KADROSU İLGİLENDİĞİ ALAN
EĞİTİM VE İDARİ SORUMLU Prof.Dr. S. Selçuk ÇOMOĞLU EĞİTİM GÖREVLİSİ HAREKET BOZUKLUKLARI PARKİNSON HASTALIĞINDA DERİN BEYİN STİMÜLASYONU UYGULAMALARI

BAŞAĞRISI

VERTİGO

EĞİTİM GÖREVLİSİ Doç.Dr.M.Fevzi ÖZTEKİN EĞİTİM GÖREVLİSİ BOTİLİNUN TOKSİN UYGULAMALARI
EĞİTİM GÖREVLİSİ DOÇ. DR. HAYAT GÜVEN EĞİTİM GÖREVLİSİ MULTİPL SKLEROZ

 

BAŞASİSTAN Uz. Dr. Özlem BİZPINAR BAŞASİSTAN DEMANS
BAŞASİSTAN UZM. DR. BİLGE KOÇER BAŞASİSTAN HAREKET BOZUKLUKLARI PARKİNSON HASTALIĞINDA DERİN BEYİN STİMÜLASYONU UYGULAMALARI
UZMAN UZM. DR. BÜLENT GÜVEN UZMAN DOKTOR İNME

MULTİPL SKLEROZ

UZMAN UZM. DR. NEŞE GÜNGÖR YAVAŞOĞLU UZMAN DOKTOR ELEKTROFİZYOLOJİ

BOTULİNUM TOKSİN UYGULAMALRI,NÖROMUSKULER HASTALIKLAR

UZMAN UZM.DR. ASLI ECE ÇİLLİLER UZMAN DOKTOR EPİLEPSİ

BOTULİNUM TOKSİN UYGULAMALARI

UZMAN UZM. DR. TUBA KUZ TEKŞUT UZMAN DOKTOR HAREKET HASTALIKLARI
UZMAN UZM. DR. YASEMİN EREN KUVANDIK UZMAN DOKTOR BAŞAĞRISI

ELEKTROFİZYOLOJİ

UZMAN UZM. DR. MEHLİKA PANPALLI ATEŞ UZMAN DOKTOR NÖROMUSKULER HASTALIKLAR

ELEKTROFİZYOLOJİ

UZMAN UZM. DR.FATMA YILMAZ CAN UZMAN DOKTOR BAŞAĞRISI

ELEKTROFİZYOLOJİ

UZMAN UZM. DR.Ali İhsan SAYICI UZMAN DOKTOR

 

UZMAN UZM. DR. FATMA AVŞAR ERTÜRK UZMAN DOKTOR MULTİPL SKLEROZ
ASİSTAN Dr. MÜJDAT DENİZ BENLİ
ASİSTAN Dr. Leyli Can AYNAL
ASİSTAN Dr. Feride PALADOVA
ASİSTAN Dr. Cem DİREYBATOĞULLARI
PSİKOLOG Dr.Aycan Cemil ÜLKER

 


ÇALIŞMA ALANLARI:
Dışkapı merkez kampus F blok 1. katta 7, 3. Katta 25 adet olmak üzere toplam 32 adet servis yatağı bulunmaktadır. Odalardan 5 tanesi tek kişilik, diğerleri ise iki kişiliktir. Tüm odalarda banyo tuvalet bulunmaktadır.  Nöroloji yoğun bakımda 3. basamak hizmet verilen 6 adet yoğun bakım yatağı bulunmaktadır. Tüm yataklara ait monitör ve ventilatör mevcuttur.HEMŞİRE VE DİĞER PERSONEL: Yataklı serviste 1 sorumlu hemşire, 10 hemşire, 2 tanesi temizlik elemanı olmak üzere toplam 7 personel görev yapmaktadır. D blok 1.katta yer alan 6 yataklı 3. basamak Nöroloji yoğun bakımda ise 1 sorumlu hemşire, 10 hemşire, 1temizlik personeli ve 5 hastabakıcı görev yapmaktadır.

Dışkapı merkez kampüste 5, Mevki ek binada 2 ve Pursaklar ve Hasköy semt polikliniklerinde haftanın belirli günlerinde dönüşümlü hizmet verilmek üzere toplam 8 Nöroloji polikliniğinde hasta muayeneleri yapılmaktadır. Bunun dışında Dışkapı merkez kampüste haftanın belirli günlerinde multipl skleroz, epilepsi, inme, hareket bozuklukları, nöromuskuler hastalıklar ve demans  gibi nörolojik kronik hastalıkların takiplerinin  yapıldığı, özel dal polikliniği hizmet vermektedir.

İki ayrı ENMG cihazında toplamda günde 20 ila 25 arası ENMG çalışması yapılmaktadır. Bir tanesi Dışkapı merkez kampüste diğeri ise Mevki ek binada olmak üzere 2 ayrı EEG laboratuarında 4 teknisyenle hizmet verilmekte ve günlük ortalama 20 EEG  çekimi yapılmaktadır. Ayrıca serviste yer alan video EEG monitorizasyon cihazı ile uygun hastalara uzun süreli monitorizasyon yapılmaktadır.

