma ve Projelerimiz

Halen kliniğimizce yürütülen 9 çalışma mevcuttur.

Kliniğimizce yürütülen çalışmalardan 2012 yılı itibariyle 24 SCI/SCI-E dergilerde makale basılmıştır.

 1. H. Fırat, N. Çolak, E. Bilgin, E. Çakal, M. Yüceege, A. Demir, S. Ardıç, T. Delibaşı, “Relationship between non-thyroidal illness syndrome and obstructive sleep apnea syndrome”, Turkish Journal of Geriatrics (ISI) , 121-126 pp., 2012
 2. H. Fırat, M. Yüceege, A. Demir S. Ardıç, “Comparison of four established questionnaires to identify highway bus drivers at risk for obstructive sleep apnea”, Sleep and Biological Rhythms (ISI) , 231-36 pp., 2012 , DOI: 10.1111/j.1479-8425.2012.00566.x
 3. M. Yüceege, H. Fırat, A. Demir, S. Ardıç, “Reliability of the Watch-PAT 200 in detecting sleep apnea in highway bus drivers”, Journal of Clinical Sleep Medicine (ISI) , 339-344 pp., 2013 , DOI: 10.5664/jcsm.2584
 1. M Yüceege, H Fırat, M Kuyucu, S Ardıç. REM dependen Central Apnea with periodic leg Movements. Annals of Indian                          Academy of Neurology. 2013; 15: 241-3.
 2. Duru S, Hikmet Fırat I, Colak N, Giniş Z, Delibaşı T, Ardıç S. Serum 100B protein: a useful marker in obstructive sleep apnea. Neurol Neurochir Pol. 2012 Sep-Oct;46(5):450-5.
 3. Duru S, Bilgin E, Ardiç S. Hepcidin: a useful marker in Chronic Obstructive Pulmonary Disease. Ann Thorac Med. 2012 Jan;7(1):31-5. doi: 10.4103/1817-1737.91562.
 4. Duru S, Ergün R, Dilli A, Kaplan T, Kaplan B, Ardıç S. (Clinical, laboratory, tomography and pulmonary anjiography results in pulmonary embolism : retrospective evaluation of 205 patients)  Anadolu Kardiyol Derg. 2012 Mar;12(2):142-9. doi: 10.5152/akd.2012.040. Epub 2012 Feb 3.
 5. Colak B.N, Karbek B, Cakal E, Fırat H, Ozbek M, Delibasi T. The association between severity of obstructive sleep apnea and prevalence of Hashimoto’s thyroiditis. Endocrine Journal 2012, 59 (11), 981-988.
 1. Ünlü C.E, Saylam G, Fırat H, Selçuk Ö.T, Korkmaz M.H, Ardıç S, Dağlı M. Geriatrik Obstrüktif Uyku Apne Hipopne Sendromlu Hastalarda Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi.Turkish Journal of Geriatrics 2012. 15;1:7-11.
 2. Ardıç S, Demir A.U, Fırat H, Oktay B, Yüce G.D, Yıldırım Z, Alagöz P, Özdemir C, Bardakçı M.İ. Chronic Obstructive pulmonary disease and obstructive sleep apnea syndrome symptoms: An outpatients-based population study in Turkey. Turkish Journal of Geriatrics 2012.15 (2), 142-150.
 3. Acar M, Fırat H, Acar M, Ardıç S. Ocular surface assessment in patients with obstructive sleep apnea – hypopnea syndrome. Sleep Breath 2012. DOI: 10.1007/s11325-012-0724-0.
 4. Ceylan T, Fırat H, Kuran G, Ardıç S, Bilgin E, Çelenk F. Quick Diagnosis in Obstructive Sleep Apnea Syndrome: Watchpat-200. Iranian Red Crescent Medical Journal.14(8):475-478, 2012
 5. Saka C, Vuralkan E, Fırat H, Alicura S, Hücümenoğlu S, Akın İ, Ardıç S, Gökler A. The effects of CPAP treatment on nasal mucosa in patients with obstructive sleep apnea. Eur. Arch Otorhinolaryngol. 2012: 269; 9, 2065-7 DOI: 10.1007/s00405-011-1906-2.
 1. Colak B.N, Karbek B, Cakal E, Fırat H, Ozbek M, Delibasi T. The association between severity of obstructive sleep apnea and prevalence of Hashimoto’s thyroiditis. Endocrine Journal 2012, 59 (11), 981-988.
 2. Yüceege MB, Fırat H, Ardıç S. Yaşlılarda uyku yapısının ve uyku apnesinin özellikleri. Türk Geriatri Dergisi. (Kasım 2012’de yayına kabul edildi)
 3. Duru S, Yüce G, Sarınçlı S, Kaplan T, Erdem M, Kaplan B, Ardıç S. Altmışbeş yaş ve üzeri pulmoner embolili hastalarımızın izlem sonuçları: 127 hastanın retrospektif değerlendirilmesi. Türk Geriatri Dergisi. (Yayına kabul edildi)
 4. Yüce G, Duru S, Sarınçlı S, Ardıç S. Sigarayı bırakma tedavisini,n 65 yaş ve üzeri hastalardaki etkinliği. Türk Geriatri Dergisi. (Basıma kabul edildi)
 5. Duru S, Yüce G, Sarınçlı S, Erdem M, Kızılgün M, Kara F, Ardıç S. The relationship between serum YLK-40 level and severity of asthma. Iranıan Journal of Allergy, Asthma and Immunology. (basıma kabul edildi)
 6. Duru S, Yüce G, Sarınçlı S, Erdem M, Uçar F, Ardıç S. The relationship between serum hepcidin level and severity of chronic obstructive pulmonary disease. Health Med J. (basıma kabul edildi)
 7. Aktaş Z,Gunay E, Hoca NT,Yılmaz A,Demirağ F,Gunay S, Kurt B.Endobronchial    cryobiopsy or forceps biopsy for lung cancer diagnosis.Annals of Thoracic Medicine 2010;5:242-46.
 8. Altunrende B, Bölük S,Yıldız S, Yıldız N, Kurt B.Astım hastalarında sempatik deri yanıtları Abant Tıp Dergisi 2012 ;7:33-38.
 9. Kılıçgün A, Kurt B, Bölük M,Yılmaz F.Mültifokal akciğer tutulumu ile bronkosentrik granülomatozis : olgu sunumu .Türk Göğüs Kalp Damar cerrahisi dergisi 2012;20:649-51.
 10. Kurt B. Akciğer metastazlarına klinik yaklaşım.In:Ünsal M,Yüksel M eds. Akciğere metastaz ve akciğer kanserinin metastazlarının tedavisi.1.Baskı, Antalya, Intertıp Yayınevi 2012; 43-53.
 11. Kar Kurt Ö,Pamuk Ö N, Kurt B.Bağ dokusu hastalıklarına bağlı gelişen interstisyel akciğer hastalığı :Tanı ve tedavi yaklaşımları .Tüberk Toraks 2012;60(4): 393-400.

