İsim Görevi İlgilendiği Alan
Doç.Dr. Murat ALBAYRAK Klinik Eğitim Ve İdari Sorumlusu İç Hastalıkları ve Hematoloji Uzmanı, Aferez Sorumlu Hekim Sertifikası Var.
Doç.Dr. Çiğdem PALA ÖZTÜRK
Uz. Dr. Esra S.CAN Klinik Uzmanı İç Hastalıkları ve Hematoloji Uzmanı.
Doç. Dr. Gürsel GÜNEŞ Doçent İç Hastalıkları ve Hematoloji Uzmanı.
Uz. Dr. Hacer Berna AFACAN ÖZTÜRK Klinik Uzmanı İç Hastalıkları ve Hematoloji Uzmanı.
 Uz. Dr. Senem MARAL  Klinik Uzmanı  Hematoloji Uzmanı
Dr. Okan YAYAR Hematoloji Yan Dal Asistanı Dahiliye Uzmanı
Dr. Ceyda ASLAN BERAY Hematoloji Yan Dal Asistanı
Dr. Tuğba AKTAN KÖŞKER Hematoloji Yan Dal Asistanı
Dr. Abdulkerim YILDIZ Hematoloji Yan Dal Asistanı
Dr. Osman ŞAHİN Hematoloji Yan Dal Asistanı
Dr. Pınar CÖMERT Hematoloji Yan Dal Asistanı
Dr. Fatma YILMAZ Hematoloji Yan Dal Asistanı
Dr. Buğra SAĞLAM Hematoloji Yan Dal Asistanı
Dr. Mesut TIĞLIOĞLU Hematoloji Yan Dal Asistanı

 

HEMŞİRE VE DİĞER PERSONEL:

Hematoloji kliniğinde toplam 13 yatak vardır. 7 yatak hematoloji-Onkoloji servisinde ve 6 yatak da genel servis içindedir. Hematoloji onkoloji servisini Tıbbi Onkoloji kliniği ile ortak kullanıyoruz. Burada toplam 25 yatak mevcuttur. 1’i sorumlu olmak üzere toplam 11 hemşire ile birlikte 4 personel ve 2 temizlik elemanı görev yapmaktadır.

ÇALIŞMA ALANLARI:

Hematoloji kliniğine ait 15 yatak mevcuttur. 3 yatak hematoloji-Onkoloji servisinde ve 12 yatak da genel servis içindedir. Hematoloji-Onkoloji kliniği içinde (F blok 4. Kat) 1 adet 2 yataklı ve 1 adet tek kişilik oda mevcuttur (3 yatak). Genel servis içinde ise 4 tane tek kişilik ve 4 tane 2 kişilik oda mevcuttur (12 yatak). Kliniğimize ait yoğun bakım yatağımız yoktur. Ancak ihtiyaç halinde hastanemizin dahiliye, nöroloji ve anestezi yoğun bakım servislerine hasta nakil etme imkanımız mevcuttur. Ayrıca kök hücre nakli (otolog periferik kök hücre nakli) yapılmaktadır. Genel servisteki 4 adet tek kişilik oda bu amaçla kullanılmaktadır. Bu odalar hepafiltrelidir ve ihtiyaç halinde yoğun bakım yatağı haline dönüştürülebilmektedir. Şu an için otolog nakil yapılmaktadır. Bu sene içinde allojeneik nakil yapılması da planlanmaktadır. Merkezimizin otolog ve allojeneik kök hücre nakli için ruhsatı mevcuttur. Şu ana kadar toplam 12 hastaya otolog nakil yapılmıştır.

Hematoloji Polikliniği: Hematoloji-1 ve hematoloji-2 olmak üzere 2 adet polikliniğimiz vardır. Hematoloji-1’de ilk başvuran ve bening hematoloji hastaları bakılmaktadır. Hematoloji-2’de ise takipli-dosyası olan veya malign hematoloji hastaları bakılmaktadır. Hematoloji polikliniği için internet üzerinden de muayene randevusu alınabilmektedir. 2015 yılı toplam hematoloji polikliniği hasta sayısı 27.862 ve günlük ortalama poliklinik hasta sayısı 106’dır.

