Asistan Rotasyon Listesi

HASTANEMİZDEN ROTASYONA GİDENLER

Uz.Dr.Zafer ERGÜL(4 Genel Cerrahi) İstanbul Üniversitesi 1 ay süreyle Laparaskopik Ameliyatlarında Laparoskopik Kolon Cerrahisi

Uz.Dr.Güleser SAYLAM (2 KBB) Houston Texas MD Anderson Kanser Merkezi 4 ay süreyle Baş ve Boyun Kanserleri

Dr.Murat ALBAYRAK (Hematoloji) Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 3 ay süreyle Aferes ve Kan Bankası

Dr.Neşe ATEŞ (Hematoloji) Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 1 ay süreyle Aferes

Dr.Umut DALGIÇ (Cildiye Kliniği) Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 2 ay süreyle Dermatolojik Cerrahi

Dr. Özlem SALMAN SEVER (Göğüs Hast. Kliniği) A.B.D. Pittsburgh Ünv. 5 aya Göğüs Hast. ve Uyku Bozuklukları

Muhammed Necati Murat AKSOY (Göğüs Hast. Kliniği) A.B.D. Pittsburgh Ünv. 1 ay Kardiyovasküler

Uz.Dr. Murat ANLAR (II. Patoloji Kliniği): Hacettepe Ü. 3 ay Nöropatoloji

Uz.Dr. Demet YILMAZER (II. Patoloji Kliniği): Hacettepe Ü. 3 ay Nefropatoloji

Uz.Dr. Aynur ALBAYRAK (II. Patoloji Kliniği): Hematopatoloji 01.04.09 – 01.07.09 3 ay

Dr. Berrak GÜMÜŞKAYA- (II. Patoloji Kliniği): Ankara Ün. 2 ay Sitopatoloji, Gazi Ün. 2 ay, Hacettepe Ü. 2 ay patoloji

Dr. İpek ÇOBAN (II. Patoloji Kliniği): Ankara Ün. 2 ay Sitopatoloji,12 ay Emory Un (USA)

Dr. Murat OKTAY (II. Patoloji Kliniği): Ankara Ün. 2 ay Sitopatoloji, Hacettepe Ü. 3 ay jinekopatoloji ve meme patolojisi

Dr. İpek ÇOBAN(2.Patoloji Kliniği Asistanı)2008 Ocak Ayından İtibaren 3 Ay Süre İle Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji A.Bilim Dalında Jinekopatoloji Rotasyonu

Uzm.Dr. Ata Türker ARIKÖK (II. Patoloji Kliniği) Kasım 2008 tarihinden itibaren 2 (iki) ay Gastroenterolojik Patoloji konusunda bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalında

Dr. Özlem ERGÜL (1.Patoloji Kliniği Asistanı) 03.06.08-15.07.08 Tarihleri Arasında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalında Jinekopatoloji ve Genel Patoloji

Uz Dr. Demet YILMAZER 2. Patoloji Kliniği 01.11.2008 den itibaren 2 ay Transplatasyon Patoloji Alanı

Dr. İpek ÇOBAN 82.Patoloji Kliniği Asistanı) 12 Ay Süre İle A.B.D Emary Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji ve Labaratuvar Tıbbi Bölümü

Dr. Çiğdem GÜLER (Patoloji Kliniği) Sitoloji Ankara Üni. Tıp Fakültesi 2 ay

Dr. Hülya ŞİMŞEK (Patoloji Kliniği) Jinekopatoloji ve Genel Patoloji Ankara Üni. Tıp Fakültesi 6 ay

Uz.Dr. Sumru YARDIMCI (II. KBB) 1 yıl süre ile Japonya

Uz. Dr. Semih TATLICAN (Dermatoloji) 1 yıl süre ile Almanya

Uz.Dr. Tabib Nilüfer BULUT 7ay süre ile HACETTEPE ONKOLOJİ A.B.D

Dr. Serdil YÜZER(FTR Kliniği Asistanı)Eklem Enjeksiyon Teknikleri ve Manilasyon Tedavisi 1Ay Süre İle İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon

