Uz.Dr. S. Dinçer YETİŞ

Klinikler D-F Blok, Kliniklerin genel düzenli ve işleyişi, Hasta yatış sistemi takibi , Klinik konsültasyon düzenlemeleri ve sürelerin takibi, Yoğun bakımlar, Organ nakli, Beyin ölümü, Merkez ve mevki ameliyathane koordinatörlüğü, Sterilizasyon, Personel( Tabip ve sağlık lisansiyerleri), Diyetisyenler, Disiplin- Hukuk, Protokol, Yalın hastane, Performans, Tüm yoğun bakım koordinatörlüğü, Ameliyathaneler, Diş birimleri koordinatörü, Kalite birimi koordinatör, Kalite kriterlerine uygunluğun denetimi vb., TİG, DÖF’lerin takibi, Biyomedikal Koordinatörü, Cihaz kalibrasyonları ve takibi, Cihazların bakımı , bakım anlaşmaları ve sürekliliğin takibi , Eğitim hemşireliği, Diyabet eğitim hemşireliği, Asistanlarla ilgili tüm konular,EPK, Tez konuları ve takibi, Bap ve araştırma destekleri,Konferans ve seminer salonları.

Dr. Ahmet YETİM

Poliklinik ve Poliklinik işleyişi, yerleşim planı, Kalite, Randevu ve bekleme süreleri, poliklinik ve tetkik birimleri başlangıç, depolar ve mesai kontrol vd, Eko, ekg ,sft röntgen kan alma başlangıç zamanı kontrolü Kan , idrar , patoloji  numunelerinin alınma ve uygun gönderilme düzeni,Poliklinik açma ve kapama kararları,MHRS oranlarının takibi, Onkoloji merkezleri, Radyasyon Onkolojisi, Onkoloji merkezi,Radyoloji, Aferez, Kan bankası, Eczane, İlaçların kritik seviyeleri ve sürekliliğinin kontrolü, Sarf malzemelerinin sürekliliğinin kontrolü, Kliniklerin tadilatı ve taşınma süreçleri, Hasköy diyaliz koordinatörlüğü, Şartname hazırlama ve takibi , Laboratuvar koordinatörü, laboratuvar kalite süreçleri, Biyokimya, Mikrobiyoloji, Patoloji-genetik, kan bankası.

Dr. FEVZİ AZİZOĞLU

Sağlık Kurulu

 

Uz. Dr. Mehmet Cem KELEŞOĞLU

Acil klinik, Poliklinik ve gözlem , resusitasyon ve diğer alanların işleyişi ve genel düzeni, Kalite , bekleme süreleri , tetkik birimleri başlangıç, depolar ve mesai kontrol vd. Ekg, pansuman, aşı, kan alma vb başlangıç zamanı kontrolü, Kan idrar vb numunelerin işleyiş takibi ve düzeni, Acil servis konsültasyon düzenlemeleri ve sürelerinin takibi , Sağlık turizmi, Sağlık turizmi ve yurtdışı hastalar, Şentepe semt polikliniği, Poliklinik ve poliklinik işleyişi ve genel düzen yerleişim planı , Kalite randevu, bekleme süreleri poliklinik ve tetkik birimleri başlangıç, depolar ve mesai kontrol vd. Ekg, stf röntgen kan alma vb başlangıç  zamanı kontrolü , Kan idrari Patoloj, numunelerinin alınma ve uygun göndeilme düzeni, adli yazışma Hasköy semt polikliniği, Diyaliz merkezi Hasköy, Uyku laboratuvarı.

 

Uz.Dr. Şeyda MAÇKA KUDAŞ

Sosyal Hizmetler Birimi, Konsültasyon Süreleri İşleyiş ve Takip, Çalışan Güvenliği, Hasta Hakları, Sivil Savunma, İş Sağlığı ve Güvenliği, SABİM, Nöbetler, Ameliyat Bekleme Süreleri, Odyoloji, HAP, iş güvenliği muayeneleri, info@diskapieah.gov.tr adresine gelen soru ve sorunların takibi dağıtımı, Hasta şikayetleri değerlendirme ve çözümü, Nöbetlerin kontrolü, Nöbet , fazla mesai ve ek ödemelerini ayın 11′ de imzaya gelmesi takibi, Hastalık yazışma, E- imza oranlarının takibi, Nöbetler ve çalışma listeleri, TRSM, Poliklinik ve poliklinik işleyişi ve genel düzen yerleşim planı , Kalite randevu, bekleme süreleri poliklinik ve tetkik birimleri başlangıç, depolar ve mesai kontrol vd. Ekg, stf röntgen kan alma vb başlangıç  zamanı kontrolü , Kan idrari Patoloj, numunelerinin alınma ve uygun gönderilme düzeni, Çiğiltepe Semt polikliniği ,Anıttepe semt polikliniği.

Uz.Dr. Kamil BAKIR

Mevki ek bina, Poliklinik ve poliklinik işleyişi ve genel düzen yerleişim planı , Kalite randevu, bekleme süreleri poliklinik ve tetkik birimleri başlangıç, depolar ve mesai kontrol vd. Ekg, stf röntgen kan alma vb başlangıç  zamanı kontrolü , Kan idrari Patoloj, numunelerinin alınma ve uygun göndeilme düzeni, Mevki Yataklı klinikleri , nükleer tıp işleyişi, Evde sağlık hizmetleri.

 

Dr. Atilla Oğuz BOYALI

Bilgi İşlem, Yazılım Donanım, Otomasyon sistemleri, Bilgi işlem sürekliliğinin sağlanması ve kontrolü, Bilgi işlem elemanlarının eğitimi, Sağlık net oranlarının takibi, Tüm sekreterler ve bilgi işlem elemanları, İnternet, Web, Facebook sayfası, Basın bülten takibi , Pursaklar semt polikliniği, Poliklinik ve poliklinik işleyişi ve genel düzeni, yerleşim planı, Kalite randevu ve bekleme süreleri, poliklinik  ve tetkik birimleri başlangıç , depolar ve mesai kontrol vd , Ekg, sft ,röntgen, kan alma vb başlangıç zamanı kontrolü, Kan,  idrar, patoloji numunelerinin alınma ve uygun gönderilme düzeni.

 

facebook