İdari Sorumlusu:

Doç.Dr. Tolga ÇİMEN

 

Eğitim Sorumlusu:

Doç. Dr. Murat TULMAÇ

 

Eğitim Görevlileri:

Doç. Dr. Murat TULMAÇ

Doç. Dr. Sadık AÇIKEL

 

 

 

Klinik Başasistanı:

Doç.Dr. Tolga ÇİMEN

Doç.Dr. Hamza SUNMAN

 

Uzmanları:

Doç.Dr. Tolga Han EFE

Uz.Dr. Hilal ERKEN PAMUKCU

Uz.Dr. Saadet İNCİ

Uz.Dr. Mehmet ERAT

Doç.Dr. Sinan İŞCEN

Uz.Dr. Veysel  Ozan TANIK

Uz.Dr. Haluk Furkan ŞAHAN

 

 

Ekokardiyografi-Holter-Eforlu EKG:

Sebahat ÇİĞDEM AKTAŞ (Sorumlu Hemşire)

Özlem BEZİRGAN

Fatma ÇAKIR

 

Ekokardiyografi-Holter-Eforlu EKG / Mevki Binası:

H. Mehmet HAZER

Habibe GÜMÜŞ

 

Asistanlar:

Dr. Kadriye GAYRETLİ YAYLA

Dr. İlkin GULİYEV

Dr. Faruk AYDINYILMAZ

Dr. Nail Burak ÖZBEYAZ

Dr. Mert AKER

Dr. Khudaverdi KHOJAMGULIY

Dr. Haydar Başar CENGİZ

Dr. Muhammed ERZURUM

Dr. Çağatay TUNCA

Dr. Ayşenur ÖZKAYA İBİŞ

Dr.Alperen TAŞ

Dr.Mehmet Taha ÖZKAN

 

Koroner Anjiyografi Sorumlu Hemşiresi:

Oktay ÇELİK

Koroner Anjiyografi Hemşireleri ve Teknisyenleri:

Fikriye YONGACI

Sabriye Aldemir

Haba Yurtlak

Savaş Ilgar

Özgül Karadaş

Emre Ökaya

Aynur Bostancı

Mahmut Engin Yakar

Sevda Akıncı

Hilal Hicran ERCİYES

Murat TEMEL

Kardiyoloji Servisi Sorumlu Hemşiresi:

KSevda YAŞAYACAK

Kardiyoloji Servisi Hemşireleri:

Ayşe KURT

Zübeyde ÖZAY

Nilgün ÖZBAŞ

Genç Osman AKSAN

Yasemin SOYLU KURUN

Mehtap KAYNARPINAR

 

Koroner Yoğun Bakım Ünitesi Sorumlu Hemşiresi:

Gülay KÖSE ATAY

 

Koroner Yoğun Bakım Ünitesi Hemşireleri:

Nagehan NİKBAY

Esra NUR ÇAKMAZ

Sinem ŞENGÜL

Fadime BAL

Nihal PUSAOĞLU

Selma ARSLAN

Sait SARI

Sema ÖZCAN PEKCAN

Sevilay HALAÇOĞLU

Fatih SEVİM

Zennure KARA

Kamile AKARSU

 

Bir kardiyoloji eğitim ve idari sorumlusu, üç başasistan, beş uzman, sekiz asistan doktor görev yapmaktadır. Kardiyoloji servisinde bir sorumlu hemşire ve yedi servis hemşiresi; koroner yoğun bakım ünitesinde bir sorumlu hemşire ve on dört servis hemşiresi; koroner anjiyografi laboratuvarında bir sorumlu hemşire, beş anjiyo hemşiresi ve altı anjiyo teknisyeni görev yapmaktadır. Ekokardiyografi laboratuvarında ise bir hemşire, bir teknisyen ve eforlu EKG kısmında bir hemşire görev yapmaktadır.

 

 

ÇALIŞMA ALANLARI:

Kliniğimizde 12 adet birinci basamak yoğun bakım yatağı ve 14 adet servis yatağı olmak üzere toplam 26 yatak mevcuttur. Etlik(2), Pursaklar, Hasköy ve Dışkapı Merkez (2) olmak üzere aktif olarak altı poliklinik ile hizmet vermekteyiz. Polikliniğimizde 24 saatlik ritim holter, tansiyon holter yapılmaktadır. Bunun yanında bir adet üç boyutlu transtorasik ve transözofagial ekokardiyografi yapabilen ekokardiyografi cihazı olmak üzere toplam yedi adet EKO cihazımız vardır. Ayrıca laboratuvarımızda bir adet koroner anjiyografi cihazı bulunmaktadır.

