Kadriye KIZILTEPE

Sorumlu Olduğu Alanlar:
Acil Diyaliz
Eğitim Hemşireliği
Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği
AmeIiyathaneler
Sterilizasyon
İhtiyaç Tespit Komisyonu
Kan Bankası
Evde Sağlık
Nükleer Tıp
Diyabet Eğitimi
Merkez poliklinik ve yara Bakım
Mevki Ek Bina
Başhekimin Vereceği Diğer Görevler

 

 

facebook

Language »