Evde sağlık hizmetlerinin amacı; ihtiyacı olan bireylerin muayene, tetkik, tahlil, tedavi, tıbbi bakım ve rehabilitasyonlarının evinde ve aile ortamında sağlanması, bu kişilere ve aile bireylerine sosyal ve psikolojik destek hizmetlerinin bir bütün olarak verilebilmesi, tanı koymaktan ziyade tanı konmuş hastaların tedavisinin takibi, uygulanması ve eğitiminin sağlanmasıdır.

Hastanemiz Evde Sağlık Hizmetleri birimi Ağustos 2011 yılından beri hizmet vermekte olup, Ekim 2012 tarihinden itibaren bu hizmetler Aile Hekimliği Kliniği sorumluluğuna verilmiştir. Hasta sayısı 2013 Mayıs itibariyle 1192’ye ulaşmış bulunmaktadır. Aktif hizmet götürülen hasta sayısı 896’dır. Ankara ilinde aktif hasta sayısı en yüksek olan evde sağlık hizmetleri birimidir.

Evde sağlık hizmetlerinden yararlanmak için ihtiyacı olan birey veya yakınlarının, Evde Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Merkezine telefon ile başvurması gerekmektedir. Koordinasyon merkezi uygun olan en yakın Aile Hekimini ilk değerlendirmeyi yapması için yönlendirir. Aile Hekiminin muayenesi sonucunda uygun görmesi veya hastanın talebinin ilaç raporu yenileme, bez raporu veya bakım parası olması durumunda, adrese en yakın bir üçüncü basamak evde sağlık hizmetleri birimi ile iletişime geçilmektedir. Hastanemiz Evde Sağlık Hizmetleri birimi Altındağ ve Pursaklar bölgesine hizmet götürmektedir.

Birimimiz randevu ile çalışmaktadır. Günlük ortalama 10-12 hasta evinde ziyaret edilmektedir. Hastaların muayeneleri, kan tetkikleri, sonda takılması, pansuman, ilaç raporu yenileme, bez raporu, havalı yatak, tıbbi cihaz ve demirbaş malzeme temini (tekerlekli sandalye gibi), fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri, coumadin kullanan hastaların INR takibi, evde EKG çekilmesi ve solunum fonksiyon testi, beslenme bozukluğu olanlar için beslenme raporu, PEG bakımı gibi hizmetler verilmektedir.

Evde Sağlık Hizmetleri Ekibi:

Asistan Dr (Aile Hekimliği Kliniği asistanları tarafından aylık rotasyonlar halinde yürütülmektedir)

Memur Şebnem SULKALAR

Hemşire Nadire ATALAY

Hemşire Sıdıka ÇİFCİ

Hemşire Ümmügülsüm ÇALIŞIR

Sağlık Memuru Yücel YÜKSEL

Şoför Kazım TEKİN

 

Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Araştırma Hastanesi Etlik Polikliniği Evde Sağlık Hizmetleri Birimi  Telefon numarası: 326 00 10/1170

Evde Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Merkezi Telefon numarası: 444 38 33

 

facebook

Language »