Unvanı Adı-Soyadı Kadrosu İlgilendiği Alan Açıklama
Eğitim Sorumlu Prof. Dr. Uğursay Kızıltepe Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Konjenital ve Erişkin kalp-damar cerrahisi
Eğitim Görevlisi Prof. Dr. Kasım Karapınar Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Konjenital ve Erişkin kalp-damar cerrahisi
İdari Sorumlu ve Başasistan Op. Dr. Alp Dolgun Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Erişkin Kalp ve Damar cerrahisi Venöz ve periferik damar cerrahisi
Başasistan Doç. Dr. Mustafa Seren Kalp ve Damar Cerrahisi Doçenti Erişkin Kalp ve Damar cerrahisi
Doçent Doç. Dr. Rasim Ergün Salman Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Erişkin Kalp ve Damar cerrahisi Ayaktan Hasta tetkik ve takibi
Doçent Doç. Dr. İbrahim Duvan Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Erişkin Kalp ve Damar cerrahisi
Doçent Doç. Dr. Süleyman Sürer Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Erişkin Kalp ve Damar cerrahisi
Uzman Op. Dr.İlker İNCE
Uzman Op. Dr. Zeynep Ulaşan Özkan Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Erişkin Kalp ve Damar cerrahisi
 Uzman  Prof. Dr. Mustafa EMİR
Asistan Dr.Aygül Melike ŞENKAL Kalp ve Damar Cerrahisi Asistanı
Asistan Dr.Ömer DELİBALTA Kalp ve Damar Cerrahisi Asistanı
Asistan Dr.Osman MAVİ Kalp ve Damar Cerrahisi Asistanı

Yardımcı Sağlık Personeli: Kliniğimiz 3. basamak yoğun bakım hizmeti vermekte olup, Kalp Damar Cerrahi Yoğun Bakımımız 6 (altı) yataklıdır. Yoğun bakım ünitemizde bir sorumlu hemşire ve 12 hemşire 5 yardımcı personel çalışmaktadır. Servisimizde 3 adet tek kişilik özel oda, 2 adet 4 kişilik oda, 1 adet 3 kişilik oda,  3 tane 2 kişilik oda olup toplam yatak kapasitesi 20 adettir. Servisimizde bir sorumlu hemşire ve 7 hemşire 5 yardımcı personel çalışmaktadır. Ameliyathanemizde 2’si büyük tam donanımlı toplam 3 ameliyathane bulunmaktadır ve yenidoğan bebeklerde dahil olmak üzere her türlü açık kalp ve periferik damar ameliyatının yapılabileceği imkanlar mevcuttur. Ameliyathanemizde bir sorumlu toplam 7 hemşire ve 4 personel görev yapmaktadır. Açık kalp ameliyatlarında görev alan 4 perfüzyonistimiz olup icap sistemi ile 24 saat hizmet vermektedir. Biri merkez, biri Etlik ve biride Ostimde olmak üzere 3 poliklinik ünitemiz vardır.

Klinik İstatiksel Analiz Raporu:

2012 yılı kliniğimiz istatistikleri, veri dağılımı:

Toplam Poliklinik sayısı: 19491

Günlük Ortalama Poliklinik Sayısı: 74.68

Poliklinikte uzman başına düşen günlük ortalama hasta sayısı: 37.34

Toplam ameliyat sayısı:   A grubu: 150

B Grubu: 136

C Grubu: 531

D Grubu: 34

D Grubu günübirlik: 2

E Grubu: 2152

Yatan hasta sayısı: 845

Yatak doluluk oranı ortalama yatış süresi: %74.134

Ağırlıklı yatan hasta grubu atherosklerotik kalp hastalıkları, periferik vasküler hastalar  ve varis hastalarıdır. Bunun dışında konjenital kalp hastalığı olan çocuk ve bebek hastalar, kalp kapak tamirleri ve kompleks aort cerrahisi (aort diseksiyonuvb) gibi sınırlı sayıda merkezde yapılabilen ileri kalp damar cerrahisi prosedürleri yapılabilmektedir. Hastanemizin acil hasta yoğunluğunun yüksek olmasından dolayı Ankara’daki en çok travma ve yaralanmalar acil hastaların kabul edildiği kiniklerden biridir. Kliniğimize alımı planlanan C-Kollu Dijital anjiografi cihazının temini sonrasında verdiğimiz bu hizmetlerde büyük ilerleme kaydedilecektir.

 

Klinik İş Akış Süreci:

Kliniğimiz poliklinik hizmetini Etlik, Ostim ve Merkez  olmak üzere üç birimde uzman doktorlar vermektedir. Aşırı yoğunluğu olan merkez polikliniğimizde verilen hizmete ameliyat programının uygunluğuna göre asistan doktorlarımız eğitimlerinin bir parçası olarak katılmaktadırlar. Saat 08:00’de kayıt alan hastalar sıra numarasına göre muayeneye alınırlar. Poliklinik hizmetleri saat 08:00 – 17:00 arasında yapılır. Muayenesi yapılan hastanın istenen tetkikleri tamamladıktan sonra sonuç veya kontrol için girişini alarak doktoruna tekrar başvurur değerlendirmeye göre cerrahi, yatış/ medikal tedavi ve takip kararlarına göre hasta yönlendirilir.