Klinik Olarak benzer ya da başka kliniklere örnek teşkil edebilecek uygulama ve çalışmalarımız:

 1. Uyku kliniğimizde uyku teknisyenlerine ve doktorlara sertifikalı  eğitim verilmektedir. Bu eğitim için diğer şehirlerden pek çok teknisyen ve doktor başvurmaktadır.
 2. Sigarayı Bırakma Polikliniğimiz haftada 2 gün hizmet vermektedir Tüm uzmanlarımız bu alanda hizmet almışlardır ve sertifikaları vardır.

Klinik olarak sahip olduğumuz fırsat/avantajlar:

 1. Kliniğimizde bir uzman doktor “Medikal Onkoloji” alanında eğitim görmüş, bu alanda doktora ya sahiptir.
 2. Kliniğimizde 2 uzman doktor “Uyku hekimi” sertifikasına sahiptir ve bu alanda eğitim vermektedir.
 3. Kliniğimizde 3 uzman doktor Endobronşiyal Ultrasonografi (EBUS) alanında eğitim almıştır.
 4. Kliniğimizde 2 uzman doktor ” Pulmoner Rehabilitasyon” ve “Evde bakım” konularında eğitim almışlardır.
 5. Göğüs hastalıkları Etlik Polikliniği’nde “malüliyet ve bakım” hastaları için hemen hemen rutin olarak heyet hastası görmekte ve sonuçlandırmaktadır.
 6. Kliniğimizdeki uzmanlarımız “Sigarayı bırakma” konusunda eğitim almışlardır ve sertifikaları vardır.
 7. Kliniğimizde bir uzman “Meslek Hastalıkları” konusunda eğitim almıştır ve halen SGK Meslek Hastalıkları Sağlık Kurulu’nda haftada bir gün görev yapmaktadır.
 8. Kliniğimizde “Deri Prick testi” konusunda eğitim almış bir uzman vardır.

facebook

Language »