Hematoloji Laboratuvarı: Hematoloji laboratuvarında 2 laborant görev yapmaktadır.   Hematoloji laboratuvarında periferik yayma yapılması ve boyanması, kemik iliği preparatlarının boyanması, immünhistokimyasal boyalar (PAS, MPO gibi) ve BOS boyama gibi işlemler yapılmaktadır.

Aferez Ünitesi: Aferez ünitesi hematoloji kliniğine bağlı olarak çalışmaktadır.

Sorumlu hekim; Doç. Dr. Murat Albayrak

Teknik Sorumlu; Uz. Dr. Neşe Ateş

Hemşire: Sevda Demir, Asiye Öztürk, Derya Öztürk, Hülya Yağcıoğlu

1 sekreter ve 1 personel (Elif Onay) görev yapmaktadır.

Ünitede donör trombosit aferezi, terapötik aferez işlemleri (Plazmaferez, lökoferez, lipid aferezi, terapötik trombosit aferezi gibi) yapılmaktadır.

Hematoloji Tedavi Ünitesi: Hematoloji kliniğine ait ayaktan tedavi ünitesi mevcuttur. Burada 2 hemşire (Arife Aslan ve Sevinç Arslan) görev yapmaktadır. Bu ünitede İV venofer tedavisi, kan transfüzyonları (Plazma, trombosit, eritrosit gibi), İlaç infüzyonları ve  flebotomi gibi işlemler yapılabilmektedir. Kemoterapi burada yapılmamaktadır.

HEMATOLOJİ KLİNİĞİNİN İSTATİSTİKSEL ANALİZ RAPORU:

 

2015 yılı kliniğimiz istatistiksel analiz raporları

 

Hematoloji servisi ve polikliniği 2015 yılı verileri:

Hematoloji poliklinik sayısı: 27.862

Günlük ortalama poliklinik hasta sayısı: 106

Yatan hasta sayısı:494

Yatak doluluk oranı: % 92

Ortalama hasta yatış süreleri: 5.8 gün

Daha önce hastanemizde 1 hematoloji polikliniği vardı. 2013 yılından itibaren ise 2 hematoloji polikliniği mevcuttur (Hematoloji-1 ve 2). Şu an itibarı ile günlük bakılan hasta sayısı 100’ü geçmektedir. Ayrıca 2012 yılının başlarında yatak sayımız 10 iken, daha sonra yatak sayımız 15’e çıkmıştır. Yani yatan hasta sayısı da giderek artmaktadır. Servisimizde Lösemi, Lenfoma, Multipl miyelom gibi hematolojik maligniteye sahip hastalar ve zaman zaman da tetkik hastaları yatmaktadır.

Terapötik Aferez Ünitesi 2015 yılı verileri:

Hazırlanan ve tetkikleri yapılan trombosit donörü sayısı: 505

Donör trombosit aferezi seans sayısı (Kullanılan donör sayısı): 329

Elde edilen aferez trombosit sayısı: 657

Plazmaferez: 96

Fotoferez:12

Lökoferez:2

Lipid aferezi: 108

Kök hücre aferezi: 6

Terapötik trombosit aferezi: 9

2015 yılında toplam 1724 işlem yapılmış olup, bu işlemlerin sayısı ve iş yükü giderek artmaktadır. 2016 yılında bu sayının 2 katı işlem yapılması öngörülmektedir.

Hematoloji Tedavi Ünitesi 2015 yılı verileri

Parenteral Fe Tedavisi (Venofer vb): 447

Kan ve Kan ürünleri transfüzyonu (Eritrosit, Trombosit ve TDP): 825

Flebotomi: 593

Diğer Tedaviler (İV ilaç, faktör vb):72

Tedavi ünitesinde yıllık (2015 yılı) toplam 1937 işlem yapılmıştır ve bu sayı giderek artmaktadır. Böylece hastalara daha kaliteli hizmet verilmektedir. Aynı zamanda acil servisin ve kliniklerin iş yükü de azaltılmış olmaktadır.

