EĞİTİM-İDARİ SORUMLU PROF.DR.CANAN GÜRDAL GÖZ HASTALIKLARI PROFESÖRÜ
EĞİTİM GÖREVLİSİ DOÇ.DR. OSMAN MELİH CEYLAN GÖZ HASTALIKLARI  DOÇENTİ
EĞİTİM GÖREVLİSİ DOÇ.DR.MUTLU ACAR GÖZ HASTALIKLARI  DOÇENTİ
EĞİTİM GÖREVLİSİ DOÇ. DR. AYSUN ŞANAL DOĞAN GÖZ HASTALIKLARI  DOÇENTİ
UZMAN UZ. DR. OSMAN ÇELİKAY UZMAN TABİP
UZMAN UZ. DR. TOLGA BİÇER UZMAN TABİP
DOÇENT DOÇ. DR. Sinan ÇALIŞKAN GÖZ HASTALIKLARI  DOÇENTİ
UZMAN UZ. DR. Naciye KABATAŞ UZMAN TABİP
UZMAN UZ. DR. Neşe ARSLAN AVARİSLİ UZMAN TABİP
DOÇENT DOÇ. DR. Mustafa KÖŞKER GÖZ HASTALIKLARI  DOÇENTİ
UZMAN UZ. DR. Beyza TEZEL UZMAN TABİP
UZMAN UZ. DR. Sait Numan ERASLAN UZMAN TABİP
UZMAN UZ. DR. Abullah KAYA UZMAN TABİP
UZMAN UZ. DR. Orhan ERDEN UZMAN TABİP

 

 

 

 

 

           

Göz kliniğimiz Eylül 2013 tarihinde kurulmuştur. Kliniğimiz Mevki Binasında yer almaktadır ve  toplam 15 servis yatağımız bulunmaktadır. Hasta odalarımız tuvalet ve banyosu olan 2 kişilik odalardır.

Dışkapı merkez polikliniğimizde 2,  Hasköy Semt polikliniğimizde de 1 tane olmak üzere toplam 8 poliklinik polikliniğimizde genel oftalmoloji hastalarına hizmet verilmektedir.

Mevki göz birimlerimizde Kornea, Oküloplasti, Kontakt lens, Şaşılık, Retina-Uvea, Glokom birimlerimizde randevu ile özellikli hastaların takip ve tedavisi yapılmaktadır. Kliniğimizde tanı ve tedaviye yönelik pek çok işlem ve testler yapılmaktadır. Göz kliniğimizde;

Kontakt lens muayenesi,

Korneal topografi,

Ön ve arka segment Optik Koherens Tomografi,

Bilgisayarlı Görme Alanı,

Göz Ultrasonu-Ultrasonik Biyometri,

İnvivo Konfokal Mikroskobi

Optik Koherens Biyometri

Fundus Floresein Anjiografi,

Argon Lazer Fotokoagulasyon

Tüm polikliniklerimizde uzman doktorlar hizmet vermektedir. Mesai saatleri içinde diğer birimlerden istenen konsültasyonlar genel oftalmoloji polikliniklerimizde uzman doktorlar tarafından değerlendirilir. Mesai saatleri dışında yatan hasta ve acilden başvuran hastalar icapçı uzman doktor tarafından değerlendirilme yapılmaktadır.

Ameliyathanemizde her gün 3 oda da en son teknolojiye sahip ekipmanlar  kullanılarak oftalmolojiye ait  birçok ameliyat gerçekleştirilmektedir.

· FAKOEMÜLSİFİKASYON YÖNTEMİ İLE KATARAKT AMELİYATLARI

· KORNEA NAKLİ (KERATOPLASTİ)

· TÜM VİTREORETİNAL CERRAHİLER

· TÜM OKÜLOPLASTİ AMELİYATLARI(Kapak tümörleri ve rekonstrüksiyon, kapak bozuklukları, kapak düşüklüğü, göz yaşı kanal sistemi cerrahileri)

· ORBİTA AMELİYATLARI

· GÖZ İÇİ İLAÇ UYGULAMALARI (Özellikle şeker ve sarı nokta hastalığında uygulanmaktadır)

· KORNEA KROSLİNKİNG(ÇAPRAZ BAĞLAMA) TEDAVİSİ (Keratokonus hastalığında çeşitli tedavi protokollerini uygulamaya uygun ekipmanımızla yapılmakatadır.)

