Görevi Adı-Soyadı Ünvanı
 Nükleer Tıp Uzmanı  Salih Sinan GÜLTEKİN  Doç. Dr.
Nükleer Tıp Uzmanı Derya ÇAYIR ÖRS Uzm. Dr.
Nükleer Tıp Uzmanı Mine ARAZ SOYLU Uzm. Dr.
Nükleer Tıp Uzmanı Mustafa FİLİK Uzm. Dr.

YARDIMCI SAĞLIK PERSONELİ:

Bölümüzde hastanemiz kadrolu personeli 2 teknisyen ve 1 sağlık memuru ile hizmet alımı kapsamında 2 teknisyen ve 1 tibbi sekreter görev yapmaktadır.

BÖLÜM HİZMET ŞEKLİ VE EKİPMAN PARKI:

Bülümümüzde temel nükleer tıp tetkik ve tedavi işlemleri Hizmet Alımı temini yoluyla gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda 1 adet gamma kamera ve ek bilgisayar üniteleri ve destek ekipmanları, 1 adet koşu bantlı efor testi sistemi, sıcak oda ve ekipmanları ile radyasyon güvenliği ekipmanları bulunmaktadır. Ayrıca, hastanemize ait 1 adet kemik mineral dansitometre cihazı da bölümümüz kapsamında hizmet vermektedir.

BÖLÜMDEKİ DENETİMLİ VE GÖZETİMLİ KULLANIM ALANLARI:

 1. Radyofarmasi Laboratuarı: Nükleer Tıp çalışmalarında kullanılan radyofarmasötiklerin üretildiği ve kullanıma hazır hale getirildiği yerdir. Bir sıcak oda içinde genel olarak radyofarmasötiklerin hazırlandığı çeker ocaklı, kurşun korumalı camlı ve depolama hazneli bir çalışma modülü, çalışma bankoları, lavabo, kitlerin saklandığı bir buzdolabı, sabit, alarmlı ve elle taşınabilir birer radyasyon monitörü ve gerekli diğer minör çalışma ve radyasyon güvenliği aksesuarları bulunur. Bu alan denetimli radyasyon alanıdır. Görevli personel dışında kullanılmaz ve alan monitörü ile takip edilir. Görevli personelin bu alanda radyasyon güvenliği ile ilgili hususlara titizlikle uyması gerekir.
 2. Enjeksiyon Odası: Hastalara ön hazırlığın yapıldığı ve radyofarmasötik enjeksiyonunun uygulandığı (dinamik çekimler için enjeksiyon kamera altında gerçekleştirilir) yerdir. Bu alan denetimli radyasyon alanıdır ve görevli personelin bu alanda iken radyasyon güvenliği ile ilgili hususları titizlikle uygulaması gerekir.
 3. Radyoaktif Atık Deposu: Bölüm içerisinde oluşan radyoaktif atıkların tıbbi atık statüsüne ulaşana kadar bekletildiği depo alanıdır. Kurşun radyoaktif atık kutuları içerisinde, uygun materyal ve işarete sahip özel plastik torbalarda biriktirilen radyoaktif atıklar radyasyon dozunun ilgili yönetmeliğin öngördüğü sınırlar içerisine düşene kadar bu alana depolanır. Bu alan denetimli radyasyon alanıdır ve görevli personel dışında kullanılmamalıdır. Görevli personelin bu alanda iken radyasyon güvenliği ile ilgili hususları titizlikle uygulaması gerekir.
 4. Radyoaktif Hasta Bekleme Odası ve Radyoaktif Tuvaletler: Tetkik amaçlı radyoaktif madde uygulanan hastalara radyoaktif hasta kartı takılır ve görüntüleme odasında çekimleri yapılana kadar özel radyoaktif hasta bekleme odasına alınırlar. Bu odanın hemen yan tarafında radyoaktif hastaların kullanımı için iki adet radyoaktif hasta tuvaleti mevcuttur. Bu alanlar denetimli radyasyon alanlarıdır ve düzenli ölçümü yapılmalıdır. Görevli personelin bu alanda iken radyasyon güvenliği ile ilgili hususları titizlikle uygulaması gerekir.
 5. Efor testi ve gama kamera görüntüleme odaları: Radyoaktif madde uygulanmış veya uygulanacak (dinamik incelemeler) hastalara gerekli işlem ve görüntülemenin gerçekleştirildiği alanlardır. Bu alanlar denetimli radyasyon alanıdır ve görevli personelin bu alanlarda iken radyasyon güvenliği ile ilgili hususları titizlikle uygulaması gerekir.
 6. Diğer alanlar: Başvuru sekreteryası, radyoaktif olmayan hasta ve ziyaretçi salonu, personel odası vb. diğer alanlardır. Bu alanlar gözetimli radyasyon alanıdır.

