EVDE SAĞLIK HİZMETLERİ BİRİMİ

 

Evde sağlık hizmetlerinin amacı; Engeli , kronik hastalığı ya da yaşlılık nedeniyle hayatını sürdürmek için başka bir kişiden yardım almak zorunda olan olan kişilerin gerektiğinde muayene, tetkik, tahlil, tedavi, tıbbi bakım ve rehabilitasyonlarının evinde ve aile ortamında sağlamak, sağlıkla ilgili eğitimlerinin verilmesi, bakımverenlerele birlikte sosyal ve psikolojik destek hizmetleri sağlamak, tanı koymaktan ziyade tanı konmuş hastaların tedavisinin uygulaması veya takip etmektir.

Evde Sağlık Hizmetleri Birimi, İl sağlık müdürlüğü Evde Sağlık Koordinasyon Birimine bağlı olarak hastanemiz bünyesinde Ağustos 2011 yılından beri hizmet vermekte olup, Ekim 2012 tarihinden itibaren bu hizmetler Aile Hekimliği Kliniği sorumluluğuna verilmiştir. 2011 yılından başlayarak Ekim 2018 tarihine kadar birime kayıtlı hasta sayısı 4525, aktif takip edilen hasta sayısı 2194’e ulaşmıştır. Hastanemiz Evde Sağlık Hizmetleri birimi Altındağ ve Pursaklar bölgesinde ikamet eden ve talepte bulunan hastalara hizmet götürmektedir.

Evde sağlık hizmetlerinden yararlanmak için;  ihtiyacı olan birey veya yakınlarının, Evde Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Merkezine 444 3 833 nolu telefon numarasıyla  başvurması gerekmektedir. Koordinasyon merkezi, hastanın ikamet adresine göre hastayı ilgili bölgedeki hastane birimine bildirir. Hastalara başvuru yoğunluğuna göre 1-5 gün içerisinde ziyaret gerçekleştirilir. Hastalar ziyareten 1 gün önce ve ziyaret gününde birim sekreteri tarafından telefonla bilgilendirilir.

Evde Sağlık Hizmetleri Birimi işleyişi; Günlük ortalama 15-20 hasta evinde ziyaret edilmektedir. Hastaların genel muayene, kronik hastalık ilaç raporu yenileme, hasta alt bezi raporu, destek beslenme ürünü raporu, kan tetkikleri, kas içi/cilaltı enjeksiyonla ilaç tedavisi, sonda takılması, pansuman, havalı yatak, tıbbi cihaz ve demirbaş malzeme temini (tekerlekli sandalye gibi), fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri, coumadin kullanan hastaların INR takibi, PEG bakımı gibi hizmetler verilmektedir.

   İrtibat;Evde Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Merkezi Telefon numarası: 444 38 33

Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Araştırma Hastanesi Etlik Polikliniği Evde Sağlık Hizmetleri Birimi  Telefon numarası: 0312 326 00 10/1170  Birimin direkt telefon numarası:0312 321 9986

 

Evde Sağlık Hizmetleri Ekibi 1 uzman doktor, 2 asistan doktor (aylık rotasyonla değişen), 2 hemşire, 2 ebe, 1 sağlık memuru, 2 sekreter, 2 şöforden oluşmaktadır. Birim 2 araçla hizmet vermektedir.

Evde Sağlık Hizmetleri Birimi Ekibi:

Aile Hekimliği Kliniği Başasistanı Uzm.Dr.Özlem SUVAK (Birim Sorumlu Hekimi)

Hemşire Nadire GÜÇLÜ (Birim Sorumlu Hemşiresi)

Hemşire Sıdıka ÇİFCİ

Ebe Ferya ALTUNBULAK

Ebe Emine YÜCE

Sağlık Memuru Yücel YÜKSEL

Sekreter İnci GÜNGÖR

Bilgi İşlem Personeli Yasemin GÖKTAŞ

Şöfor Menderes CEYLAN

Şöfor Muhittin ÇAKMAK

 

Evde Sağlık Hizmetleri birimi alt birimi olarak ventilatöre ve yatağa tam bağımlı hastalara hizmet veren 1 pratisyen doktor,1 hemşire, 1 sekreter ve 1 şöforden oluşan Mobil Palyatif Evde Sağlık birimi bulunmaktadır. Birim 1 araçla hizmet vermektedir.

Telefon numarası: 0312 326 00 10/1052

 

Mobil Palyatif Evde Sağlık Birimi Ekibi:

Dr.Sebahat ÜSTÜNDAĞ

Hemşire Ayfer UZ

Sekreter Gülsün TÖNGEMEN

Şöfor Erdoğan EREN

 

 

facebook

Language »