Kliniğin İstatistiksel Analiz Raporu:
2014-2015 yılına ait Göz Kliniğinin Analizi:

Toplam Poliklinik Sayısı: 112553
Günlük Ortalama Poliklinik Sayısı: 420

Yatan hasta sayısı: 1204
Doluluk Oranı: %70

Toplam ameliyat sayısı: 2272

Klinik İş Akış Süreci:

Polikliniklerde hasta kayıtları resmi kayıt bölümünden yapılır ve 08:00-17:00 saatleri arasında uzman doktorlarca poliklinik hizmeti verilir. İstenen tetkikler uzman doktor tarafından değerlendirilir. Hastaya sonuçlarına göre yatış, konsültasyon ve/veya takip önerilir yada tedavisi planlanır. Özel olarak tetkik ve takibi yapılması gereken hastalar İskitler Ek Binasında Göz Birimlerinde ayrıntılı olarak dosyalı takibe alınır.

Yatış önerilen hasta yatış kartı verilerek servis sekreterliğine randevu almak için yönlendirilir.

Her sabah o gün randevusu olan hastaların yatışı servis sekreteri tarafından yapılır. Ameliyat öncesi tetkikleri tamamlanır. Hasta servis hemşirelerine yönlendirilir. Hemşireler tarafından hemşire formları doldurulduktan sonra, hastalar servisteki uygun yataklara yatırılır.

Her sabah 08:00-08:30 arasında ameliyat öncesi ve sonrası hastalara vizit yapılır. Yatan hastalar eğitim ve idari sorumlusu eşliğinde tekrar değerlendirilir. Ameliyat sonrası klinik viziti yapılarak gerekli pansuman ve tedavileri uygulanır.

Klinik Eğitim Programı:

Kliniğimizde Salı günü 12:30 ve 14:30 arasında yapılan eğitim saatinde eğitim programında önceden belirlenmiş makaleler, olgu sunumları, seminerler anlatılır ve tartışılır.

Akademik Çalışma ve Projeler:

Kliniğimiz 2 yıllık bir klinik olmasına karşın kök hücre çalışmalarıyla ödül almıştır. Ulusal kongrelerde 30 uluslararası kongrelerde 12 sunum yapılmıştır. Halen devam eden 15 projemiz mevcuttur bunlardan 2 tanesi TÜBİTAK projesidir.

Klinik Olarak Sahip Olduğumuz Fırsat/Avantajlar:

• Uzmanlarımız kendi konularında gerek yurt içi ve yurt dışı kliniklerde hizmet içi eğitimle kendini geliştirebilmektedir.

• Her gün tüm polikliniklerimizde bakılan hasta sayısı yaklaşık 500 kadardır. Çok çeşitli hasta tanı, takip ve tedavi imkanına sahibiz.

• Ankara içinden ve çevre hastanelerden hasta refere edilen bir klinik olarak hizmet vermekten onur duymaktayız.

GÖZ KLİNİĞİMİZİN CİHAZLARI GELMİŞTİR

Keratokonus:

Keratokonus gözün ön kısmını oluşturan saydam tabakanın (kornea) incelmesi, sivrileşmesi ve koni şeklini alması ile karakterize ilerleyici bir hastalıktır. Koni şeklini alan kornea, hastalarda görmenin bozulmasına neden olur. Keratokonus sıklıkla ergenlik öncesi veya ergenlik döneminde açığa çıkar. Kornea Topografisi keratokonus tanısı ve takibinde çok önemli bir rol oynamaktadır.  Keratokonus şüphesi yada tanısı alan hastalarda topografik takip şart olup ilerlemenin durdurulması için uygulanan kornea çapraz bağlama (Corneal Cross Linking-CCL)  tedavisinin endikasyonun konulmasında mutlaka yapılması gereken tetkiklerdendir. Kliniğimizde son jenerasyon topografi cihazı kullanılarak sadece keratokonus değil diğer kornea düzensizlikleri, kontakt lens uygulamaları yapılmaktadır. Lazer ile refraktif cerrahi isteyen hastaların uygun olup olmadıklarının ön değerlendirmesi yine kornea birimimizce yapılabilmektedir.
Kliniğimizde uygulanmaya başlanan korneal çapraz bağlama (Corneal Cross Linking-CCL) tedavisi ile keratokonus hastalığının ilerlemesi durdurulabilmektedir. Uygulamaya başladığımız bu tedavide hem standart hem de hızlandırılmış yöntemler ile çapraz bağlama tedavisi yapılmaktadır.

