Md.Yrd. Oğuzhan KAYIHAN

SAtınalma, İhtiyaç tespit komisyonu, Yaklaşık maliyet, Doğrudan temin Teknik servis satın alma, Şartname oluşturulması ve kontrol süreçleri, PKDS ve Mesai takibi memur, Memurdışı, Alt işveren İSG (ilgili alanda)

Md.Yrd. Salih YALÇINKAYA

Alacakların takibi , Önceki dönem alacaklar takibi, Maaş tahakkuk, gelir tahakkuk, Mal muayenesi, Nöbet, ek ödeme, fazla mesai vb ödemelerin zamanında yatması. Depolar, Depoların dönemsel kontrolü, Ayniyat birimi, Demirbaş kayıtları ve dönemsel kontrolü,Son iki ayda hareketsiz malzemelerin sürekli takibi,  Ayniyat Heke ayrılacak cihazlar, Demirbaş kayıt ları ve kontrolü, Kantinler, Sağlık turizmi, sağlık turizmi ve yurtdışı hastalar, PKDS ve mesai takibi memur, memurdışı, Alt işveren İSG(ilgili alanda).

Md.Yrd. Mehmet ASLAN

Faturalama birimi,Önceki dönem fatura takibi, Kesilmemiş faturaların aylık analizi ve takibi, alacakların aylık raporlanması ve takibi, Ödeme ve ödeme sürelerinin takibi ve aylık raporlanması, Klinik gelir gider analizi ve aylık takibi, Maliyet analizi ve takibi, Branşlara göre ameliyat adı ve sayılarının aylık takibi, branşlara göre ameliyat grupları sayılarının aylık takibi,İstatistik, raporlamalar ve analizleri, TSİM, özellikli işlem/tetkik sayıları aylık raporu ve takibi, Bilgi işlem hatalı veri girişlerinin takibi, Fatura artı eksi farkların branşlara göre analizi, MAliyet analizi takibi, İlaç Firma sözleşmeleri, Arge proje kapsamınadaki konular,  PKDS ve mesai takibi memur, memurdışı, Alt işveren İSG(ilgili alanda).

Md.Yrd. Didem BULMAN

Yönetim iş listesinin takibi, Sonuç Sürelerinin takibi , Randevu sürelerinin takibi, SMS li hizmetlerin takibi, laşe memurluğu, Yemekhane Mutfak Hizmetleri,PKDS ve mesai takibi memur, memurdışı, Alt işveren İSG(ilgili alanda).

 

Md.Yrd. Mustafa CANDAN

Şirket elemanlarının maaşının zamanında yatması, Gider tahakkuk, PKDS ve mesai takibi memur, memurdışı, Alt işveren İSG(ilgili alanda).


Md.Yrd. Mustafa UĞURER

Güvenlik hizmetleri, Ziyaret saati ve düzenin sağlanması, Mesai sonrası giriş çıkış kontrolü, Klinikler giriş çıkış kontrolü, Refakat hizmetleri, Otopark ve çevre düzeni, Tüm park bahçe düzenlemeleri, engelli düzenlemeleri, PKDS ve mesai takibi memur, Memur dışı, Alt işveren İSG(ilgili alanda)

Md.Yrd. Alattin DİNLER

Santral ve anons sistemi, Telefon rehberi, Çamaşırhane hizmetleri , Terzihane hizmetleri, Hastane rehberi, Morg, Arşiv, Hasta dosyalarının kontrolü,Ulaşım hizmetleri Koordinatörlüğü,Ameliyat notu ve epikriz raporlarının takibi, Bina turu ve 3 ayda bir raporlanması, PKDS ve mesai takibi Memur, Memur dışı, Alt işveren İSG(ilgili alanda)

Hastane Mühendisi Hasan ÇAKIR

Teknik Servis

Araştırmacı Sultan YILMAZ
Personel Servisi, Evrak Servisi

facebook