Md.Yrd. Oğuzhan KAYIHAN

Tüm Satınalma İşlemleri (Talep Ön İnceleme, Yaklaşık Maliyet, Satın Alma, Doğrudan Temin, Teknik Servis Satın alma)

Md.Yrd. Salih YALÇINKAYA

Ulaşım Hizmetleri Koordinatörlüğü, Depolar, Ayniyat Birimi, Maaş Tahakkuk, Döner Sermaye,Gelir Tahakkuk

Md.Yrd. Mehmet ASLAN

Sağlık Kurulu, Faturalama Birimi, Arge Proje Kapsamındaki İdari ve Mali İşl. Koord.

Md.Yrd. Didem BULMAN

MHRS, Hastalık Yazışma, Yönlendirme

 

Md.Yrd. Mustafa CANDAN

Gider Tahakkuk, Mal Muayenesi, İaşe Memurluğu, Maliyet Analizi, Yemekhane – Mutfak Hizmetleri

Md.Yrd. Mustafa UĞURER

Genel Arşiv, Güvenlik Hizmetleri, Refakat Hizmetleri,  Otopark Bahçe Düzenlemesi, Hizmet Alımları Takip Birimi,Temizlik

Md.Yrd. Alattin DİNLER

Sağlık Turizmi, Santral, Çamaşırhane, Terzihane Hizmetleri, Hastane Berberi, Morg Hizmetleri,  Çevre Atık Yönetimi Birimi

Hastane Mühendisi Hasan ÇAKIR

Teknik Servis

Araştırmacı Sultan YILMAZ
Personel Servisi, Evrak Servisi

facebook