KADRO İLGİ ALANI AÇIKLAMA
EĞİTİM SORUMLUSU ve EĞİTİM GÖREVLİSİ PROF. DR. MUSTAFA ALTINBAŞ İç Hastalıkları Profesörü, Eğitim Görevlisi Tıbbi Onkoloji Yan Dalı Var Tıbbi Onkoloji Eğitim Görevlisi
İDARİ SORUMLU UZM. DR. G. İNANÇ İMAMOĞLU Tıbbi Onkoloji Uzmanı Tıbbi Onkoloji Yan Dalı Var
BAŞASİSTAN DOÇ. DR. DOĞAN YAZILITAŞ Tıbbi Onkoloji Uzmanı Tıbbi Onkoloji Yan Dalı Var Tıbbi Onkoloji Eğitim Görevlisi
UZMAN DOÇ. DR. EBRU ÇILBIR Tıbbi Onkoloji Uzmanı Tıbbi Onkoloji Yan Dalı Var
UZMAN UZM. DR. TÜLAY EREN Tıbbi Onkoloji Uzmanı Tıbbi Onkoloji Yan Dalı Var
 UZMAN  UZM. DR. Hayriye ŞAHİNLİ  Tıbbi Onkoloji Uzmanı  Tıbbi Onkoloji Yan Dalı Var
ASİSTAN DR. CENGİZ KARAÇİN İç Hastalıkları Uzmanı
ASİSTAN DR. SEMA TÜRKER İç Hastalıkları Uzmanı
ASİSTAN DR. PERİHAN PERKİN İç Hastalıkları Uzmanı
ASİSTAN DR. ÖZLEM AYDIN İSAK İç Hastalıkları Uzmanı
ASİSTAN DR. ZAFER UFUK CİNKARA İç Hastalıkları Uzmanı
ASİSTAN DR. ESRA ZEYNELGİL İç Hastalıkları Uzmanı

 

Tıbbi Onkoloji Kliniğimiz 2003 YILINDAN BERİ Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt EA hastanesi bünyesinde faaliyet göstermektedir.
Tıbbi Onkoloji Kliniğimiz yan dal asistan eğitim vermektedir.
Kliniğimiz bugüne kadar 9 asistanı Tıbbi Onkoloji uzmanı olarak mezun etmiştir.
1-Dr. Doğan Yazılıtaş (Konya EA Hastanesi, Ankara Numune Hastanesi, Dışkapı EA Hastanesi, Doç. Dr.)
2-Dr. Arzu Akşahin (Kayseri EA Hastanesi, Başkent Üniversitesi Tıbbi Onkoloji, Doç.Dr.)
3-Dr. Berkant Sönmez (Şanlıurfa EA Hastanesi, Bezmialem Üniversitesi Tıbbi Onkoloji)
4-Dr. İnanç İmamoğlu (Dışkapı EA Hastanesi)
5-Dr. Uğur Ersoy (Mardin EA Hastanesi, Elazığ Medikal Park, İstanbul özel)
6-Dr. Semiha Urvay (Sivas EA Hastanesi, Sivas Cumhuriyet Üni, Yrd. Doç. Dr, Kayseri Acıbadem)
7-Dr. İlhan Hacıbekiroğlu (Edirne Üniversistesi, Sakarya Üniversitesi Tıbbi Onkoloji BD, Doç. Dr.)
8- Dr. Naziyet Köse (Ankara Özel Koru Hastanesi Tıbbi Onkoloji)
9- Dr. Fatih Karataş (Giresun Devlet Hastanesi, Karabük Üniversitesi Tıbbi Onkoloji)
Halen 4 İç Hastalıkları uzmanına Tıbbi Onkoloji Yan Dal eğitimi verilmektedir.