KLİNİĞİN İSTATİSTİKSEL ANALİZ RAPORU: 2012 yılına ait kliniğimizin istatistik sonuçları

-Poliklinik Sayısı : 38445 kişi

-Günlük Ortalama Poliklinik Hasta Sayısı : 147 kişi

-Poliklinikte Uzman Başına Düşen Günlük Ortalama Hasta Sayısı : 36 kişi

-Günlük koroner anjiyografi Sayısı : 12 kişi

-Uzman Başına Düşen koroner anjiyografi Sayısı : 12 kişi

-Toplam Yatan Hasta Sayısı : 2208 kişi

-Yatak Doluluk Oranı:

Koroner yoğun bakım ünitesi % 99,5

Kardiyoloji servisi % 99

-Ortalama Hasta Yatış Süresi :

Kardiyoloji servisi 2.28 gün

Koroner yoğun bakım 5.58 gün

 

-Ağırlıklı Hasta Profili:

Koroner arter hastalığı, akut koroner sendrom, kalp yetersizliği, hipertansiyon, kalp kapak hastalıkları, konjenital kalp hastalıkları, kardiyak ritim bozuklukları, periferik arter hastalıkları

Kliniğimizde, anestezi ve kalp damar cerrahisi desteği altında, ülkemiz için çok yeni ve hiçbir üniversite hastanesinde yapılmamış olan “ameliyatsız mitral kapak yetersizliğini azaltma işlemi” başarıyla uygulanmaya başlanmıştır. Kardiyoloji alanındaki yenilikler uluslararası düzeyde yakından takip edilmektedir. Uygun hastalar bu yöntemlerle tedavi edilmektedir.

KLİNİK İŞ AKIŞ SÜRESİ:

Polikliniklerimiz 06.30’ da açılmaktadır. Malzeme ve alet kontrolü yapıldıktan sonra eksikler tamamlanır. Temizlik sonrası kontroller sorumlu hemşire tarafından yapılmaktadır. 07.00’den sonra hastalar resmi kayıt bölümünden giriş yapıp ve sıra numarası alabilmektedirler. Poliklinik hizmetleri 08.00-12.00 ve 13.00-17.00 saatleri arasında yapılmaktadır. Polikliniklerimizde muayene öncesi her hastaya EKG çekilmektedir. Hastaların muayenesi uzman doktor tarafından yapılmakta ve istenen tetkikler(EKG, Kan tahlili, holter, ambulatuar kan basıncı ölçümü)  görevli personel tarafından gerçekleştirilmektedir. Ekokardiyografi, efor testi ve girişimsel işlemler uzman doktor tarafından yapılmaktadır. İstenen tetkiklerin sonuçları uzman doktor tarafından değerlendirilmektedir. Ayrıca asistan doktorlar bu süreçte uzman hekim yanında eğitim almaktadır.

HASTALARDAN GİRİŞİMSEL İŞLEMLER İÇİN ONAM ALINMASI:

Poliklinikte klinik değerlendirme sonucunda girişimsel tetkik ve tedavi planlanan hastalara doktorları tarafından randevu verilir. İşlem yapılacağı gün hasta aç olarak koroner anjiyografi laboratuvarına çağrılır. Klinik sekreteri tarafından dosyası hazırlanır. Yapılacak işlem doktoru tarafından anlatılır, onamları alınır. Hemşire tarafından damar yolu açılır, kol bandı takılır, işlem için gerekli diğer hazırlıklar yapılır, vital bulguları(vücut sıcaklığı, nabız, kan basıncı) kontrol edilir, koroner anjiyografi laboratuvarına gönderme formu doldurulur. Hasta hemşire ve personel eşliğinde masaya alınır, monitörize edildikten sonra girişim yapılacak bölgenin temizliği yapılır. İşlem esnasında hemşire/teknisyen doktora yardımcı olur. Anestezi verilecek hastalarda anestezi uzmanı ve teknisyeni hazır bulunur. Hastaların işlemleri bittikten sonra raporları hazırlanır personel ve hemşire eşliğinde uygun yerlere nakli gerçekleştirilir (kardiyoloji servisi, koroner yoğun bakım ünitesi veya kalp damar cerrahisi servisi). Gerekli olduğunda kalp damar cerrahisi uzmanları değerlendirme yapılmaktadır ve hastaların tedavileri konsey sonucu planlanmaktadır.

