Sağlık kuruluşları ,özellikle tam teşekküllü hastaneler,son derece kompleks yapılar olduğundan israf,hata  ve dolayısıyla işgücü kaybı oldukça fazladır.hastanelerimizde yalın çalışmalar yapılmasının temel amacı;tedavi sürecinde hasta bakış açısıyla bakarak ,hasta açısından gerçek değerin tespit edilmesi ile buna odaklanma ve süreçlerdeki israfların yok edilip toplam tedavi süresini ve maliyetleri azaltırken hizmet kalitesini de arttırmaktır.

YALIN  HASTANE UYGULAMALARINDAN  BEKLEDİKLERİMİZ

 • Nüfus artışı ve ortalama yaşam süresinin artması ile hasta sayıları artmaktadır
 • Talebi karşılayacak nitelikli sağlık çalışanı sayısı yetersiz kalmaktadır
 • Talep artışı ve teknolojik gelişmeler  ile maliyetler hızla yükselmektedir.
 • Hizmet kalitesi  ve buna bağlı olarak  hizmeti  talep edenlerin beklentileride  yükselmektedir.
 • Sağlık çalışanları kapasitesinin üzerinde hizmet üretmeye çalışmaktadır.

YALIN DÜŞÜNCE  İLKELERİ

 • Değeri nihai müşteri ( Hasta)  bakış açısıyla belirler
 • Değer akışındaki bütün adımları tesbit ederek ,değer yaratmayan her adımı ortadan kaldırır.
 • Değer katan adımları bütünleşik sırayla  gerçekletirir,işin  düzgün akmasını sağlar.
 • Hastaların değeri çekmesini sağlar.
 • Sürekli gelişim yoluyla mükemmeliyeti
 • İsrafları yok etmeyi, insanlara saygıyı öngörür.

 

DIŞKAPI  YALIN HASTANE UYGULAMALARI İÇİN TIKLAYINIZ…

 

 

facebook