Mehmet Ali DEMİR

 • Temizlik hizmetleri
 • Çevre atık yönetimi
 •  Tıbbi atık yönetimi
 • Formol,Ksilol ve benzeri ölçümlerin yapılması
 • PKDS ve mesai takibi memur, memur dışı
 • Diğer şirket elemanlarının eğitimi
 • Tüm bekleme alanları ve düzenlenmesi, konforu
 • Asansörler ve asansörlerin çalışma düzeni
 • Tüm oda ve alanlardaki tv’ler
 • Mescitler
 • Islak hacimler(WC) banyo
 • Elektrik tasarruf tedbirleri
 • Su tasarruf tedbirleri
 • Yönlendirme elemanları
 • Bina turu ve 3 aydan bir raporlanması
 • Sivil savunma ve ilgili konular
 • Alt işveren ISG