Yatış verilen hasta klinik sekreterinin çıkardığı dosya ile servis hemşiresi tarafından kabul edilerek ilk karşılama ve yatış formları doldurulur ilaçları sorgulanır, özellik arz eden durumları not edilir hemşire ön değerlendirme formu doldurulur. Servis asistan doktoru hastanın yatış muayenesini yapıp ilgili formları doldurur servis uzmanına bilgi verir onun talimatları doğrultusunda order verir. Bilgisayardan istenen ilaçlar servis hemşiresi tarafından alınıp order doğrultusunda uygulanır. Her sabah saat 08:00-09:00 ve akşam 17:00-18:00 arasında önce asistan ve uzman sonra klinik idarecisi tarafından genel yoğun bakım ve servis vizitleri yapılır. Her sabah vizit sonrası tüm ekip ameliyata giden ve yeni yatan hastalarla ilgili konsey yaparak alınan kararlar konsey defterine kayıt altına alınır. Ameliyat kararı alınan hastalar ve yakınları bilgilendirilip hastanın ve eşinin rızası alınarak onam formları hazırlanır. Gerekli tüm laboratuar tetkikleri ve kan-kan ürünleri hazırlanan hastalar günlük ve haftalık ameliyat listelerine alınır, bu listeler günlük olarak ihtiyaçlar doğrultusunda revize edilir. Anestezi doktoru tarafından bilgilendirilip onam formları imzalatılan hasta, personel ve servis hemşiresi eşliğinde dosyası ve kolunda kimlik belirleyici bandı olarak ameliyathaneye nakledilir. Burada hastayı ameliyathane personeli ve ameliyat hemşiresi karşılar. Operasyon odasına alınmadan önce son kez anestezi doktorunun da eşlik ettiği cerrahi ekip tarafından değerlendirilmesi yapılır. Hastadaki patoloji ve planlanan cerrahi teyit edildikten sonra hasta ameliyata alınır. Ameliyat sonrası uygun hastalar servise nakledilirken ihtiyacı olan hastalar kalp damar cerrahi yoğun bakımında tutulup servise gidebilecek iyileşme sağlanmasını takiben, bir yoğun bakım hemşiresi eşliğinde personel tarafından servise götürülür ve servis hemşiresine devri yapılır. Hastalar genellikle yoğun bakımda 1-2 gün, serviste 5-7 gün tutulduktan sonra taburcu edilirler.

 

Kliniğin Son 1 Yıldaki Bilimsel Aktiviteleri:

Bilimsel Yayınlar:

  1. Acikel S, Sari M, Kiziltepe U, Dogan M, Kilic H, Yeter E. Double trouble for coronary artery flow: Severe aortic valve regurgitation and coronary artery occlusion secondary to intussusception of the intimal flap of aortic dissection.Int J Cardiol. 2013 Jun 5;166(1):e9-e11.

 

  1. Acikel, Sadik; Ertem, Ahmet G.; Kiziltepe, Ugursay; Dogan, Mehmet; Kilic, Harun; Yeter, Ekrem Double-edged sword in the heart: trapped deep venous thrombus in a patent foramen ovale Blood Coagulation & Fibrinolysis: October 2012 – Volume 23 – Issue 7 – p 673–675

 

  1. Sahinalp S, Ersoy O, Yildirim UM, Ceviker K, Kiziltepe U. A rare long-term Dacron graft complication: Pseudoaneurysm formation and graft deformation. Journal-CVS. Online First: 30 Apr, 2013. doi:10.5455/jcvs.20131×4
  1. Acikel S, Bozkaya O, Kiziltepe U. The diagnosis and clinical importance of tumour neovascularisation from coronary artery to right atrial myxoma.Kardiol Pol. 2012;70(5):501-4.

 

  1. Cakici M, Ersoy O, Ince I, Kiziltepe U. Unusual localization of a primary superficial venous aneurysm: a case report.Phlebology. 2012 Aug 3.

 

 

Klinik Olarak Benzer Ya Da Başka Kliniklere Örnek Teşkil Edecek Uygulama Ve Çalışmalarımız

Konsültasyon hizmetleri aynı gün içinde ve uzman hekimlerce sağlanmaktadır.

Poliklik hizmetlerimiz bizzat uzman doktorlar tarafından verilmektedir. Ameliyat programının hafif olduğu günlerde bir asistan doktorumuz merkez polikliniğimizde uzmanı nezaretinde eğitim amaçlı çalışmaktadır.

Hergün yoğun bakım ve servis vizitinden sonra klinik konseyi toplanmakta o günün ameliyat listesindeki hastaların anjioları izlenip ameliyat programı ve operasyon ekibi belirlenmektedir. Bu her uzmanın karara iştirakini sağladığı gibi tartışma ortamı asistan eğitimine olumlu katkıları olmaktadır.

Kliniğimizde son beş yılda giderek artan sayılarla lazerle varis tedavileri yapılmaktadır. Bu amaçla kliniğimize gelen Türk ve yabancı meslektaşlarımıza tecrübelerimizi aktarmaktayız.

Kliniğimizde Kalp Damar Cerrahisinin geldiği en yüksek nokta olan yaşam destek cihazı (ECMO) uygulamaları yapılmaktadır.

Klinik Olarak Sahip Olduğumuz Fırsat/Avantajlar:

Kliniğimiz bünyesinde bulunan 3 (üç) ameliyathanede hem kardiyak hem de vasküler cerrahi operasyonları eş zamanlı olarak yapılabilmektedir.

Kliniğimiz ve Radyoloji kliniği ile ortak yürütülen çalışmalarla çok yüksek cerrahi mortalitesi olan rüptüre aort anevrizmaları ve aort diseksiyonu vakaları endovasküler (EVAR-TEVAR) olarak yapılmaktadır. Kliniğimize alınması planlanan DSA özellikli C-Kollu radyografi cihazı ile ameliyathane ortamında ve cerrahi ile kombine edilerek benzer kompleks vasküler müdaheleler yapılabilecektir.

Kliniğimiz Kalp Cerrahisinin ulaştığı teknolojik cihaz parkına sahip olup sürekli yenilenmektedir.

facebook

Language »