Hematoloji Laboratuvarı 2015 yılı verileri:

Kemik iliği boyama işlemi: 291 hastanın kemik iliği boyandı.

BOS boyama: 26 hasta.

Plevral mayi: 10

Periferik yayma: 17.395

Mixing testi: 18

KLİNİK İŞ AKIŞ SÜRECİ:

 

Hasta girişleri sekreter tarafından sabah 06.30’da başlamaktadır. Yani sabah 06.30’dan itibaren hastalar giriş yapabilir ve sıra numarası alabilirler. Poliklinik 07.30’da açılır. Temizlik kontrolü sorumlu hemşire tarafından yapılır. Malzeme ve alet kontrolleri yapılır, eksikler tamamlanır. Poliklinik hizmetleri 08.00-17.00 saatleri arasında yapılmaktadır. Başvuran hastaların muayenesi uzman doktor tarafından gerçekleştirilir. İstenen tetkikler doktor tarafından değerlendirilir. Hastaya sonuçlarına göre yatış, konsültasyon ve/veya ev takibi önerilir. Yatış verilen hasta servise yatırılır. ANTA takibi yapılır, damar yolu açılır, hemşire ön değerlendirme formu doldurulur ve dosyası düzenlenir. Yapılması gereken tetkikler bilgisayardan doktor tarafından istenir. Tetkikler hemşire tarafından alınır ve ilgili laboratuvara gönderilir. Gerekli olduğu ve endikasyonu olan durumlarda kemik iliği aspirasyonu ve biopsisi uzman tarafından yapılır. Klinik konseyinde hasta değerlendirilir ve kemoterapi planlandı ise dozları ve şeması hazırlanır. Uygulanacak ilaçlar bilgisayardan istenir. Kemoterapi kemoterapi ünitesinde hazırlanır ve hemşire tarafından (Doktor gözetiminde) uygulanır. Kemoterapi vermeden önce yakınlarının ve hastanın yazılı onayı alınır. İnvaziv işlem kararı (Kemik iliği aspirasyonu ve biopsisi, lomber ponksiyon ve intratekal tedavi gibi) verilen hastalar doktor tarafından bilgilendirilir. Hasta ve eşinin rızası onam formlarına alınır. İşlem doktor tarafından yapılır. Alınan materyal personel tarafından ilgili laboratuvara götürülür. Hemşire invaziv işlemlerin malzemelerinin takibini ve kontrolünü sağlar. Hasta ile ilgili olarak konsültasyon kararı verildiğinde, bilgisayardan konsültasyon isteği ilgili birime gönderilir. Taburculuğuna karar verilen hasta doktor tarafından bilgilendirilir. İşlemleri sekreter tarafından tamamlanır. Hemşire hastaya taburcu eğitimi ve formu verir (Kontrol zamanı, reçete, evde dikkat edilecek hususlar vs). Hematoloji klinik viziti 09.15’te başlar. Vizit eğitim görevlisi, uzman doktorlar, asistan doktorlar, hemşire katılımı ile yapılır. Vizitlerde asistan eğitimi en az günlük 30 dk yapılmaktadır. Hemşire doktorun bilgisi ve direktifi ile hastaların takip ve tedavilerini uygular. Yine akşam saat 16.00’da akşam viziti yapılır. Ünitedeki yemek dağılımı diyetisyen kontrolünde yapılır.  Sabah 08.00’de servisin yatak takımları değişir. Kirli çamaşırlar çamaşırhaneye teslim edilir. Kliniğin genel temizliği yapılır. Sorumlu hemşire tarafından alet ve malzemelerin, acil dolabın kontrolü yapılır. Eksik malzemeler tamamlanır. Arızalar tespit edilir ve giderilir. İlaçların miad kontrolü yapılır. Serviste kullanılan aletlerin bakım ve kalibrasyonu yapılır. Ayrıca servisin atık kontrolü yapılır. Aylık ve 3 aylık istatistikler yapılır. İlgili birimlere teslim edilir.

facebook

Language »