Dr. Ozan BAYSAL(4.Dahiliye Kliniği Asistanı)2 Ay Süre İle Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahiliye Anabilim Dalında Rotasyon

Dr. Burcu OKTAY(Göğüs Hastalıkları Kliniği Asistanı)5 Ay Süre İle Pihhsburgh Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Alerji ve Yoğun Bakım Bölümü Uyku bozuklukları Merkezinde Rotasyon

Dr. Esra BİLGİN(Göğüs Hastalıkları Kliniği Asistanı)01.11.08 Tarihleri Arası 2 Ay Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Bronkoloji Ünitesinde

Dr. Hakan SEÇKİN(2.Beyin ve Sinir Cerrahı )1 Yıl Süre ile Başasistan Op.Dr.ABD Wisconsin Üniversitesi Tıp ve Kamu Sağlığı Okulu Nörolojik Cerrahı Bölümünde 15 Şubat 2008den İtibaren

Dr. Selda KESKİN(Nöroloji Kliniği Asistanı)1 ay süre ile Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalında Tranksranial Doppler Eğitimi

Dr. Aslı HAYKIR(Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği Asistanı)11.02.08-29.02.08 Tarihleri Arası Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Uz Dr. Evrim ÖZTÜRK 3 ay süre ile GAZİ ÜNİ. A.B.D

Dr. Şahika Burcu BAL(FTR Kliniği Asistanı)01.12.08-28.02.08 Tarihleri Arasında A.B.D.de Üniversity Of Colarado At Denver And Health Sciences Center The Children’s Hospital Pediatrik Rehabilitasyon Kliniğinde

Dr. Mustafa Mücahit BALCI(Kardiyoloji Kliniği Asistanı)01.09.08-30.09.08 Tarihleri Arasında Pittsburg Üniversitesi Kardiyoloji Arabilim Dalında ,Kardiyoloji Yoğun Bakım ve Ekokardiyografi

Dr. Begüm DEMİRLER ŞİMŞİR(Radyoloji Kliniği Asistanı)3Ay Yunanistan Selanik Aristoteles Üniversitesi AHEPA Hastanesinde,3Ay Nükleer Tıp,3 Ay Dahiliye,3Ay Radyasyon Onkolojisi Rotasyonları ,3 Ay MR-BT Konusunda Eğitim

Dr. H. Hayri KERTMEN Endovasküler Beyin Cerrahi ve Kafa Tabanı Cerrahisi 6 Ay Konusunda Eğitim

Dr. Mehmet Erhan TÜRKOĞLU Endovasküler Beyin Cerrahi ve Kafa Tabanı Cerrahisi 6 Ay Konusunda Eğitim

 