PROGRAM:
İç Hastalıkları Kliniğinden 1 ay süreyle İç Hatalıkları asistanları TIBBI ONKOLOJİ KLİNİĞİNE rotasyona gelmektedir. Asistanlara onkolojik hastaya yaklaşım konusunda eğitim verilmektedir.
Ayrıca Göğüs Hastalıklarından, Acil Servisten ve Aile hekimliğinden gelen asistanlara Kliniğimizde birer ay eğitim verilmektedir.
Tıbbı Onkoloji Kliniğimiz bünyesinde Kemoterapi Ünitesi faaliyetlerini yeni yerinde sürdürmektedir. Burada Uzman Hekimlerimiz ve Asistan hekimlerimizin nezaretinde deneyimli hemşire ekibimiz tarafında kanser hastalarına sistemik tedavi uygulanmaktadır. Kanser tedavisi alan hastalarımız belli aralıklarla Polikliniğimize başvurmakta ve kendilerine yan etki ve nüks yönünden değerlendirme yapılmaktadır.
Kanser araştırma ve erken tanı muayeneleri, kanser tanı ve tedavisi, kemoterapi uygulaması, kanserli hasta takibi ile kanser ailesine destek hizmeti verilmektedir.
Ünitemizde haftalık Asistan Eğitimi yapılmakta güncel makaleler ve seminerler ile asistan eğitimi sürmektedir. Her Salı makale saati, her Perşembe seminer saati uygulanmaktadır. İhtiyaca binaen ek teorik ders saatleri uygulanmaktadır. Vizit esnasında asistanlarımıza hasta başı ve koridorda teorik ve pratik uygulamaya yönelik kısa dersler verilmektedir. Öğle aralarında bilimsel toplantılar organize edilmektedir.
Tıbbı Onkoloji Kliniği olarak Radyoloji Bölümü, Patoloji Bölümleri, Genel Cerrahi Klinikleri, Üroloji, Beyin Cerrahisi, Göğüs Hastalıkları Bölümleri, Göğüs Cerrahisi, Plastik Cerrahisi, Gastroenteroloji ve Radyasyon Onkolojisi ile kanser hastalıkları sorunlarının konuşulduğu TÜMÖR KONSEY toplantısı her Cuma saat 14:00-15:00 arasında Konferans Salonunda yapılmaktadır. Hastanemizdeki tüm bölümlerin katılmasını beklediğimizi belirtmek isteriz.
Gastroenteroloji Kliniğinden; Endoskopi, Endoskopik Biyopsi, ERCP, Endoskopik balon dilatasyon, stent konması şeklinde yoğun destek almaktayız.
Girişimsel Radyoloji kendisini geliştirmiş ve Ünitemize USG ve BT eşliğinde Biyopsi, Stent konması ve diğer Palyatif girişimler ile önemli destek vermektedir. Tıbbı Onkoloji Kliniği olarak Nöroendokrin Tümörler (NET)-Grubu kurmuş bulunmaktayız. Net Grubu olarak bölge toplantıları yapmayı ulusal toplantılara katılmayı planlamaktayız. Endokrinoloji, Gastroenteroloji, Genel Cerrahi, Patoloji, Nükleer Tıp, Radyoloji bölümleriyle beraber adı geçen hastalıklara koordineli olarak özel tıbbi hizmet vermeyi amaçlamaktayız.
Hizmet içi eğitim hemşire ve asistan doktorlara muntazaman verilmektedir. Tükenmişlik sendromu oluşumu bu şekilde engellenmeye çalışmaktadır.
KBB Klinikleri, Patoloji Klinikleri, Radyoloji Bölümüyle ve dışarıdan Radyasyon Onkoloji desteği ile KBB Tümör Konseyine katılıyoruz. Beyin Cerrahi Bölümüyle ayda bir kez Tümör Vakalarını F-blok 5.kat Kütüphane Bölümünde yapmaya çalışıyoruz.
Tıbbi Onkoloji Bünyesinde yeni olarak destek bakım (paliyetif bakım) faaliyetine başlamak istiyoruz. Bu konuda Ağrı Bölümünü desteğini almış durumdayız.
Ünitemize yeni katılan Doktor, Hemşire, Psikolog, Sosyal Hizmetler Uzmanı ve Sekreter desteği ile daha kaliteli ve daha hızlı hizmet vermeyi hedefliyoruz.

 

facebook

Language »