KADROSU İLGİLENDİĞİ ALAN AÇIKLAMA
İDARİ VE EĞİTİM SORUMLU PROF. DR. MEHMET DENİZ AYLI Nefroloji Profesörü TRANSPLANTASYON ORGAN NAKLİ SORUMLUSU
EĞİTİM GÖREVLİSİ,

BAŞASİSTAN

DOÇ. DR. EBRU GÖK OĞUZ Eğitim Görevlisi

Başasistan

GENEL NEFROLOJİ
DOÇENT DOÇ. DR.GÜLAY ULUSAL OKYAY Doçent GENEL NEFROLOJİ
DOÇENT DOÇ. DR. Fatma Ayerden EBİNÇ Doçent GENEL NEFROLOJİ
UZMAN UZM. DR.  Kadir Gökan ATILGAN  Uzman  GENEL NEFROLOJİ
NEFROLOJİ YAN DAL ASİSTANI UZM. DR.Hatice ŞAHİN  Uzman
NEFROLOJİ YAN DAL ASİSTANI UZM. DR. Tamer SELEN  Uzman

HEMŞİRE VE DİĞER PERSONEL: Nefroloji hastalarının ve transplantasyon hastalarının izlendiği klinikte 1 sorumlu hemşire ve 7 hemşire görev yapmaktadır. Dışkapı Eğitim Araştırma Hastanesi İskitler Ek Bina Hemodiyaliz ünitesinde 22 hemşire 1 hemodiyaliz teknisyeni , Dışkapı EAH’deki hemodiyaliz ünitesinde  4 hemşire 2 hemodiyaliz teknisyeni  görev yapmaktadır. Periton Diyaliz polikliniğinde 2 hemşire çalışmaktadır.

 

Çalışma Alanları:
Kliniğimizde böbrek nakli yapılan hastaların izlendiği 6 tane transplantasyon servisi yatağı ve nefroloji hastalarının izlendiği 24 servis yatağı  olmak üzere toplam 30 yatak mevcuttur. Kliniğimizde 1 odada ultrasonografi, böbrek biyopsisi ve geçici santral katater takma işleminin yapıldığı girişimsel işlem odası bulunmaktadir.
Polikliniğimizde 3 odada aktif olarak hasta bakılmaktadır. Nefroloji hastalarının takip edildiği nefroloji polikliniği, periton diyaliz hastalarının takip edildiği periton diyalizi polikliniği ve transplantasyon hastalarının takip edildiği transplantasyon polikliniği mevcuttur. Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Araştırma Hastanesi’nde 1 adet nefroloji hastalarının takip edildiği poliklinik bulunmaktadır. Dışkapı Eğitim Araştırma İskitler Ek Bina ‘da 33 yataklı hemodiyaliz ünitesi ve Dışkapı Yıldırım Beyazıt  EAH’de yatan hastaların ve acil hastaların alındığı 5 yataklı hemodiyaliz ünitesi bulunmaktadır.

Kliniğin İstatistiksel Analiz Raporu

2012 yılında kliniğimiz istatistiksel analiz oranları
Poliklinik sayısı:22000
Günlük Ortalama Poliklinik hasta Sayısı:100
Poliklinikte Uzman Başına Düşen Hasta sayısı:50
Aylık Yapılan Ortalama Böbrek Biyopsi Sayısı:12
Aylık Yapılan Santral Katater Yerleştirme Sayısı:8
Yatan Hasta Sayısı:
Yatak Doluluk Oranı:%98
Ortalama Hasta Yatış süresi:15
Ağırlıklı Hasta Profili: KBH,ABY,glomerulonefritler ,transplantasyon hastaları

Klinik İş Akış Süreci:

Poliklinik 08:00’da hasta muayenesine başlanır. Poliklinik hizmetleri 08:00-17:00 saatleri arasında yapılır. Başvuran hastaların muayenesi uzman doktor tarafından yapılır. Uzman doktor tarafından istenen tetkikler hemşire tarafından gerçekleştirilir(kan-tetkik). USG ve girişimsel işlemler uzman doktor tarafından yapılır. İstenen tetkikler doktor tarafından değerlendirilir. Hasta sonuçlarına göre yatış, konsültasyon ve/veya ev takibi önerilir. Ayrıca asistan doktor bu süreçte uzman hekimin yanında eğitim almaktadır.