BİLGİ VE BECERİSİNİ ARTIRMAK AMACIYLA ROTASYONA GİDENLER

SERHAT AYDOGAN (Anestezi) 15 GÜN DIŞKAPI ÇOCUK  HAST.EĞT.VE ARŞ.HAS.
MEHMET YALVAÇ (Anestezi) 15 GÜN DIŞKAPI ÇOCUK HAST.EĞT.VE ARŞ.HAS.
MELTEM AKTAY (Anestezi) 15 GÜN DIŞKAPI ÇOCUK HAST.EĞT.VE ARŞ.HAS.
SÜREYYA AYDIN (Anestezi) 15 GÜN
ESİN ALTUNBİLEK (Anestezi) 15 GÜN
NERGİS AVCI (Anestezi) 15 GÜN
FEHMİ ÇAVUŞOĞLU (Anestezi) 15 GÜN
ÖZGÜN DEMİRKOL (Anestezi) 15 GÜN
ÖZGÜN DEMİRKOL (Anestezi) 1 AY TÜRKİYE YÜKSEK İHT.HAST
EDA PEPE (Anestezi) 1 AY
HALE YÜKSEL 1 AY
CANAN CAN 1 AY
UYGAR DAŞAR (Ortopedi) 2 AY A.Ü.T.F. ORTOPEDİ ABD
M.KÜRŞAT ERKURAN (Acil Tıp) 6 AY ATATÜRK EĞT.VE ARŞ HAST
SERDİL YÜZER (FTR) 1 AY İSTANBUL Ü.T.F.FİZİK TED.ABD
ASLI HAYKIR (Enfeksiyon Hast.) 15 GÜN ESKİŞEHİR OSMANGAZİ Ü.MİKR A.B.D
SELDA KESKİN (Nöroloji) 1 AY ESKİŞEHİR O.GAZİ Ü.RADYOLOJİ A.B.D
CELİL UĞUR (Yanık Ünitesi) 1 AY ANKARA NUMUNE HASTANESİ
HALİL İBRAHİM İNAL (Yanık Ünitesi) 1 AY ANKARA NUMUNE HASTANESİ
FETHİ GÜLTOP (Anestezi ve Rean.) ETLİK DOĞUMEVİ
ASLIHAN KURU (Radyoloji) ZÜBEYDE HANIM DOĞUMEVİ
NİLAY AYDIN OKTAY (Radyoloji)
BİRGÜL ÇABUK (Radyoloji)
ZEYNEP MARAŞ (Radyoloji)
EGEMEN ÇİFTÇİ (Radyoloji)
MEHMET KAYDUL (Anestezi ve Rean.) 15 GÜN ETLİK DOĞUMEVİ
ERKAN MATKAP
ÖZGÜR ÖZEL
KÜRŞAT ZENGİN (Üroloji) 15 GÜN ZEKAİ TAHİR BURAK KADIN HAST.HST.
MURAT TOPCUOĞLU
AŞIR ERASLAN
MUSA EKİCİ
SEVGİN YILMAZ
HAKAN ÇAKICI
NİHAT KARAKOYUNLU
İNAN ALIŞIR
Celil UĞURLU (Yanık Ünitesi) 1 Ay ANKARA NUMUNE EĞİTİM ve ARAŞTIRMA Has.
Halil İbrahim İNAL (Yanık Ünitesi) 1 Ay ANKARA NUMUNE EĞİTİM ve ARAŞTIRMA Has.

HASTANEMİZE ROTASYONA GELENLER

Ankara Hastanesi Aile Hekimliği: Psikiyatri kliniğimize

Atatürk Hastanesi Göğüs Hastalıkları:Enfeksiyon Hastalıkları

Ankara Onkoloji E.A.H.  Üroloji:Dahiliye

Dr. Sami Ulus Çocuk Sağlığı Ve Kadın Hastalıkları E.A.H:Enfeksiyon Hastalıkları

Etlik Zübeyde Hanım Kadın Doğum:Anestezi,Genel Cerrahi,Patoloji,Üroloji

Ankara Fizik Tedavi Rehabilitasyon E.A.H:Nöroloji

İzmir Atatürk E.A.H:Nöroloji

Keçiören  E.A.H:Psikiyatri

Türkiye Yüksek İhtisas E.A.H:Dahiliye

Ulucanlar Göz E.A.H:KBB Nöroloji,Anestezioloji

Ankara E.A.H:Psikiyatri

Atatürk E.A.H:Biyokimya

Başkent Üniversitesi:Psikiyatri

Dışkapı Çocuk E.A.H:Biyokimya

Zekai Tahir Burak:Üroloji,Anestezi,Genel Cerrahi,Patoloji

Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı Ve Sinir Hastalıkları  E.A.H:Nöroloji Rotasyonu,Dahiliye

Bezm-i Ale Valide Sultan Vakıf Gureba E.A.H:Dahiliye Rotasyonu

Yozgat Bozok Üniversitesi

Zonguldak Karaelmas Üniversitesi

Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi

Ahi Evren Üniversitesi Sağlık M.Y.O.

Aksaray Üniversitesi Ortaköy M.Y.O.

Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi

Fatih Üniversitesi Sağlık Bilimleri M.Y.O.

Ahi Evran Üniversitesi  Çiçek Dağı M.Y.O.

Niğde Üniversitesi

Dumlupınar Üniversitesi

Nevşehir Üniversitesi

Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi

Gazi Üniversitesi Atatürk M.Y.O.

Ufuk Üniversitesi

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi

 

Language »