Acil servisten yatışı verilen hasta kliniğe veya koroner anjiyo laboratuvarına alınıp tüm işlemler prosedürlere uygun şekilde yapılıp hastanın, doktor/hemşire tarafından koroner yoğun bakım ünitesi veya kardiyoloji kliniğine teslimi yapılır.

HASTANIN SERVİSE KABULÜ:

Yatırılması planlanan hastalar, personel, doktor ve/veya hemşire eşliğinde servise teslim alınır. Servise poliklinikten, yoğun bakımdan, acilden, koroner anjiyografi laboratuvarından gelen hastalar sorumlu hemşirenin bilgisi dahilinde temizlenmiş, düzenlenmiş hasta odasına kabul edilir.

Yeni kabulde hasta, hemşire tarafından karşılanır. Yatağına alınan hastanın hikâyesi alınır, fizik muayenesi yapılır. Kullandığı ilaçları yanında ise hemşire tarafından teslim alınıp kayıt edilir; teslim alınmayacaksa yakını tarafından evine gönderilir. Servise kabul edilen hastaya servis (tuvalet, banyo, personel odası, hemşire odası, doktor odası vb.) tanıtılır. EKG çekilir, vital bulguları kontrol edilir, damar yolu açılır, hemşire ön değerlendirme formu doldurulur ve dosyası düzenlenir. Gerekli tetkiklerin istemi doktor tarafından bilgisayar ile yapılır. Tetkikler hemşire tarafından yapılır ve kan örnekleri uygun laboratuvarlara gönderilir. Uygulanacak ilaçların istemi doktor tarafından bilgisayardan yapılır. Hemşire tarafından eczaneden alınır ve uygulanır. Nöbet değişiminde hemşireler önce kendi aralarında, sonra da hasta başında devir işlemini yaparlar. Günlük vizitler saat 09:00-09:30 arasında eğitim sorumlusu, uzman doktor, asistan doktor ve hemşireler ile hasta başında yapılır. Girişim planlanan hastalar işlemden sekiz saat önce aç bırakılır. Bir gün öncesinde girişim yerinin hazırlığı anlatılır ve işlem öncesinde hemşire tarafından kontrol edilir. Hastalar hemşire eşliğinde dosyası ile koroner anjiyografi laboratuvarına götürülür. Girişimsel işlem sonrasında hastanın kliniğine göre hastalar kardiyoloji servisine, koroner yoğun bakım ünitesine veya kalp damar cerrahisi bölümüne nakledilir. Servis veya yoğun bakım kabulünde hastalar hemşire eşliğinde personelin de yardımıyla dikkatlice yatağına alınır. Girişim yapılan bölgede kanama riski varsa kum torbası konulabilir. Girişim bölgesinin kontrolü hemşire tarafından belli aralıklarla yapılır. Taburculuğu planlanan hastaların ilaçları ve taburculuk eğitimi verildikten sonra çıkış işlemleri yapılır.

KORONER YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ:

-Kardiyoloji polikliniklerinden, acil servisten, anjiyografi laboratuvarında veya diğer kliniklerden koroner yoğun bakım ihtiyacı olan hastalar gelmektedir

-Hastalar sorumlu hemşirenin bilgisi dâhilinde kliniğe kabul edilirler.

-Hasta yeni yatış yaptırıyorsa klinik sekreteri tarafından dosyası hazırlanır.

-Hastanın kooperasyonu yeterli ise neden yoğun bakımda olduğu kendisine anlatılır.

-Koroner yoğun bakım ünitesinde 24 saat uzman doktor, asistan doktor, hemşire ve yardımcı personel bulunmaktadır. Sabah ve akşam genel vizit yapılmaktadır. Hastalar merkezi monitörden takip edilebilmekte ve vital bulguları kaydedilebilmektedir.