Yatış verilen hasta personel ve/veya hemşire eşliğinde servise teslim edilir. Yeni kabulde hemşire tarafından karşılanır. ANTA takibi yapılır, hemşire ön değerlendirme formu doldurulur ve dosyası düzenlenir. Doktorun istediği tetkikler bilgisayardan doktor tarafından istenir.Tetkikler hemşire tarafından alınır ve ilgili laboratuara gönderilir.Doktorun uygun gördüğü hastalara USG uzman doktor tarafından uygulanır.Uygulanacak ilaçlar doktor tarafından bilgisayardan istenir.Hemşire tarafından eczaneden alınır ve uygulanır.

Servisimize, acil servisten ve poliklinikten aciliyet sırasına göre hastalar yatırılmaktadır. Hastaların yatış sırası, hastaların aciliyeti, başvuru süreleri, şehir dışı başvuruları göz önüne alınarak uzman doktorlarımız tarafından belirlenmektedir.

Servise yatmasına karar verilen hastalar sekreter tarafından sistem üzerinden yatışı yapıldıktan sonra doktor ve hemşire tarafından karşılanıp yataklarına alınır. Hasta ile ilgilenecek doktor tarafından dosyası hazırlandıktan sonra planlanan tüm tetkikleri çözüm programı üzerinden istenir. İstenen tetkiklerden gerekli olanları için personelimiz tarafından randevuları alınır.

Her sabah, serviste yatan hastalar, doktorları tarafından fizik muayene ve yeni sonuçlarıyla değerlendirilir. Tedavi planları günlük gözden geçirilerek yeniden düzenlenir. Yeni ilaç planları hemşireler ile birlikte değerlendirilir.

Her sabah eğitim sorumlusu ve/veya eğitim görevlisi eşliğinde, her akşam uzman doktor eşliğinde servisteki hastalara vizit yapılarak tetkik ve tedavi planları gözden geçirilmektedir.

Kliniğimizde geçici katater takılması ve böbrek biyopsisi gibi girişimsel işlemler ultrasonografi eşliğinde yapılmaktadır. Tüm girişimler, girişim kayıt defterine işlenerek kayıt altına alınmaktadır.

Klinik doktorlarımız tarafından değerlendirilen ve böbrek biyopsi kararı alınan hastalarımıza ve yakınlarına yapılacak işlem ve komplikasyonları ile ilgili bilgi verilir. Hastanın doktoru tarafından yazılı onamları alınır. Biyopsi, servisimizde bulunan biyopsi odamızda ultrasonografi eşliğinde yapılmaktadır. Biyopsi, eğitim sorumlusu ve uzman doktorlar ile yapılmakta olup, işleme yan dal asistanları da refakat etmektedir.

Klinik Eğitim Programı:

Nefroloji eğitim saatlerimiz haftanın iki günü (Pazartesi-Perşembe) aynı katta bulunan eğitim odasında 12:00-13:30 arasında yapılmaktadır.

Eğitim sorumlusu tarafından uygun görülen eğitici vakalar haftanın diğer günlerinde  seminer şekinde hazırlanıp, tartışılarak özellikle asistan doktorların eğitimine katkıda bulunulmaktadır.

Akademik Çalışma ve Projelerimiz

Kliniğimizde yürütülen 6 adet çalışma mevcuttur.

Kliniğimiz 2012 yılı içersinde yurt içi ve yurt dışı yayın, bildiri, poster ve sözlü sunum dalında birçok bilimsel faaliyette bulunmuştur. Bunlardan bazıları;

1-Successful kidney transplantation from a cadaveric donor unsuitable for other centers due to acute renal failure: a case report.
Bilgic A, Erdogan B, Kali A, Buyukbakkal M, Eser B, Bozkurt B, Kilic M, Ayli MD.
Transplant Proc. 2012 Jul-Aug;44(6):1764-6.

2-İlaca Bağlı Hiperkaleminin Nadir Bir Nedeni Olarak Primidon Kullanımı.
Mehmet Büyükbakkal, B. Eser, Z.Ercan,  A.kutlugün, H.akoğlu, B.erdoğan, Ö,merhametsiz, M.Deniz Ayli.
Turk Neph dial Transp 2012; 21(3):316-318

3- Postransplant Erken dönemde görülen, Tedaviye Dirençli Kaposi Sarkomu.
Z.Ercan, Özlem yayar, Barış Eser, Mehmet Büyükbakkal, İbrahim Akdağ, M.Deniz Aylı.
Hipertansiyon Diyaliz ve Transplantasyon  Vakfı Klinik Seriler  Nefroloji, Diyaliz ve Hipertansiyon yıl 2012 cilt 1 sayı 1

