Md.Yrd. Mustafa CANDAN

Sorumlu Olduğu Alanlar:
Şirket elemanlarının maaşının takibi, Gider tahakkuk, PKDS ve mesai takibi (Memur, Memur dışı) , Alt işveren İSG(ilgili alanda),Mal muayene, ArGe Takibi, Maliyet Analizi, Yemek ve İaşe Memurluğu

 

 

Md.Yrd. Oğuzhan KAYIHAN

Sorumlu Olduğu Alanlar:
Satın alma, İhtiyaç tespit komisyonu, Yaklaşık maliyet, Doğrudan temin, Teknik servis satın alma, Şartname oluşturulması ve kontrol süreçleri, PKDS ve Mesai takibi (Memur, Memurdışı), Alt işveren İSG (ilgili alanda), Depolar, Ayniyat Birimi, Kantinler, Faturalama, İstatistik birimi.

 

Md.Yrd. Mustafa UĞURER

Sorumlu Olduğu Alanlar:
Güvenlik hizmetleri, Ziyaret saati ve düzenin sağlanması, Mesai sonrası giriş çıkış kontrolü, Klinikler giriş çıkış kontrolü,  Alt işveren İSG(ilgili alanda), PKDS ve mesai takibi (Memur, Memur dışı), Maaş Tahakkuk Birimi, Gelir Takip Birimi, Fatura Birimi.

Hastane Mühendisi Hasan ÇAKIR

Teknik Hizmetler

Araştırmacı Sultan YILMAZ

Personel Servisi, Evrak Servisi

 

 

facebook