Kadriye KIZILTEPE

Acil Klinik

Poliklinik ve gözle , resusitasyon ve diğer alanlarının işleyişi ve genel düzeni

KBRN işleyişi ve genel düzeni

Kalite , bekleme süreleri , tetkik birimleri başlangıç , depolar ve mesai kontol vd Ekg, pansuman aşı ,kan alma vb başlangıç zamanı kontrolü

Kan , idrar vd numunelerini işleyiş takibi ve düzeni

Acil Sevis konsültasyon düzenlemeleri ve sürelerinin takibi

Klinikler D-F Blok

Kliniklerin genel düzeni ve işleyişi

Hasta yatış sistemi ve takibi

Kliniklerdeki Ameliyat Bekleme Sürelerinin takibi,

Klinik konsültasyon düzenlemeleri ve sürelerinin takibi

Diyaliz Merkez Bina

Eğitim Hemşireliği

Nükleer Tıp İşleyişi

Mevki Ek Bina

Poliklinik ve Poliklinik işleyişi ve genel düzeni, yerleşim planı

Kalite , bekleme süreleri , tetkik birimleri başlangıç , depolar ve mesai kontrol vd Ekg, pansumanı aşı ,kan alma vb başlangıç zamanı kontrolü

Kan , idrar vd numunelerini işleyiş takibi ve düzeni

Mevki Yataklı Klinikler

Ameliyathaneler

Merkez ve Mevki Ameliyathane Koordinatörlüğü

Sterilizasyon

İhtiyaç Tespit Komisyonu

Sonuç Sürelerinin takibi

Randevu sürelerinin Takibi

Nöbetler Çalışma listeleri

Bina turu ve 3 ayda bir raporlanması

Laboratuvar

Laboratuvar Kalite süreçleri

Biyokimya – Mikrobiyoloji

Patoloji – Genetik

Kan bankası

Radyoloji

Aferez

Kan Bankası

 

facebook