Konfokal mikroskopi:

Konfokal mikroskopi kornea hastalıklarının (korneal distrofiler, keratokonus, kornea enfeksiyonlar, endotel bozuklukları gibi) tanı ve takibinde kullanılan modern ve ileri bir muayene yöntemidir. Korneal katların gerçek zamanlı görüntülerini yüksek çözünürlüklü olarak hücresel seviyede gösterebilen yegane yöntemdir. Konfokal mikroskopi hem tanı konulma aşamasında hem de tedavini etkinliğinin hücresel düzeyde değerlendirilmesinde kullanılmaktadır. Özellikle Akantomoeba gibi mikrobiyolojik olarak üretilmesi zor, çok ciddi kornea ülser tanılarında da bu inceleme yapılabilmektedir. Sayılı merkezde bulunan konfokal mikroskopi cihazı ile ileri teknolojik inceleme yaparak hizmet vermekteyiz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OCT (Optik Koherens Tomografi):

Optik koherens tomografi, retina hastalıklarının tanısı ve takibinde, glokomun (göz tansiyonu) tanı ve takibinde ve ön segment (kornea) hastalıklarının tanı ve takibinde kullanılan son derece gelişmiş bir görüntüleme yöntemidir.
Kliniğimizde en yeni nesil OCT cihazı bulunmaktadır. Bu cihaz, yaşa bağlı makula dejenerasyonu, diyabet ve yüksek tansiyon gibi sistemik hastalıklara bağlı retina tutulumu, retinal arter ya da ven tıkanıklıkları, kalıtsal (ailevi) ya da edinsel retina hastalıklarının tanısında yüksek sensitiviteye sahip bir tanı cihazıdır. Ayrıca bu tür hastalıkların tedavisinden sonra, tedaviye yanıt sürecinin de takibinde son derece etkilidir.
Kliniğimizde bulunan OCT cihazı ile geniş açılı görüntü elde edilebilmesi ile hastaların kısa sürede daha ayrıntılı değerlendirilebilmesine olanak vermektedir. Ayrıca tüm retina tabakalarının kalınlığının normal verilerle karşılaştırılması, hastadaki küçük değişimleri dokümante edebilmesi, volümetrik analiz yapabilmesi ile erken tanı ve tedaviye imkan sağlamaktadır.
OCT ile, retina sinir lifi kalınlığı, optik sinir başı ve ganglion hücre kompleksinin nümerik ölçümleri ve bunların tek bir veri halinde karşılaştırmalı olarak görüntülenebilmesi ile glokom hastalarının değerlendirilmesi sonucunda glokomun tanı ve takibinde de son gelişmelerle önemli ilerlemeler kaydedilmiştir. Kliniğimizde glokom hastalarımızın takibinde OCT cihazı kullanılmaktadır.
OCT’nin kullanıldığı bir diğer başlıca alan ön segment (kornea) hastalıklarıdır. Cihazımızda mevcut olan ön segment modülü, korneanın total kırma gücünün hesaplayabilmektedir. Bu özellik, refraktif cerrahi görmüş gözlerde katarakt cerrahisi için kullanılacak göz içi lensin gücünün ölçülmesinde büyük avantaj sağlamaktadır. Ayrıca bu cihaz ile ön kamara açısı, göz yaşı film tabakasının analizi, kontakt lensin görüntülenebilmesi, refraktif cerrahi sonrası kornea ön yüzeyinin görüntülenebilmesi de mümkündür. Kornea kalınlık haritası ölçümü ile özellikle keratokonus olmak üzere çeşitli hastalıkların takibi ve tedavinin yönlendirilmesinde son derece önemli bir test olarak kliniğimizde kullanılmaktadır.

Tüm bu özellikler sayesinde retina, glokom ve ön segment hastalıklarının tanı ve takibinde yüksek başarı oranlarıyla hizmet vermekteyiz.

Hasta göz bulguları görüntülemeli biyomikroskopi ile arşivlenip; gerek hastaya bilgi vermek gerekse takip sırasında kullanılmaktadır.

 

 

 

 

 

Kliniğimizde çalışan doktorlarımızın Ulusal ve Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleleri

 

 1. Interexaminer Reliability of Meibography: Upper or Lower Eyelid?

AS Doğan, M. Kosker, N. Arslan, C. Gurdal.

Eye Contact Lens. 2016 Jul 27.

 1. Choroidal Thickness in Patients with Graves’ Ophthalmopathy.
 2. Çalışkan, M. Acar, C. Gürdal.

Curr Eye Res. 2016 Jul 15:1-7.

 1. Re: Woodward et al.: The association between sociodemographic factors, common systemic diseases, and keratoconus: an analysis of a nationwide heath care claims database (Ophthalmology 2016;123:457-65).
 2. Kosker , C. Gurdal.

Ophthalmology. 2016 Jul;123(7)

 1. Re: Siah et al.: Lower macular pigment optical density in foveal-involved glaucoma (Ophthalmology 2015;122:2029-37).
 2. Çalışkan, C. Gürdal.