-Hasta yatağına alınır alınmaz monitörize edilip, EKG’si çekilmektedir. Hastalara yarım saat ya da bir saat aralıklarla vital bulgu takibi yapılır. Anamnezi ve fiziki incelemesi yapıldıktan sonra gerekli tetkikleri planlanır. Doktor tarafından medikal tedavi istemi bilgisayardan ve yazılı olarak yapıldıktan sonra eczaneden ilaçları hemşire alır ve hazırlar. Gerekli hastalara ekokardiyografileri yapılır. Klinik durumuna göre hastaların ekokardiyografisi yatakbaşı da yapılabilmektedir. Hastaya girişimsel işlem planlanıyorsa hastaya işlem hakkında bilgi verilir, onamları alınır

-Hasta girişimsel işlem sonrası yatağına personel ve hemşire eşliğinde alınır. Anjiografi laboratuvarından girişim yeri düzenli aralıklarla (yaklaşık 15 dakika) kontrol edilir.

-Yoğun bakım ünitesi hastalarının hepsine sıvı izlem takibi yapılmaktadır. İki saat ara ile aldığı-çıkardığı takibi yapılır. Günlük EKG kontrolü yapılmaktadır.

-Diyabetli hastalar da diyetisyenlerle iş birliği yaparak eğitimleri, diyetleri ve ara öğünleri ayarlanır, hemşirelik bakım planları oluşturulur ve uygulanır. Girişimsel işlem yapılmış hastaların taburculuklarında girişim bölgeleri kontrol edilip hemşire tarafından bilgilendirme yapılır.

-Hastanın uygulaması gereken egzersiz ve aktiviteler anlatılır. Hastanın kullanması gereken ilaçları anlatılır. Hasta yakınlarına taburculuk sonrası yapmaları ve dikkat etmeleri gereken hususlarda bilgilendirmeler yapılır, eğitimleri verilir. Kontrol tarihleri kendilerine anlatılır, epikriz formuna yazılır ve bilgilendirme yapılır. Hemşire tarafından bilgiler tekrarlanır.

KLİNİK EĞİTİM PROGRAMI:

Kardiyoloji kliniğinde her hafta pazartesi, çarşamba 12.00-14.00 saatleri arasında eğitim görevlileri uzman ve asistan doktorların katıldığı klinik içi eğitim programı yapılmaktadır.

Akademik Çalışma ve Projelerimiz

Halen Kliniğimizde devam eden birçok klinik çalışma mevcuttur. Ayrıca hayvan deneylerini içeren çalışmalarımızda mevcuttur.

 

 

Klinik olarak benzer ya da başka kliniklere örnek teşkil edecek uygulama ve çalışmalarımız;

• Kliniğimizde, anestezi ve kalp damar cerrahisi desteği altında, ülkemiz için çok yeni ve hiçbir üniversite hastanesinde yapılmamış olan “ameliyatsız mitral kapak yetersizliğini azaltma işlemi” başarıyla uygulanmaya başlanmıştır.

• Protez kalp kapağı ameliyatları sonrası gelişen kapak çevresindeki kaçakların ameliyatsız yöntemle tedavisi ,

• Konjenital kalp hastalıklarının (ASD, VSD, PDA, Aort Koarktasyonu vb.) perkütan yoldan ameliyatsız tedavisi,

• Periferik arter hastalığının perkütan yolla tedavisi kliniğimizde yapılmaktadır

• Akut miyokard infarktüsü ile hastanemize başvuran hastalara 24 saat  boyunca primer perkütan koroner girişim yapılabilen sayılı merkezlerden birisiyiz.

 

Klinik olarak sahip olduğumuz fırsat/avantajlar

• Kliniğimizde her türlü girişimsel işlem yapılabilmektedir.

• Ülkemizde sayılı merkezlerde bulunan bir adet 3 boyutlu ekokardiyografi cihazımız mevcuttur.

• Kliniğimizde asistan doktor eğitimi uzman doktor eşliğinde başarıyla verilmektedir.

• Klinikte kullanılması gereken son sistem cihaz ve tıbbi alet gereksinimi hastane yönetimi tarafından çok kısa sürede temin edilmektedir.

 

facebook

Language »