KLİNİĞİN İSTATİSTİKSEL ANALİZ RAPORU

2015 yılında kliniğimiz istatistiksel analiz oranları;

Poliklinik  sayısı: 96755

Günlük ortalama poliklinik sayısı: 483

Poliklinikte uzman başına düşen günlük hasta sayısı: 69

Servis yatan hasta sayısı:2250

Yatak doluluk oranı: %105.9

Ortalama hasta yatış süresi: 5.8 gün

Yoğun bakım yatan hasta sayısı: 232

Yoğun bakım yatak doluluk oranı: %83.4

Yoğun bakım ortalama hasta yatış süresi: 18 gün

KLİNİK İŞ AKIŞ SÜRECİ

Polikliniklerde hasta kayıt işlemleri saat 07:00 ‘de başlar  ve hastalar sıra numarası alır. Poliklinik muayenesi saat 08:00’da başlar. Poliklinikte muayene uzman doktor ve eğitim görevlileri gözetiminde asistan doktorlarla birlikte yapılır. Yatış kararı verilen hastalar yönlendirme elemanları eşliğinde servise gönderilir ve işlemleri yapılır. Serviste hemşire ve servis doktoru tarafından  karşılanan hastalardan gerekli tetkikler , konsültasyonlar ve uygulanılacak ilaçlar doktor tarafından bilgisayar sistemi üzerinden istenir. İlaçlar eczaneden teslim alınır ve hemşireler tarafından uygulanır. Hasta ve yakınlarına hastalığı ve uygulanacak tedavi ile ilgili bilgi verilir ve onam alınır. Acil servisten yatış verilen hastalarda da aynı prosedür uygulanır. Acil servise uygun sürede  başvuran inme hastalarına  kriterleri karşıladığı takdirde intravenöz ve Girişimsel Radyoloji bölümünün desteği alınarak intraarteriyel trombolitik tedavi uygulanmaktadır. Bunun dışında ilerlemiş evre Parkinson, tremor  ve distoni hastalarından uygun endikasyonlara sahip olanlara Beyin Cerrahi kliniği ile birlikte derin beyin stimülasyonu ameliyatları yapılmakta ve takipleri kliniğimiz tarafından yürütülmektedir.

Servis viziti saat 08:30’da başlar. Vizitler eğitim görevlisi, uzman doktorlar, asistan doktorlar ve sorumlu hemşire katılımı ile yapılır. Vizitte alınan kararlar doğrultusunda hastaların tetkik, takip ve tedavileri servis asistanları, servis sorumlu uzman doktoru ve hemşireler tarafından bir ekip anlayışı içinde ortak biçimde uygulanır. Öğleden sonra 15:30-16:00 saatleri arasında servis sorumlu uzmanı ve asistan doktorlar tarafından akşam viziti yapılarak günün  gelişmeleri tekrar gözden geçirilir.

KLİNİK EĞİTİM PROGRAMI

Nöroloji kliniğinde her hafta Perşembe günleri 15:30-16:30 saatleri arasında eğitim görevlileri, uzman doktorlar ve asistan doktorların katılımı ile klinik içi eğitim programı yapılmaktadır. Eğitim saatlerinde sene başında belirlenen seminer  konuları dışında güncel makale tartışmaları da yapılmaktadır. Ayrıca Salı günleri 12:30-13:30 saatleri arasında ortak değerlendirme amacı ile vaka bazında konsey toplantıları yapılmaktadır.

KLİNİK OLARAK BENZER YA DA BAŞKA KLİNİKLERE ÖRNEK TEŞKİL EDECEK UYGULAMA VE ÇALIŞMALARIMIZ;

-Kliniğimizde uygun inme hastalarına intravenöz ve/ veya intraarteriyel trombolitik tedavi uygulanmaktadır.

-İlerlemiş dönemde olan Parkinson, tremor  ve distoni hastalarına derin beyin stimülasyonu ameliyatları yapılmakta ve pre ve post operatif dönem takipleri başarı  ile devam etmektedir.

-Kliniğimizde düzenli olarak botulinum toksin uygulamaları yapılmaktadır.

-ENMG laboratuarımızda tek lif EMG de dahil olmak üzere tüm elektrofizyolojik incelemeler yapılabilmektedir.

KLİNİK OLARAK SAHİP OLDUĞUMUZ FIRSAT/ AVANTAJLAR

-Özellikle Parkinson, tremor ve distoni hastalığı gibi cerrahi tedavi şansı olan nörodejeneratif hastalığa sahip oldukça fazla sayıda ve komplike hastalar tüm Türkiye’den kliniğimize yönlendirilmektedir. Çok sayıda ve zor yönetilen hastaları takip etme fırsatımız bulunmaktadır.

-Gerekli olan hastalarda ortak değerlendirme ve klinik yaklaşım olanağımız bulunmaktadır.

 

 

facebook

Language »