BÖLÜMÜN İSTATİSTİKSEL ANALİZ RAPORU:

2012 yılında bölümümüz istatistiksel analiz oranları:

Toplam tetkik sayısı: 13206

Sintigrafik tetkik sayısı: 4782

Kemik mineral dansitometre tetkik sayısı: 7373

C14-üre nefes testi tetkik sayısı: 1051

Aylık ortalama tetkik sayısı: 1100

Uzman başına düşen ortalama yıllık tetkik sayısı: 3301

Uzman başına düşen ortalama aylık tetkik sayısı: 275

Uzman başına düşen günlük ortalama tetkik sayısı: 9

BÖLÜM İŞ AKIŞ SÜRECİ:

Bölümümüz 08:00’de açılır. Temizlik kontrolü ve cihaz, malzeme ve ekipman kontrolü yapıldıktan sonra günlük radyoaktif maddelerin hazırlığı tamamlanır. Bölüm sekreteryası tarafından günlük iş listesine göre hasta hazırlığı aşamasına geçilir. İş listesinde oluşturulan sırasıyla tetkikler gerçekleştirilmeye başlanır. Bölüm içi iş akışı uygunluk ve aksaklık tespiti açısından görevlendirilen bir radyasyon görevlisi tarafından ayrıca düzenli olarak takip edilir. Hasta uyumu, zamanlama veya cihazla ilgili bir sorun yaşanması durumunda sorun tespiti yapılarak, sorunun hızla giderilmesi için gerekli işlemler başlatılır. Aynı zamanda iş listesi yeniden revize edilir ve konu ile ilgili olarak hasta ve hasta yakınlarına bilgilendirme yapılır. Çekim işlemleri tamamlanan hastaların sonuçları bölümümüz uzman doktorları tarafından en geç 2 iş günü içerisinde raporlanır ve bölüm sekreteryası aracılığı ile hastalara ulaştırılır.

BİLİMSEL ÇALIŞMALAR:

 1. S.S. Gültekin, T. Sahmaran. The Efficacy of Patient-dependent Practices on Exposure Rate in Patients Undergoing Iodine-131 Ablation. Health Phys 2013;104(5):454-458.
 2. S.S. Gültekin, G. Saylam, T. Delibaşı, H. Korkmaz. The Contributions of Gamma Probe to Lesion Detectability and Surgical Safety in Recurrent Thyroid Cancer at Risk. Mol Imaging Radionucl Ther. 2013;22(2):56-59.
 3. O. Topaloglu, B. Ucan, T. Demirci, M.S. Arslan, G. Saylam, E. Onder, S. Gultekin, A. Dilli, M. Sahin, E. Cakal, M. Ozbek, T. Delibasi. Solitary Fibrous Tumor of Neck Mimicking Cold Thyroid Nodule in 99m Tc Thyroid Scintigraphy. Case Reports in Endocrinology, vol. 2013. article ID: 805745, doi:10.1155/2013/805745.
 4. S.S. Gültekin, O. Odabaş, Z. Giniş, A. Gökçe, M. Yığman, S. Doğan, B. Boztok.  Scintigraphic comparison of renal ischemia-reperfusion injury models in rats: correlations with biochemical and histopathological findings. Ann Nucl Med. 2013;27(6):564-571.
 5. S.S. Gültekin, G. Koca, H.I. Atılgan. Tomographic Imaging Methods and Gated Technique in Nuclear Cardiology: A Review on Current Status and Future Developments. Recent Patents on Medical Imaging 2013;3:60-79.
 6. S.S. Gültekin, A. Dilli, A.T. Arıkök, H. Bostancı, A.O. Hasdemir. The false-positive radioiodine I-131 uptake in the foreign body granuloma located in gluteal adipose tissue. Radiol Oncol 2012;46(1):28-31.
 7. Dilli, U.Y. Ayaz, E. Cakir, E. Cakal, S.S. Gultekin, B. Hekimoglu. The efficacy of apparent diffusion coefficient value calculation in differentiation between malignant and benign thyroid nodules. Clinical Imaging 2012;36(4):316-322.

 

ÖRNEK TEŞKİL EDECEK UYGULAMA VE ÇALIŞMALARIMIZ:

-Hastanemiz radyasyon güvenliği komitesinin oluşturulmasına katkıda bulunuldu. Bu kapsamdaki çalışmaların yürütülmesine azami destek verildi.

-Radyasyon güvenliği komitesi el kitapçığının oluşturulmasına önemli katkı sağlandı.

-Periyodik olarak iyonizan radyasyonla çalışılan alanlarda radyasyon dozu ölçümlerinin yapılması, kişisel radyasyon dozlarının takibinin yapılması ve envanterinin tutulması, radyasyon güvenliği için koruyucu ekipmanların (Geiger-Muller radyasyon ölçüm cihazı, kurşun önlük, tiroid koruyucu, gonad korucu) yeterli sayı ve kalitede temini için gerekli çalışmalara önemli katkı sağlandı.

BÖLÜM OLARAK SAHİP OLDUĞUMUZ FIRSATLAR:

-Nükleer tıp Türkiye’de halen gelişmesine ve evrimleşmesine devam eden dinamik bir tıp alanıdır. Bizde referans bir hastanede bulunmaktayız. Uzman kadromuzla bu ihtiyacı karşılayabilecek bilgi ve deneyime sahibiz.

 

 

 

facebook

Language »