Ophthalmology. 2016 Jul;123(7)

 1. Serum insulin-like growth factor-1 levels in patients with pseudoexfoliation syndrome and glaucoma.
 2. Dogan,N. Kabatas,G. Erden,O. Celikay,AE. Arzuhal ,C.Gurdal.

Int Ophthalmol. 2016 May 31.

 1. Role of Enhanced Depth Imaging Optical Coherence Tomography in the Diagnosis and Follow-up of Presumed Choroidal Tuberculomas.
 2. Tezel , HE. Ouardighi ,Z. Aouchar ,L. Caspers , F. Willermain,D. Makhoul.

Ocul Immunol Inflamm. 2016 Apr 15:1-3.

 1. The effects of anterior palatoplasty on floppy eyelid syndrome patients with obstructive sleep apnea.

Ö. Bayır , M. Acar, E.Yüksel, M Yüceege, G. Saylam,EÇ.Tatar,A.Özdek,H.Firat,        C. Gürdal,    MH. Korkmaz.

Laryngoscope. 2016 Feb 10.

 1. Choroidal Changes in Patients with Familial Mediterranean Fever.
 2. Kosker,T. Bicer,O. Celikay,C. Gurdal.

Ophthalmologica. 2016;235(3):184.

 1. Claudin-1 expressions decrease in pterygium with respect to normal conjunctiva.
 2. Dogan ,E.Onder,AT Arikok ,T Bicer,C.Gurdal.

Cutan Ocul Toxicol. 2016 Jan 28:1-4.

 1. The Effect of Demodex Infestation on Blepharitis and the Ocular Symptoms.
 2. Kabataş,AŞ.Doğan,EU.Kabataş,M.Acar,T.Biçer,C.Gürdal.

Eye Contact Lens. 2016 Jan 16.

 1. Effect of hemodialysis on intraocular lens power calculation.
 2. Çalışkan,O. Çelikay,T. Biçer,MD.Aylı,C. Gürdal.

Ren Fail. 2016;38(2):209-13.

 

 1. Association Between Keratoconus and Familial Mediterranean Fever in Turkey.
 2. Kosker,N.Arslan,MY.Alp,C.Ozisler,M.Acar,AS.Dogan,A.Yesilyurt,C. Gurdal.

Cornea. 2016 Jan;35(1):77-80.

 1. A case of retrobulbar optic neuritis caused by duloxetine.

T.Bicer,M. Kosker,O. Celikay,C. Gurdal.

Cutan Ocul Toxicol. 2016 Sep;35(3):251-3.

 1. The Acute Effect of Hemodialysis on Choroidal Thickness.
 2. Çelikay,S.Çalışkan,T. Biçer,N. Kabataş,C.Gürdal.

J Ophthalmol. 2015;2015:528681.

 1. Evaluation of dry eye findings in patients with vitiligo.
 2. Dogan,D.Atacan,SP.Durmazlar,M.Acar,C.Gurdal.

Pak J Med Sci. 2015;31(3):587-91.

 

 1. Ocular findings in alopecia areata.
 2. Ergin,M. Acar,H.Kaya Akış,M. Gönül,C. Gürdal.

Int J Dermatol. 2015 Nov;54(11):1315-8.

 1. Re: Ulander et al.: Side effects to continuous positive airway pressure treatment for obstructive sleep apnoea: changes over time and association to adherence. (Sleep Breath. 2014 Dec;18(4):799-807).
 2. Acar,H.Fırat,C.Gürdal.

Sleep Breath. 2015 Dec;19(4):1343-4.

 1. Aripiprazole induced acute transient bilateral myopia: a case report.

H.Karadağ, M. Acar,K. Özdel .

Balkan Medical Journal. 2015; 32: 230-232.

 1. Epibulbar osseous choristoma.

T.Bicer,H.Soylemez. Case Rep Ophthalmol Med. 2014

 1. Bir Olgu Nedeniyle Tolosa-Hunt Sendromu.

T.Biçer,M. Acar,S.Çalışkan,N.Aktaş. Turkiye Klinikleri J. 2014-41351.

 1. Tear levels of tumor necrosis factor-alpha in patients with Parkinson’s disease.
 2. Çomoğlu ,H. Güven,M. Acar,G. Öztürk,B.Koçer

Neuroscience Letters. 2013; 11(553): 63-67.

 1. Ocular surface assessment in patients with obstructive sleep apnea hypopnea syndrome.
 2. Acar,H. Firat,U. Acar,S. Ardic

 

Sleep and Breathing. 2013; 17(2): 583-588.

Adres: Dışkapı Mevki Binası
Şehit Ömer Halisdemir Cad.

 

facebook

Language »