4- Sürekli Ayaktan Periton Diyaliz Hastalarında Hemoglobin ile Fibrolast Büyüme Faktörü-23 Arasındaki İlişki. Barış Eser, Özlem yayar, Zafer Ercan, Mehmet Büyükbakkal, Aysun Aybal Kutlugün, M. Deniz Ayli
Hipertansiyon Diyaliz ve Transplantasyon  Vakfı Klinik Seriler  Nefroloji, Diyaliz ve Hipertansiyon yıl 2012 cilt 1 sayı 1

5-İki Olgu Işığında Renal Arter Stenozuna Yaklaşımın Yeniden Değerlendirilmesi
Özgür Merhametsiz1,  Bülent Erdoğan1,  Ayhan Haspulat1,  Alattin Kalı1,  M. Deniz Ayli1, Barış Eser2,  Özlem Yayar2,  Mehmet Büyükbakkal2,  Zafer Ercan2 Etlik İhtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesi1 Dışkapı Eğitim Ve Araştırma Hastanesi2.
14.Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları kongresi 2012

6- Sürekli Ayaktan Periton Diyaliz Hastalarında Ekokardiografik Parametreler Ve Karotis İntima-Media Kalınlığı İle Fibroblast Büyüme Faktörü–23 Arasındaki İlişki
Barış Eser1, Mehmet Büyükbakkal1, Özlem Yayar1, Zeynep Giniş1, Zafer Ercan1, Bülent Erdoğan2, Özgür Merhametsiz2, Mehmet Akif Teber2, Mehmet Deniz Aylı1 Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eah1 Etlik İhtisas Eah2.
14.Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları kongresi 2012

7-Hiperkalsemi Ve Akut Böbrek Yetmezliği İle Başvuran Bir Sarkoidoz Olgusu
Özlem Yayar, Zafer Ercan, Mehmet Büyükbakkal, Barış Eser, Aysun Aybal Kutlugün, M.Deniz Aylı Sb Yıldırım Beyazıt Eah Nefroloji Kliniği.
14.Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları kongresi 2012

8- Aterosklerozu Olan Periton Diyaliz Hastalarında Yüksek Plazma S100a12 Düzeyleri
Özlem Yayar1, Barış Eser1, Zeynep Dansuk2, Bülent Erdoğan3, Mehmet Büyükbakkal1, M.Akif Teber4, Aysun Aybal Kutlugün1, M. Deniz Aylı1 Sb Yıldırım Beyazıt Eah Nefroloji Bölümü1 Sb Yıldırım Beyazıt Eah Mikrobiyoloji Kliniği2 Sb Etlik İhtisas Eah Nefroloji Kliniği3 Sb Etlik İhtisas Eah Radyoloji Kliniği 4
14.Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları kongresi 2012

 

Klinik olarak benzer yada başka kliniklere örnek teşkil edecek uygulama ve çalışmalarımız;

*Ekip çalışması,  disiplin ve çalışma motivasyonu kliniğimizde çok önemlidir.

*Böbrek nakilli hastaların takipleri merkezimizde transplantasyon polikliniğimizde ayrıca yapılmaktadır.

*Periton diyalizli hastalarımıza ayrı poliklinikte hizmet vermekteyiz.

*Kliniğimizde USG ye sahip olduğumuz için tüm hastalarımıza ultrasonografik incelemeleri yapabilmekteyiz. Ayrıca böbrek biyopsi yapılmasında, kateter takılmasında USG yi etkin kullanmamız nedeniyle komplikasyon oranlarını  minimalize etmiş durumdayız.

Klinik olarak sahip olduğumuz fırsat/avantajlar

*Yatak sayımızın yeterli olması nedeniyle her türlü vakayı yatırarak inceleme fırsatımız olmakta, hastalarımız çoğunlukla madur olmamakta, tanıları gecikmemektedir.

*Servisimizde USG cihazının olması eğitim kalitemizi artırmakta, komplikasyon oranlarını azaltmaktadır.

*Hastanemiz bünyesinde aferez bölümü olması nedeniyle plazmaferez ihtiyacı olan hastalarımızı sevk etmek zorunda kalmamaktayız.

*600 üstünde Transplantasyon hastalarının aktif olarak takip edildiği merkez olmamız nedeniyle özellikle yan dal asistanlarına farklı vizyon katmaktadır.

facebook

Language »